Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Riksdagsdebatt om flyktingkrisen


I dag hålls en extrainsatt debatt i riksdagen om flyktingsituationen. Följ debatten och vår liverapportering här. 


SVT rapporterade · Live - riksdagsdebatt om flyktingkrisen

13.23
Regeringen föreslår nu ett antal åtgärder för att hantera flyktingsituationen, framför allt handlar det om att få fram boende till asylsökande.
Detta behöver hanteras skyndsamt, enligt migrationsminister Morgan Johansson (S).

Ett av förslagen är att tidigarelägga den planerade lagen som kan tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Målsättningen är nu att ikraftträdandet ska ske så fort som möjligt.

Som ett led i det uppmanar regeringen redan nu kommuner att ställa platser till förfogande under resten av hösten.
I dag sitter mer än 10.000 personer fast på asylboenden eftersom de inte fått någon kommunplacering.
13.26
Regeringen har i dag också annonserat att frivilligorganisationer som arbetar med att hjälpa flyktingar inom kort får ekonomisk hjälp.

-Vi ser att de frivilligorganisationer som jobbar med flyktingmottagande gör en stor insats men att situationen är ansträngd. Därför skjuter vi till 10 miljoner kronor, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

Under kommande vecka ska ett antal organisationer träffa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) för att diskutera hur pengarna ska fördelas och hur de ska användas.

-Pengarna kan nog betalas ut ganska snabbt, säger Anders Ygeman.
13.31
Kammaren förklarar nu debatten inledd. Först ut är Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V).
13.34
– Endast en liten andel av världen flyktingar söker sig till Europa. Samtidigt finns ett stark motstånd. Vänsterpartiet hoppas att vi här idag kan diskutera vägar som hjälper dem som behöver asyl, säger Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V).
13.36
– Syrierna skulle aldrig ge sig av från sitt land om det inte var tvugna, säger Morgan Johansson, justitieminister (S) som nu talar om sina upplevelser från flyktingläger.

– Det är en illusion att tro att bidrag kan ersätta asyl, säger han.
13.37
– Om hela EU hjälpte till, så som Sverige, hade vi inte haft lägreni Syriens närhet, säger Morgan Johansson och tillägger att alla EU-länder måste hjälpa till.
13.38
– Finns inte lagliga vägar tvingas flyktingarna ut på osäkra turer, säger Morgan Johansson.
13.40
Morgan Johansson ger en eloge till alla som frivilligt hjälper till i den uppkomna flyktingkrisen.
– Det finns en grundläggande solidaritet i folkdjupet som kommer fram i tider som dessa. Det är nu det avgörs vad Sverige som vara för ett slags land. Ett land som sluter sig, eller ett land som tar krisen på allvar. Jag vet att det finns en stor samling för solidaritet i den här riksdagen, säger Morgan Johansson.
13.41
Johan Forssell, riksdagsledamot (M) tar plats i talarstolen.

– Sverige har tagit ett stort ansvar för att hjälpa folk i nöd, säger han och jämför med krigen på Balkan.
– Men det vi ser nu är något helt annat.
13.43

– Sverige kan inte på egen hand lösa hela EU:s utmaning. Men jag vill vara tydlig med att svenska myndigheter gör vad de kan, säger Johan Forssell.
13.44
– Öppenheten stärker vårt land. Men det går heller inte att vifta bort den oro som många känner när många människor kommer till Sverige på kort tid, säger Johan Forssell.
13.45
Johan Forssell (M) säger också att vi måste bli bättre på att hjälpa människor i närområdet, och påpekar att det nu råder svält i flera flyktingläger.
13.46
– Viktigt att hushålla med resurser i dessa tider, säger Johan Forssell (M) och föreslår kostnadskontroll. Han talar också om vikten av att nyanlända snabbt kommer i jobb.
13.48


Paula Bieler, riksdagsledamot (SD) tar plats.

– Det talas om att det här är en utmaning för Europa eller Sverige. Men faktum är att de flesta lever kvar i internområdet. Att fokusera på mottagande är att blunda för den verkliga flyktingkrisen, säger Paula Bieler (SD).
13.50
Paula Bieler (SD) säger att asylrätten uppstod efter andra världskriget, för att människor på flykt skulle kunna få en fristad.

– Varje gång asylrätten används för att människor ska kunna flytta för att förbättra sin vardag, och inte för att fly, då urholkas asylrätten, säger Paula Bieler (SD).
13.52
Paula Bieler (SD) asylrätten främst ska tillfalla människor från grannländer, hon påpekar att människor bör fly till kringliggande länder, snarare än till länder som ligger längre bort.

– Vi kommer att skärpa gränskontrollerna mot Danmark, säger hon.
13.53
Magda Rasmusson, riksdagsledamot (MP) tar plats.
13.55
– Jag kan inte undgå att häpna över den historielöshet som råder i vårt samhälle, säger Magda Rasmusson (MP) och menar att Europa borde visa en större solidaritet inför de som flyr mot Europa.
13.56
Regeringens förslag om att tidigarelägga den planerade lagen som kan tvinga kommuner att ta emot flyktingar oroar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
-Jag är orolig för att de bara siktar på att hjälpa Migrationsverket för att få fria anläggningar. Det är viktigt att de människor som flyttar till kommunerna får ett värdigt boende, säger Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.
-Det finns väl risk att man inte sköter det på bästa sätt och då kommer människor i kläm, tillägger han.
13.58
– Mer än 320.000 människor har i år rest över medelhavet ... varför möter Ungern flyktingarna med tårgas och våld? frågar sig Magda Rasmusson (MP).
13.59
– Sverige ska bidra till räddningsinsatser i medelhavet, ge flyktingar permanenta uppehållstillstånd, säger Magda Rasmusson (MP).
13.59
Johan Hedin, riksdagsledamot (C) tar plats.
14.01
– Känslor får inte stå ivägen för vårt ansvar som politiker att göra vad vi kan för den situation som råder, säger Johan Hedin (C).

– UNHCR måste få större medel. Men alla måste vara medvetna om att livet i ett flyktingläger inte är en dans på rosor, säger han och menar att det inte är en permanent lösning.

– Människor kommer att behöva bosätta sig i andra länder, det är ett faktum som inte går att ifrågasätta.
14.02
– Det går inte att landa i någon annan slutsats än att mottagandet i Sverige är för dåligt, vi behöver ge kommunerna de verktyg som krävs, säger Johan Hedin (C).
14.03
– Fler behöver komma i arbete, skatten på arbete får inte höjas och fler måste få bostäder, säger Johan Hedin (C).
14.03

– jag är inte beredd att säga "Sverige är fullt", säger Johan Hedin (C).
14.04
Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V) tar plats.
14.04
Magda Rasmusson (MP). 
Foto: TT
14.05
– Att fokusera på mottagande är att blunda för den verkliga flyktingkrisen, sade Paula Bieler (SD) för en liten stund sedan i den extrainsatta riksdagsdebatten.
Foto: TT
14.07

Christina Höj Larsen (V) talar problemet med att det inte finns några lagliga vägar för de som flyr.

– V har länge drivit på för lagliga säkra vägar in i EU. Vi vill på sikt hitta sätta för att utfärda humanitära visum.
14.09
– Men för EU dröjer det tydligen att skapa säkrare vägar, det är uppenbarligen lättare att komma överens om att försvåra för de som flyr, säger Christina Höj Larsen (V).

– Låt oss ta bort åldersgränser om 18 år, så att fler anhöriga kan återförenas.

– Öka antalet kvotflyktingar.
14.09
Fredrik Malm, riksdagsledamot (FP) tar plats.
14.11

– Även om bara en liten del av 60 miljoner som flyr kommer till Sverige så är det en ansträngningar för vårt land, säger Fredrik Malm, (FP).

– Jag är övertygad om att vi kommer att klara detta, och att flyktingarna på större sikt kommer vara till gagn för Sverige. Men det ställer stora krav på EU, det måste vi våga erkänna.
14.12

– Tyvärr är vår statsminister märkbart frånvarande. Men vi ser många människor som kliver fram nu. Människor som aktiverat krisplaner. De är hjältar. Men från regeringen ser vi ingenting av detta, säger Fredrik Malm, (FP).
14.12
Christina Höj Larsen om varför (v) begärt debatt i riksdagen om flyktingsituationen idag.
14.13
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Christina Höj Larsen (V) under fredagens debatt i riksdagen i Stockholm om den akuta flyktingkrisen. Foto: Claudio Bresciani / TT
14.13
– Det är bekymmersamt (att inga bostäder byggs, att lite görs för att få nyanlända i arbete), säger Fredrik Malm, (FP).
14.15

– EU är lamslaget, säger Fredrik Malm (FP).– I bästa fall kan man enas kring något som både Merkel och Orban kan ställa upp på. Då förstår man hur urvattnat det är.

Fler människor kommer att invandra till EU. och då kan vi stå här och säga "hjälp dem på plats!".

Men till SD kan jag säga att de tär väldigt svårt att verkställa den typen av avvisningsbeslut, säger Fredrik Malm (FP).
14.16
– Vi vill inte blicka tillbaka på detta som på en period då mottagningen havererade och där rasismen skenade, säger Fredrik Malm (FP) som kräver handling.
14.16
Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) tar plats.
14.18
– Vi kan inte blunda för det vi ser i vår omvärld. Människor som flyr för sina liv måste få hopp, säger Désirée Pethrus (KD).
14.20
Désirée Pethrus (KD) talar om den utsatthet som råder för kvinnor och barn på flykt och talar också om vikten av att hela EU måste samla sig för att hantera krisen.
14.21
– Denna fråga ligger på hela EU:s dagordning. Lissabonfördraget säger att vi ska hålla ihop, säger Désirée Pethrus (KD) och tillägger att vissa ledare sticker huvudet i sanden.
14.21
På plats i kammaren för att lyssna på bla Paula Bieler i aktuell debatt om flyktingkrisen. @…
14.22
Morgan Johansson, justitieminister (S) talar igen.
14.23
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Foto: TT
14.25
– I S har vi använt bistånd länge, långt före det att SD kom på att man kunde använda bistånd för att slippa ta emot flyktingar. Nu vill vi öka biståndet med en halv miljard, säger Morgan Johansson (S).

Han citerar SD:s Paula Bieler "Varje gång vi tar emot en flykting så urholkar vi asylrätten", det är en logisk kullerbytta av rang, säger Morgan Johansson (S) och frågar SD: – Vad ska ni göra med dem som kommer hit, skjuta tårgas på dem?
14.27
Morgan Johansson uppmanar övriga partier att överväga att ställa sig bakom förslaget att tvinga kommuner att ta emot flyktingar:

– Annars kommer ni att hamna i en situation där ni vill uppmana Polen, men inte Danderyd, att ta emot flyktingar.
14.28
Johan Forssell (M) igen.
14.28
Johan Forssell trycker på vikten att lösa bostadskrisen, svarare än att tvinga kommuner till mottagande.
14.28
Johan Forsell (M) under fredagens debatt i riksdagen i Stockholm om den akuta flyktingkrisen. Foto: TT
14.31
– Det är bra att regeringen lyssnar på oppositionen, men det är tyder inte på att regeringen har någon plan, säger Johan Forssell (M)


Han talar om M:s ambitioner att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och frågar sig hur regeringen vill underlätta för människor som kommer till Sverige att få arbete.
14.31
Paula Bieler, riksdagsledamot (SD), igen.
14.34
– Asyl ska finnas för att garantera skydd och säkerhet. Ska vi tillåta oss av asyl som ett sätt för människor att få bättre livsvillkor så är det väldigt väldigt väldigt väldigt många människor på vår jord som ska få asyl, säger Paula Bieler (SD).
14.35
Paula Bieler (SD) understryker återigen att länder i närområdet i försthand bör ta hand om asylsökande.
14.35
Magda Rasmusson, riksdagsledamot (MP) igen.
14.36


Quote

14.38
Magda Rasmusson, riksdagsledamot (MP), berömmer återigen civilsamhällets insatser. 
14.41

– Jag är väldigt stolt över att så många människor gör vad de kan för att välkomna våra nya grannar, kollegor och vänner, säger Magda Rasmusson (MP), men säger också att hon hoppas på att de (borgerliga partier) som överväger att göra om permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga tänker om.
14.42
Johan Hedin, riksdagsledamot (C), igen.
– Alla vi som deltar i den här debatten måste ta ansvar. Det räcker inte med floskler. Orden måste fyllas med konkreta förslag om hur vi bättre kan välkomna folk till EU.
14.44
Centerpartiets förslag: Ansvaret för mottagandet ska flyttas till kommunerna, men kommunerna får ersättning.
14.44
Christina Höj Larsen, riksdagsledamot (V), igen.
14.44
– Det är dags att regeringen kliver in nu.
14.45
– Att låtsas som att vi kan sluta vara en del av världen är inte ett alternativ. Den vägen leder till kaos och osäkerhet, precis som vi ser att det gör hos SD:s kompisar i Ungern, säger Höj Larsen (V).
14.46
Hon säger att människor snabbt måste få det stöd de behöver för att snabbt komma in på arbetsmarknaden.
14.46
Dublinförordningen är orimlig, säger Höj Larsen (V).
14.48
Fredrik Malm, riksdagsledamot (FP) igen. – Vårt besked är tydligt. Sverige och EU ska hjälpa. Men vi måste vara ärliga: det här ställer oerhörda krav på vår offentliga apparat. Det triggar också politiska motkrafter. Ska vi långsiktigt klara detta måste de som beviljas asyl komma in på arbetsmarknaden.
14.50
– Fp anser att alla kommuner i Sverige ska hjälpas åt att ta emot flyktingar, säger Malm (FP).
14.50
Fredrik Malm (FP) under fredagens debatt i riksdagen i Stockholm om den akuta flyktingkrisen. Foto: Claudio Bresciani / TT
14.51
Malm påpekar att det i regeringens budget inte finns några medel för att Sverige ska kunna ta emot kvotflyktingar. – kvotflyktingar är det bästa sättet för att kunna ta emot flyktingar.
14.51
– När regeringen och stödpartier talar om detta från talarstolen saknar de täckning. Sverige har budget för att ta emot 1900 kvotflyktingar, säger Fredrik Malm (FP).
14.52
Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD) igen.
14.53
– Grekland klarar inte av att upprätthålla Schengenförordningen, säger Désirée Pethrus (KD) och pekar på hur allt fler länder nu höjer gränsberedskapen.
14.54
– Vi måste hitta ett sätt att ta hand om flyktringar utan att det blir kaos. Ungern är skyldiga att skydda EU enligt Schengen förordningen, men sätter de gör det på är inte värdigt EU, säger Désirée Pethrus (KD).
14.55
Désirée Pethrus (KD)
14.56
Morgan Johansson, justitieminister (S) åter igen. Adresserar Paula Bieler (SD): – Jag fick inget bra svar av dig, om hur vi ska göra med de flyktingar som kommer hit. Ska vi kasta dem hit och dit, och sedan tillbaka till krigszonen?
14.58
– Flyktingar ska tidigt få lära sig svenska, tidigt lära sig samhällskunskap,
, säger Morgan Johansson (S).
14.58
Johan Forssell, riksdagsledamot (M) åter igen.
15.00
– Om permanenta uppehållstillstånd fungerar, varför ser vi nu de problem som nu finns? frågar Johan Forssell (M).
15.00
– En ny situation kräver en ny politik, det har vi i M gjort,säger Johan Forssell (M).
15.01
Paula Bieler, riksdagsledamot (SD) igen.
15.01
– Ja det kanske blir så, att de som tagit sig hit får resa tillbaka, säger Paula Bieler(SD).
15.04
– Problemet idag uppstår för att asylrätten lägger ett enskilt ansvar på det land som människor flyr till, säger Bieler (SD).
15.05
Magda Rasmusson, riksdagsledamot (MP) igen. – Jag hoppas att M väljer att stå fast vid åsikten att människor är välkomna i det här landet. Tror man att tillfälliga uppehållstillstånd är någon mirakelkur så kan man åka till något av våra grannländer, säger hon.
15.07
Johan Hedin, riksdagsledamot (C) igen. – Det är inga nyheter att SD vill hålla flyktingar borta från Sverige, må vara med taggtråd, så låt oss andra prata om hur vi ska göra .
15.08
Johan Hedin, riksdagsledamot (C)
15.11
Fredrik Malm, riksdagsledamot (FP) igen. Trycker om att Sverige måste ta emot fler kvotflyktingar.
15.12
– Vi talar om 100.000 människor som söker asyl i Sverige i år, men bland de som är i störst behöv av asyl (kvotflyktingar) tar Sverige bara emot 1900, det är beklämmande, säger Fredrik Malm.
15.13
Désirée Pethrus (KD) igen. Hon talar om situationen i Syrien. – Ett tungt ansvar ligger på Ryssland som blockerar FNs säkerhets råd, länder som Kina, Qatar.
15.14
Morgan Johansson, justitieminister (S) får göra ett avslutande inlägg.
15.16
Kammaren förklarar debatten avslutad.
15.17
Vi avslutar nu vår liverapportering. Tack för visat intresse.