Vissa av artikelns länkar, bilder och klipp kan saknas.

Chatta om ökningen av sexuella övergrepp i offentliga anläggningar

Klockan 13.00 startar vår chatt där du kan få svar på dina frågor om ökningen av antalet ofredanden på äventyrsbadet Aquanova i Borlänge. 
Några av deltagarna i chatten är Jan-Olof Lundberg, integrationssamordnare Borlänge kommun, Josefin Bergström, expert på genusfrågor kopplade till kulturella skillnader, och Nina Funke, ansvarig utgivare SVT Nyheter Dalarna.

SVT rapporterade · Chatt om ofredanden i simhall

Nu har Borlänges integrationsstrateg Jan-Olov Lundberg och genusexpert Josefin Bergström kommit till redaktionen för att chatta med publiken om ungdomars rätt till sin kropp i det offentliga rummet, apropå ökningen av antalet sexualbrott på äventyrsbadet.
Nu stänger vi chatten.
Våra sakkunniga har jobbat febrilt för att kunna svara så många som möjligt.
Over 100 frågor kom in- tack för ert engagemang!
Vi fortsätter att bevaka frågan.
Följ oss på Facebook för fler nyheter:
www.facebook.com
13.03
Skall man ha separata tider för kvinnor som inte kan vistas med män så kan man väl införa egna tider för ensamkommande när de inte kan vistas bland kvinnor...
Hej Lennart! Att ha separata tider är ingen direkt lösning på problemet. Det är viktigt att ensamkommande barn med annan kulturell bakgrund måste förstå den värdegrund som finns i Borlänge och Sverige. Det är av yttersta vikt att nyanlända får en riktig bild av hur livet i Sverige fungerar. Det är grunden till en bra integration i Sverige. En uppdelning på olika tider kan bara vara en kortsiktig lösning.
13.06
Är det här ett alldeles nytt fenomen?
Hej Jan! Sexuella övergrepp är något som dessvärre har en lång historia och är ett fenomen som inte är isolerat till en viss plats, kultur eller tid. I Sverige har vi i dag kommit förhållandevis långt med jämställdhetsarbetet, vilket är något vi kan vara stolta över. Trots det utsätts många för olika former av övergrepp och det råder en struktur där kvinnor diskrimineras på olika sä
13.08
Varför har man inte gått ut med det här tidigare?
Vem törs tillåta en dotter att gå till badet då det verkar tystas ner om taffsning.
Hej Ambjörn! Redaktionen fick kännedom om det här först för ett par veckor sedan. Vår reporter har sedan jobbat med att ta fram så mycket fakta i saken som det bara går. Att lyfta frågan nu ger förhoppningsvis möjligheter att lösa problemen. mvh Nina Funke, ansvarig utgivare på SVT Nyheter Dalarna
13.10
Varför tillåts dessa ungdomar och vuxna vistas på anläggningen. Då de inte förstår att i Sverige beter man sig inte så här. Tydlig information vid ingång för alla. Sedan kontrollera att alla förstått informationen. Om någon gör felaktig handling inne i anläggningen polis direkt och sedan portas. Varför sätts inte hårdare regler på en gång
Hej Gittan. Det är viktigt att det finns klara och tydliga regler för hur alla som vistas på anläggningen ska uppföra sig. De personer som inte anpassas till detta ska inte ha tillgång till anläggningen. Det är viktigt att ungdomar som nyss kommit till Sverige snabbt får kunskap om den värdegrund som finns i Sverige. De kommuner eller företag som har ansvar för nyanländas etablering måste ta detta ansvar. Det är sjä
13.13
Törs jag lämna mina döttrar på 12 och 13 år ensamma på offentliga inrättningar nuförtiden?
Hej Thomas! Du sätter fingret på en viktig fråga då hela den här debatten i första hand behöver handla om hur vi värnar om flickors och kvinnors rättighet att vistas i offentliga rum utan att vara rädda för att utsättas för övergrepp. Min förhoppning är att den här debatten leder till att samhället sätter in de resurser som krävs för att garantera dina döttrars säkerhet och frihet.
13.23
Är det inte bäst att införa herr- respektive damtider på badhusen? Vad är alternativet, att "utbilda" tusentals människor från patriarkala länder i genusvetenskap? Själv har jag helt slutat att besöka kommunala simhallar. Det är alldeles för stökigt och nysvenska gäng har helt tagit över, trist!
Hej! När det gäller frågan om jämställdhet och kvinnors rättigheter krävs ett strukturerat och aktivt arbete för att ändra på destruktiva normer. Här tror jag inte att det finns några genvägar, utan den enda vägen framåt är genom utbildning och kunskap. Att regelmässigt införa olika badtider vore en sorglig utveckling, istället bör vi fokusera på allas rätt att vistas i offentliga rum ut
*utan rädsla för övergrepp. Detta gäller badhus såväl som nattklubbar; ingen plats eller situation rättfärdigar att kränka en annan människa.
13.26
Det är manga, manga som ställer frågor i chatten just nu.
Här är ett inspel från Tord Sandgren:
Öka bevakningen ,håll koll på större gäng som ibland har fått husera fritt,har med egna ögon sett ett och annat som badgäst.inte bara ofredande,även direkt farliga händelser tex 13 st personer på en gång i vattenrören inte roligt att få en sådan flock efter sig,hände i örebro bad hus gustavsvik.in med mer vakter ,ut med gängen.
13.26
Varför kallar man det för kulturkrock istället för vad det är: sexuellt ofredande?! Jag kan ju inte hävda kulturkrock om jag tar en massa pengar i en kassa eller dylikt för att "jag är inte van att se så mycket pengar". Och varför blir man inte portad från badet om man missköter sig som det var förr? Då åkte man upp och ut direkt om man inte följde reglerna. Varför denna slapphet? Det gör ju att väldigt många inte ens åker till badhus längre. Jag är en av dem. Man litar inte på att det finns auktoriteter som styr upp och man litar inte på att folk sköter sig. Så har klimatet blivit. Exempel över hela Sverige. Avesta och Horndal har samma problem. Samma problemgrupp också där man också kallar detta för kulturkrockar. Det är fel att inte benämna saker vid dess rätta namn särskilt i sådana här fall. Det är utsatta vi ska skydda och de ska veta att samhället backar upp dem genom att bekräfta vad de råkat ut för. Sextrakasserier - inte kulturkrock!
Hej Paulina Jag håller med dig. Sexuellt ofredande är alltid sexuellt ofredande. Jag delar också din uppfattning om att detta är ett nationellt fenomen. Det är helt klart att de som ansvarar för nyanlända ungdomars introduktion i Sverige också har ett ansvar för att den svenska värdegrunden blir en självklarhet för ungdomarna. Detta ansvar måste lyftas fram. Det är också viktigt att poängtera att klara och tydliga r
13.28
Hej! Jag var med om detta själv på Aqua Nova år 2010. En man höll fast mig och tafsade. Jag har inte berättat det för någon, är det för sent att säga det till polisen?
Hej Anonym, om du har utsatts ska du absolut vända dig till polisen. Att det har gått lång tid sedan du utsattes förhindrar inte att du anmäler och på olika sätt kan få hjälp att gå vidare med händelsen.
13.33
"Unga nya svenskar", vad betyder det? Är det nyblivna svenska medborgare eller är det närmast nyfödda svenskar som begår dessa övergrepp?

Eller menar ni helt enkelt att det inte är svenskar som begår dessa brott? Om ni ska ut på "boenden" och informera undrar jag vad det är för "boenden" som huserar "unga nya svenskar"... Behandlingshem? Barnhem har vi ju inte längre i samma form som tidigare i historien.

Dags att börja tala klarspråk när man förmedlar nyheter, kan en annan tycka. Blir lite löjligt annars, och förtroendet är ju redan långt ifrån toppen.
Hej Martin. Tack för tankar. Jag önskar att vi hade kunnat vara mer specifika. Som utgivare är det viktigt att allt vi publicerar är rätt i sak. Det vi vet efter att ha är att alla inblande i de polisanmälningar som gjorts har utländsk bakgrund. Vi vet också att några av fallen handlar om ungdomar som bor på hem för ensamkommande flyktingbarn. Att tala klarspråk innebär för mig att det ska vara sakligt.
13.37
ang. svar till Paulina Wennerlund:
När skall Jan-Olf Lundberg förstå att han inte kan hänvisa till någon svensk värdegrund. Han kan hänvisa till lagar och förordningar. Det finns ingen "svensk" värdegrund, varken i sak eler enligt grundlagen.
Hel Paulina När nyanlända kommer till Sverige får alla samhällsorientering. Den innefattar hur livet i Sverige fungerar. Syftet är att underlätta integrationen och skapa förståelse för hur livet i Sverige fungerar. Den gemensamma värdegrund som jag hänvisar till är den som bygger på grundläggande värden som mänskliga rättigheter, demokratisk värden och barnkonventionen. Det är självklart att li
13.38
Redan 2014 blev en bekants syster, 14 år, överfallen / antastad i Maserhallen. Det var sista gången hon satte sin fot där. Vem är offer den antastade eller förövarna enl. er ? I dagarna har jag läst om polisens Kod 291, har kommunerna liknade beslut för att förringa/förtiga motsättningar ? Enligt mej ökar det bara på problemen när dylika trakasserier (utan redovisad påföljd) kommer till ytan.
Hej och tack för en bra fråga! Den debatt som har uppkommit i händelserna efter Köln och på andra platser belyser mycket riktigt frågan om kvinnors rättigheter kontra rädslan för att ge näring åt en främlingsfientlig debatt. Ingen som har blivit utsatt för övergrepp på en festival ska dagen efter behöva läsa att tillställningen rubriceras som ”lugn”. Dessa brott måste tas på ett större allvar
än de gör i dag och då kommer förövarens eventuella bakgrund i andra hand. Jag tror att det finns en legitim rädsla för att debatten ska leda åt fel håll och debatten kräver mycket av oss; vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt för att inte gå vilse.
Hur vi bemöter de som utsätts för sexualbrott och hur vi förebygger dessa brott genom att bryta ner skadliga normer i samhället är det viktigaste att ta med sig och bygga vidare på. Därför tror jag att det är viktigt att vi börjar prata om de här sakerna istället för att, som du säger, förringa och förtiga dem.
13.40
Så här tycker Lilian:
Inte rimligt ungdomar inte ska va säkra på badhus. Klara o tydliga regler måste komma att den som missköter sig portas och blir polisanmäld.
13.41
Heder åt SVT Dalarna som tar upp problemet! Lokaltidningarna är väl som vanligt rädda för "obekväma" nyheter!
Tack Curt. En svår men angelägen publicering.
13.42
Hur förklarar man den radikala ökningen av trakasserier med sexuell karaktär som badanläggningen nu upplevt under 2015?
Kan man koppla det till just ett ökat mottagande där man nog får påstå att kvalitén och tydligheten i vad som förväntas av ankommande brister? Eller ser man andra underliggande orsaker?
Hej Casper Du tar upp en mycket intressant frågeställning. Det ökade flyktingmottagandet har såklart påverkat integrationsarbetet i Sverige. Vi måste se till att våra resurser räcker till för att möta de nyanlända som kommer så att vi kan ge en bra bild av hur livet i Sverige fungerar. Detta är en utgångspunkt för en bra integration. Den stora gruppen av ensamkommande barn som kommit till Sverige har blivit en stor utman
utmaning. Det kan såklart finnas ett samband mellan det stora mottagande och den uppkomna situationen. Om det är så är detta en nationell utmaning. Jämställdhetsarbete måste vara ett prioriterat område i mottagandet.
13.46
Jag ser inte någon vuxen med utländsk bakgrund kommentera här eller någon annan stans och försöker uppfostra dessa förövare. Först då kan problemen börja bearbetas i rätt riktning
13.49
Konstigt inte en rad om problemen i varken DT eller DD? Är det enligt dom pressetiska regler som det hela tiden hänvisas till kanske?
Hej Klas, hur övriga medier väljer att göra i den här frågan kan du inte få svar på i den här chatten. Vänd dig till DT och DD med just den frågan.
13.53
Hur trovärdig tycker ni att Svt:s artikel är egentligen? Hur mycket har övergreppen ökat med? det redovisas ingenstans. Och hur vet man att övergpreppen begåtts av invandrare? det badvakten vittnar om är ju att det var mörkt och man inte kan se vem som gjort nåt...
Hej Siv. Tidigare har badet haft ett par fall om året. Under 2015 var det 10 polisanmälningar med brottsrubriceringar från sexuellt ofredande till våldtäkt. Här kommer lite mer fakta i sak gällande anmälningarna. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/har-ar-sexbrotten-pa-aquanova-som-ledde-till-polisutredningar
13.56
Vi har i dagarna fått läsa olika förståsigpåare som säger att det här är män som gör det här, och inte män från vissa kulturer. Är det rätt att dra alla män över en kam?
Hej! I huvudsak vill jag mena att dessa förståsigpåare har förstått sig på; 98 % av alla sexualbrott begås av just män. Jämställdhetsarbetet har kommit längre i Sverige men vi har ännu en lång väg att gå. Svenskfödda män likväl som utlandsfödda begår övergrepp, misshandlar och utnyttjar kvinnor. Jag tror att det är viktigt att behålla balansen här; att se strukturer utan att f
för den sakens skull misstänkliggöra individer och att våga se särskilda riskgrupper i syfte att kunna sätta in rätt insatser.
14.01
Varför stänger man inte av de ungdomar som inte sköter sig? Dom har inget där att göra.
Hej Linda, här kan du läsa vilka åtgärder Aquanova vidtar:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/nya-reger-for-badande-infors-pa-aquanova
14.07
Tack för reportaget och att ni inte tystar ner problemet som andra dalamedier gör. Jag har själv varit medveten om detta och tipsat DT och DD. Svaret jag fick var att detta är polisens ensak och att om detta sprids kommer fel krafter använda detta problem. Tycker ni DT och DD gör rätt? Hade ni liknande funderingar om att inte skriva om detta pga rasism?
Hej signatur AA. Tack så mycket. Hur andra medier resonerat kan jag inte svara för, men jag kan säga att det inte är någon helt lätt publicering. För mig som utgivare har det varit jätteviktigt att vi har rätt fakta i sak, att vi inte sprider hörsägen eller rykten. I det här fallet fick vi personalens uppgifter bekräftade genom fakta från polisanmälningar. Har övertygelsen att samhället alltid löser frå
frågor/problem ju mer kunskap allmänheten har. Badet har tillsammans med politiker redan dragit igång det arbetet. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/nya-reger-for-badande-infors-pa-aquanova
14.10
Lär av Malmö, börja använda "kvinnotider" mm. Vidare, börja överväga att anlita ordningsvakter. För ni är på väg dit också. Eller har ni andra lösningar som ni överväger?
Milton, här kan du läsa om vilka åtgärder som vidtas: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/nya-reger-for-badande-infors-pa-aquanova
14.17
Det kan inte vara tillåtet i något land att sexuellt ofreda någon.
Som jag ser det är enda sättet att få stopp på detta beteende är att:
1. Portförbjuda förrövarna på alla Sveriges bad.
2. Utvisa förövare direkt vid fälld dom. Det är enda sättet att få slut på detta kränkande beteende so enbart tycks eskalera på grund av myndigheternas flathet.
14.18
Det här bottnar i en vidrig kvinnosyn som vissa men inte alla från Mellanöstern och Nordafrika har med sig. Det är naivt att tro att dessa värderingar kan förändras över en natt. Däremot är det viktigt att aktivt motarbeta kulturrelativister och radikalvänstern som skuldbelägger alla män och inte pratar om sakfrågan, d.v.s. att dessa värderingar är kulturellt betingade.
Hej! Jag håller inte med dig om att sakfrågan skulle vara att dessa värderingar är kulturellt betingade med hänvisning till Mellanöstern och Nordafrika. Tyvärr sträcker sig kvinnoförtrycket bortom kultur och tid, det finns överallt och har gjort det under lång tid.
Däremot finns det länder som inte har kommit lika långt som Sverige i den här frågan och där respekten för kvinnors rättigheter är sämre än här. Det behöver vi prata om, men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Problemet är alldeles för komplext för att vi ska kunna säga att det bottnar i en viss kultur.
14.18
Borde man inte från badhusens sida kunna införa idkontroll samt språkkrav inte minst av säkerhetsskäl.
Det går ju inte att tillrättavisa personer som inte förstår varesej svenska, engelska eller tyska etc
Det borde ligga i badhusens säkerhetsarbete att man kan komunicera med badande gäster. Migrationsverket bör givetvis hållas ansvariga då de delar ut simkort till personer som inte klarar av ansvaret!
14.21
Jättebra att ni engagerar er. Men allmänt i Sverige så handlar det ju om att ingen FATTAR skillnaden mellan människors syn på kvinnor i olika kulturer. Dom som kommer från en religion med dålig/förtryckande kvinnosyn får inte bada. Problemet löst. Att sätta förbud kostar inte kommunen någonting. Och nej, det är inte synd om DOM killarnas, det är synd om Tjejerna som blir våldtagna!!
14.22
När det händer sånna här saker så talas det om alltid lite nonchalant nästan om att det är "kulturkrockar". Ifall man inte vet bättre är det ok att ofreda folk då?

Om man kommer från Tyskland med Autobahn som har fri fart, så kan jag inte åka till USA och hålla fri fart med bilen bara för att det är ok hemma i Tyskland.

Ska en tjej få höra att sånt här kan hända pga "kulturkrockar" och sen är det ok och inget händer sen.

Ska vi hoppa tillbaka allihop till åren då kvinnor inte hade rösträtt m.m. och börja om traggla om ett par decenniers utveckling med jämställdhet och kvinnors rätt i samhället???

Ska vi/ni som har byggt upp detta samhälle i många många år börja om från början och gå i en annan riktning? Eller ska det vara så svårt att anpassa sig efter lagar och vett och etikett som vi många svenskar redan lever efter??
Hej Christoffer Jag delar uppfattningen om att begreppet kulturkrockar är olyckligt. Som nyanländ får du en bild av hur livet I Sverige fungerar. Där är det viktigt att det svenska sättet att leva får ett genomslag. När man kommer till Sverige är det självklart att svenska lagar och levnadssätt ska respekteras. Är det så att detta inte sker så måste mera resurser sättas in så de nyanlända får rät
rätt bild av livet i Sverige. Detta är en förutsättning för en bra integration.
14.37
Kriminologen Jerzy Sernecki pratar om ett fenomen när det kommer till våldtäkter att människor är mer benägna att anmäla när det är en nysvensk, än om det är etniska svenskar. Kan det fenomenet vara aktuellt även här? Att det känns mer främmande och hotande om en nysvensk tar en på rumpan eller drar i bikini-toppen, än när en etnisk svensk kille gör det? Jag tänker att tjejer är mer vana att etniskt svenska killar nyper lite och tafsar lite, för att de har fått lära sig sen småskolan att det bara betyder uppskattning, och att det är mer vardag.
Hej Isa! Detta fenomen beskrivs även av amerikanska forskare och har observerats på flera håll. Det är möjligt att samma fenomen kan finnas här i någon form men jag vågar inte spekulera i det mer än så. Det som samtidigt är viktigt att betona är att offrets upplevelse alltid måste tas på allvar.
14.40
Hur motiverar man tystnaden kring att detta har skett?

Ser det som närmast kriminellt att det har har tigits om övergreppen.
14.42
Hur skall ni komma till väga för att inte min dotter skall bli utsatt på Aqua Nova igen??som jag förstått så får somliga gå in till Aqua Nova "gratis" och det innebär då att det finns många av de sk asylsökande och liknande som "hänger" där många gånger inte där för att bada som jag vet av egen erfarenhet ,vem tar ansvar för alla dessa som inte förstår att Det är inget tillhåll för att se till att "fixa" en tonårs tjej för att ge sig på.
Hej Ingela,
Här kan du ta del av en artikel där ansvariga vid Maserhallen säger att de tar problemen på största allvar och vilka åtgärder som vidtas:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/nya-reger-for-badande-infors-pa-aquanova
14.48
Don/ni har ju blundat för denna typ av problem länge så det är nog svårt att hitta en lösning när det gått så långt och blivit så stort. hade man inte blundat så hade problemet varit mindre att lösa, dvs lättare..
14.50
Detta är inte bara ett problem i Borlänge utan har ökat kraftigt på många bad runtom i landet. Är det inte bäst att trots protester införa skilda badtider för kvinnor och män? Det är ändå ett hälsotecken att media numera vågar ta i en het potatis som dessa företrädesvis invandrarbrott ändå fortfarande utgör.
Hej Klas, se Josefin Bergströms svar i tråden till Pontus Öberg.
15.00
Problemen diskuteras även i en tråd på Flashback där det som vanligt är en grupp som skuldbeläggs. Så är det rätt att hela tiden anklaga sk ensamkommande barn när även svenska män ibland har svårt att hålla händerna i styr?
Hej Klas! Det är som du säger olyckligt när debatten om kvinnors utsatthet i offentliga rum används i syfte att svartmåla vissa grupper. Detta handlar om ett långt större problem där patriarkala strukturer begränsar kvinnors rätt till sina kroppar och till sina liv och vi riskerar att gå vilse om vi inte ser helheten av problemet. Här finns tyvärr inga enkla svar eller lösningar.
15.00
Får de nyanlända eller personer från andra kulturer någon genomgång hur det svenska samhället fungerar? Där det är frihet med ansvar som gäller och där man måste bjuda till lite själv för att tex. minska de fördomsfulla åsikterna om invandringen som ju ökar? Och får de information över vilka relgler som gäller i anläggningar som tex. Maserhallen, dvs visa hänsyn, inget tafsande, tvätta sig utan badkläder innan bad, bastu utan badkläder, att man simmar i anvisad riktning etc etc. Dvs att man följer reglerna som även finns på arabiska och många andra språk. Det vore nog bra att de även får veta vilka konsekvenser som gäller när de bryter mot reglerna.
Hej Mike Nyanlända personer som kommer till Sverige får samhällsorientering i kommunens regi. Minimigränsen är 60 timmar. I Borlänge får alla ca 100 timmar. Samhällsorienteringen handlar i stort om att födas, leva och åldras i Sverige. Orienteringen sker under en relativt kort tidsperiod i början på vistelsen i Sverige. Erfarenheterna hittills visar att det skulle vara bättre att ha samhällsorienteringen utspridd över be
över betydligt längre tid. En nyanländ upplever många olika kulturmöten under sin första tid i Sverige och det vore mycket bra om det fanns möjlighet att reflektera kring dessa möten under längre tid. Det är klart att informationen också ger upplysning om vilka lagar och regler som finns i Sverige.
15.08
Hur har ni tänkt att gå tillväga att informera de ensamkommande vilka regler som gäller?
Gärna konkret exempel.
Hej Nisse. De ensamkommande barnen får information om hur samhället fungerar I skolan. Där finns t ex sexualundervisning och undervisning om relationer. På boendet har kontaktpersonerna i uppdrag att hjälpa till att informera om hur man ska fungera i olika situationer i vardagslivet.