SVT rapporterade · Chatt om schizofreni och psykoser

20.50
Hej och välkomna! 
Nu startar chatten och experterna är i full gång med att svara. Passa på att skicka in dina frågor.
20.52
Det finns forskning kring ärftlighet när det gäller schitzofreni. Finns det nya rön kring detta? Hur mkt spelar miljö för roll och vad ska föräldrarna tänka på när det gäller uppfostran av barn för att hindra uppkomsten av sjukdomen?
@TeaK -  - Ärftlighet är den viktigaste bakomliggande orsaken till schizofreni. Den s.k. heritabiliteten förklarar, eller ligger bakom ca 70 % av sjukdomen. Genetiken är dock mycket komplicerad. Bortemot 100 vanliga gener har kopplats till schizofreni, dessa finns även i den normala befolkningen, men i viss mängd och kombination, kan de leda till sjukdomen men varje gen står för en mycket liten del av förklaringen. En annan genetisk mekanism är de s.k. kopienummer varianterna som är stora kromosomförändringar som står för en relativt större orsak till sjukdomen. Idag har vi inget sätt att ta reda på om en person kommer att utveckla schizofreni genom genetiska analyser. Dock vet vi hur stor risken är att ett barn får schizofreni om en förälder har det. Det ligger på ca 10% ökad risk vilket inte är skäl att avråda från att skaffa barn. Det som föräldrar kan göra är att, förutom att ge en god och trygg uppväxt, är att uppmärksamma om barnet, eller den unga individen, börjar att utveckla märkliga ideer, förändra sitt beteende och inte fungera så bra. Då bör man söka psykiatrin för en utredning av om det är på gång med en psykosutveckling. Det är nämligen så att de drabbade i allmänhet kommer mycket sent till behandling vilket försämrar prognosen. Dock bör man inte oroa sig för mycket när det gäller hemmiljöns kvalitet som orsak till schizofreni. Det brukar inte vara ett orsakssamband.
20.53
Har det kommit ut några nya mediciner som fungerar bättre än de som finns nu
Ex liknande Abilify osv?
@MrKobolt - Det forskas på nya läkemedelskandidater.....men just nu finns det inga "nya" mediciner
20.54
I dokumentären låter det som att schizofreni och psykos båda är permanenta tillstånd. Så är det ju inte? Det är väl dumt att sprida sådan information?
@Jakob - Från redaktionens sida vill jag säga att de som vi möter i filmen är svårt drabbade. Det sa vi också innan filmen började. Filmen gör heller inte anspråk på att vara representativ för alla med sjukdomarna. Det kan vara bra att ha med sig.
Allt gott från redaktören.
@Jakob - Hej! Helt riktigt. Det är skillnad på tillstånd och sjukdom. En psykos kan tex vara inducerad av gatudroger men också uppkomma pga av sjukdom likt schizofreni. Ett fåtal procent av personer som lider av schizofreni tillfrisknar. Sjukdomen anses dock vara kronisk. Viktigt att skilja på tillstånd och sjukdom
20.55
Hörde för några år sedan en teori om att schizofreni kan triggas igång av virussjukdomar som herpez - vad säger forskningen idag?
@Lasse - Det är riktigt att infektion eller inflammation kan bidra till uppkomsten av schizofreni. Den mest replikerade orsaken tros vara Toxoplasma Gondii eller, som den också kallas "cat schratch disease" eftersom den kan smitta från katt till människa. Även virus kan vara en bakomliggande orsak. Detta gäller speciellt om det har varit en allvarlig infektionssjukdom i barndomen eller under fosterlivet. Dock är ärftlighet den i särklass viktigaste orsaken till schizofreni. Teorin om infektion som bidragande orsak är dock viktig eftersom den kan komma att leda till utveckling av nya läkemedel som bromsar inflammation som tillägg till den sedvanliga behandlingen
20.59
Hej. Jag heter Micke. Jag har ätit en medicin som heter Risperdal sedan 2001. Jag tycker den fungerar bra men om jag kommer över 1,5 mg per dygn så får jag mycket svårt att kissa, är det en vanlig biverkan? Jag har testat generisk risperidone men den får jag fruktansvärd yrsel av. Är det vanligt att man reagerar olika på Risperdal respektive generisk risperidone? Tack för svar, Micke
@Micke - Att få svårt att kissa är en vanlig biverkan. Den aktiva substansen skall vara densamma oavsett om du tar generisk risperidon eller inte. Det kan vara så att du får yrsel av någon övrig tillsats (tex laktos) i den generiska tabletten.
21.01
Vilka är de allra modernaste läkemedlen i tablett- och injektionsform för att dämpa symtomen?
@Agneta - de nyaste läkemedlen för att dämpa symtom är läkemedelsgruppen som kallas för "andra generationens antipsykotiska läkemedel"
21.05
Hur ser nuvarande forskning på CBDs möjlighet att lindra psykoser och schizofreni? Är mediciner med cbd något som väntas komma inom snar framtid?
@John - Forskning kring cannabidol pågår, både som risk för insjuknande av schizofreni vid missbruk samt ev användningsområde för att lindra symptom
21.07
Jag undrar ifall det logiska tänkandet sitter i den del av hjärnan som är påverkad i en person som är sjuk i schizofreni? Tycker ofta det logiska tänkande varierar mycket, ibland funkar det och ibland saknas det helt hos en närstående med schizofreni.
@Agneta - Att lida av schizofreni innebär ofta att man har kognitiva symtom, dvs problem som kan ta sig i uttryck att man har problematik att ta in, tolka och återge information, abstrakt  tänkande och minnesproblem (tex arbetsminne). De strukturer i hjärnan som ansvarar för de kognitiva funktionerna är tex hippocampus och främre hjärnbarken och dessa är ofta påverkade vid schizofreni. Man kan även se förändringar i dessa hjärnområden hos endel närstående till personer som lider  av schizofreni och då kan mycket väl det logiska tänkandet vara påverkat.
22.32
Känner en som haft psykos och medicinerar. Kan inte prata om detta med hen, som inte har sjukdomsinsikt. Hur ska jag förhålla mig ? Vill kunna prata om det och vara ett stöd.
Eller ska man inte nämna ngt om det.....
Känner mig maktlös. Vart kan jag vända mig?
Tack på förhand!
@IngridÅström - Närstående till de som har sjukdomen är mycket viktiga för att det skall gå väl för den drabbade. Enligt tillgänglig forskning som beskrivs i socialstyrelsens nationella riktlinjer bör psykiatrin erbjuda s.k. psykopedagogiska insatser som riktar sig till både den drabbade och till de närstående. Det ökar möjligheten att samtala om sjukdomen och dess behandling. Därför tycker jag att du skall söka stöd hos den mottagning som har ansvaret för din närstående och be att få tillgång till det. Att försöka på alldeles egen hand att tala om sjukdomen är svårt men att visa omsorg och beredskap att möte den drabbade i vad hen själv vill prata om skapar förutsättningar för att även närma sig det svåra
21.16
Hej! Har själv haft en tidigare psykos och undviker helst att någonsin känna så igen, har dock inte besökt en psykiatriker eller annan psykvård då jag vill försöka lära mig att hantera det själv. Men när symptomen inför en psykos börjar kännas av är det då möjligt att själv undvika att den fullt bryter ut? och i så fall har ni några tips på hur man bäst kan göra det?
@Alfred - Det är alltid viktigt att ta hand om sig med regelbundna rutiner kring sömn, motion och undvika att isolera sig; ha någon att prata med. Men, att söka hjälp hos någon man känner förtroende för inom vården behöver dock inte alltid vara en dålig idé
21.17
Hur påverkas risken att drabbas av psykos av drogmissbruk? Ökar risken för schizofreni? Har olika droger olika grader av påverkan för risken?
@Agneta - Det finns forskning som tyder på att Cannabis ökar risken för att få psykos som finns kvar även när missbruket inte längre är aktuellt. Andra droger som amfetamin och Fencyclidin (Angle dust) kan framkalla symtom som liknar psykos men har inte samma tydliga koppling till att framkalla en varaktig psykossjukdom. Allmänt så ökar risken för ett dåligt långtidsförlopp om den drabbade använder droger eller alkohol.Medicinerna fungerar sämre och personen har svårt att medverka i terapi eller andra insatser. 
21.18
Jag har läst att natriumbensoat kan minska symptomen vid schizofreni?
@Ungkille - Forskningen kring detta går åt olika håll. Vissa forskare menar att natriumbensoat i kombination med antipsykotiska läkemedel skulle kunna påverka vissa signalsubstanser och på detta sätt lindra vissa symtom
21.18
Ska jag konfrontera paranoida föreställningar hos min bror? Det är frågan om komplexa föreställningar om omvärlden, mystiska/andliga förklaringar och "mental påverkan" som han känner sig drabbad av, ofta i form av upplevda aggressioner från folk runt honom.
@Jens - Man kan alltid lyssna utan att för den delen gå in och dela andras intryck och föreställningar. Försöka visa respekt för upplevelsen och personenen som genomgår den. Vara närvarande.
21.20
Kan man ha en psykos utan att höra röster och ha hallucinationer?
@Jennie - Ja, det är inte ovanligt att bara ha vanföreställningar om verkligheten
21.21
Hej!
Har tre frågor:

1. De i programmet beskrev många gånger synhallucinationer. Är inte det minst vanliga av symtomen? Kan du ha enbart vanföreställningar om verkligheten , ex att du är utvald av Gud eller övervakad i ditt hem utan att se eller höra saker som inte finns?
2. Min syster har schizofreni som det nyligen sattes in läkemedel mot. Vi ser förbättringar men hon tror fortfarande att hennes paranoida vanföreställningar är verkliga. Hur kan vi bemöta henne? Ska vi säga emot henne, hålla med eller inte bemöta det alls?
3. Personerna i programmet verkar ha god insikt. Min syster säger att hon haft en psykos men vidhåller att det som vi ser som vanföreställningar är verkliga. Når verkligen alla med psykos insikt om att de är sjuka?
@Syrran - Uppfattar nog som du att synhallucinationer är mindre vanliga symtom. Jag brukar prata i termer av förvriden verklighet. Många med psykos har ofta svårt att acceptera den psykiatri som ser symtom som någonting som i sig är meningslöst och endast ett uttryck för en underliggande psykisk sjukdom eller störning, någonting som skall undertryckas och kontrolleras.
Många av de jag pratat med ser istället det fenomen som brukar kallas symtom som någonting som har en mening och som i en dialog kan förstås och tolkas. Då är det viktigt att lyssna och respektera upplevelsen. Alla når inte insikt på det viset, men med rätt stöd kan de flesta få en fungerande vardag. 
21.22
Om det är dopamin som är en av flera faktorer som spelar in, kan man inte ”strypa” produktionen av dopaminen?
@Johan - Vid schizofreni så finns en obalans av bla dopamin i hjärnan. Psykosen tycks bero på en överproduktion av dopamin i en del av hjärnan medans de andra symtom som negativa och kognitiva symtom beror av en brist av dopamin i andra delar. Med hjälp av de läkemedel vi har tillgång idag så försöker vi att "strypa" dopaminet där i de delar där det finns överskott vid schizofreni.
21.23
Det kommer väldigt mycket frågor just nu. Lena Flyckt, Åsa Konradsson Geuken och Jimmie Trevett gör allt de kan för att hinna med så många som möjligt.
21.23
Kan hasch utlösa psykos
@Kerstin - Ja, det är nog faktiskt ganska vanligt tror jag
@Kerstin - Ja
21.26
Kan missbruk av nikotin (främst snus) ge upphov till psykos och/eller schizofreni?
@Ungkille - Nej, tror faktiskt inte det utifrån ett par decenniers erfarenhet
21.28
Hur ofta ställer psykiatriker fel diagnoser ?
@Maritha - Vid ett första insjuknande i en psykisk sjukdom kan det vara svårt att veta vilken diagnos personen slutgiltigen kommer att få. Ofta behövs det att man följer förloppet för att se om det, förutom psykos, även finns perioder av depression eller mani. Då blir diagnosen en annan än bara psykos. Om psykosen har utlösts av ett svårt trauma kanske man vill följa förloppet för att se om den går över. Om den gör det kanske psykosen var övergående etc. Allt detta gör att psykiatrin kan behöva lite tid för att komma till rätt slutsats. Det innebär att "felprocenten" kan vara hög i början men att det, i de flesta fall, klarnar inom det första året av sjukdomen. 
21.28
Tror ni på kreatin som en möjlig faktor för att förbättra kognitiva symptom vid schizofreni?
@Ungkille - Jag har mycket svårt att förstå vad den verkningsmekanismen skulle vara
21.31
Hej,

Kan psykos läka ut? Är inte läkemedlen för psykos direkt livsfarliga och borde endast användas vid akuta situationer?
@Nyfiken - Man måste skilja på sjukdom och tillstånd. En psykos kan drabba vem som helst och kan vara övergående. Psykosen som bla innefattar sjukdomen schizofreni anses vara kronisk.
 
En person med schizofreni behöver sin medicinering för att inte få upprepade psykoser. Upprepade psykoser är inte bra för hjärnan
21.31
Hej! Min syster har en diagnosticerad schizofreni sedan flera år tillbaka. Hon är över femtio, har två vuxna barn och det ena har tagit avstånd från henne. Hur kan vi andra runt omkring henne som vill stötta och hjälpa bära oss åt?
@Tanya - Att finnas tillgänglig över tid och inte tappa kontakt även om det ibland inte känns som man får så mycket respons för stunden. Relationen mellan barn och föräldrar är inte alltid lätt. Men, man kan ju fråga var och en om de vill ha stöd i att mötas och prata.
21.32
Hur kan jag som anhörig stötta förutom kunskap.? Att ha en nära person med mental ohälsa är påfrestande. Finns det idag hjälp för anhörig.?
@Lena - Inom vården finns bla anhörigkonsulenter finns för att stötta oss anhöriga.För att orka stötta så måste ibland själv få hjälp.
21.32
Schizofreni innebär ju också sk ”negativa symptom”, alltså funktioner som faller ifrån. T ex tappar många förmågan att känna glädje. Dessa symptom är svårare att lindra än ”positiva” symptom som t ex psykoser. Vad händer inom det området? Finns det hopp om bättre mediciner för det?
@Cecilia - Vi är många forskare som fokuserar på att försöka förstå de negativa- och kognitiva symtomen vid schizofreni för att kunna föreslå bättre behandlingsalternativ
21.33
vad kan vi anhöriga göra när personen inte vill ha hjälp eller vägra inse?
@Anna - En svår fråga. Att erbjuda sig att följa med till ett möte med vården utan att kräva mer än så kanske. Vägra är ett starkt ord där man kanske får ta upp frågan om att söka hjälp/stöd utifrån konkreta behov man kanske kan vara överens om som till exempel om man inte kunnat sova på flera dagar
21.34
Dessa personer verkar inte ha schizofreni, mera som PTSD-liknande symtom fast med någon form av pålagrad psykos, tycker jag. De verkar inte ha så många negativa symtom som skall finnas vid schizofreni. Eller?
@Anette - Symtombilden vid schizofreni består av mer än det som visades i programmet. Negativa- samt kognitiva symtom hör också till sjukdomen
21.34
Hur kan man bäst hjälpa den som är drabbad?
@Cathrine - Vara närvarande och höra av sig regelbundet, gärna "bjuda ut" till sociala aktiviteter utanför hemmet. Vara en god vän.
@Cathrine - Instämmer med Jimmie. Många personer som drabbas av schizofreni mister sina vänner och blir lätt isolerade. Att finnas kvar trots sjukdomen är mycket viktigt
21.35
Kan man bli frisk från Schizoaffektiv syndrom?
@Gullan - Alla personer som drabbas av psykisk sjukdom är unika, så även deras symtombild. Kan tyvärr inte svara på hur det ser ut rent statistiskt när det gäller tillfrisknande. Många personer med schizoaffektivt syndrom upplever att de har en god återhämtning och att de har en fullt fungerande vardag
21.36
Vi mamma (lever ensam) har haft flera psykoser (första psykosen kom vid 45 års ålder) Vid varje tillfälle, har det tagit ca 3 år innan hon till slut blivit tvångsintaget. Psykiatiker har tyckt att hon inte tillräckligt sjuk. Under sina psykoser har hon skuldsatt sig, sålt sin bostad etc. Bi som anhöriga har bönat och bett sjukvården att kämpa mamma med hjälp av tvångsvård, men inte fått gehör, förrän det blivit katastrof. En psykiatriläkare har sagt att det är jätteviktigt att personer som har utvecklat psykos, kommer in för vård och medicinerad tidigt. Men om det är så svårt att få in en person ( som inte har ngn som helst sjukdomsinsikt) för vård, vad finns det för alternativ?
//
Undrande anhörig
@Freja - Att vara anhörig i sådana situationer måste vara förfärligt. Det är alldeles riktigt att behandlingen bör sättas in omgående när sjukdomen visar tecken på att återkomma, helst utan att tvång behöver tillämpas. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att upprätta en krisplan när den drabbade mår lite bättre och kan medverka. I krisplanen skall det stå vilka de tidigaste tecknen på återinsjuknande är och vad som anhöriga, som brukar vara de första som uppmärksammar dessa, har personens tillåtelse att göra. Det kan vara att kontakta ansvarig läkare eller sköterska, kanske att en sköterska kommer hem och ger ett, på förhand överenskommet läkemedel i injektionsform eller ngt annat som brukar vara verksamt. Den drabbade och alla berörda skall skrivs under och ha en kopia av planen. En annan möjlighet som alltmer praktiseras är s.k. "brukarstyrd inläggning" dvs att individen med psykossjukdom kan lägga in sig själv en kortare tid vid de första symtomen på att sjukdomen återvänder. Detta kan vara den intervention som kan stå i krisplanen och upplevs mycket mer positivt för den sjuke. 
21.37
Hur ser forskningen ut kring medicinering?
Det verkar som om man bara kör med samma medicin som patienten tagit sedan sjukdomen blivit känd. Kan man verkligen vara säker på att den medicin som patienten får, verkligen är den bästa?
Jag förstår att det är svårt att uttrycka sig om enskilda fall, men som anhörig till en vuxen person är det svårt att få en ordentlig inblick i vården/medicineringen av en drabbad person om personen inte vill dela med sig.
@Karin -  Vi är många forskare över hela världen som fokuserar på att få en djupare förståelse kring sjukdomen och med detta kunna föreslå bättre behandlingsalternativ.
 
För att jag skall få inblick i min brors vård så är jag med vid vissa läkarbesök. Skulle det kunna vara ett alternativ även för er?
21.38
Kan man bli frisk från schizofreni om man har en kritisk röst i huvudet? Finns det aktiviteter som den schizofrene själv kan göra för att dämpa sin röst? Hur ska man som nära anhörig prata till en öppenvårdspatient när personen börjar gräla högt med sin röst?
@Suzana - Röster kan förändras över tid och gå från starkt auktoritära, elaka och konfrontativa till mer "snälla". Det finns en självhjälpsgrupper för rösthörare där man kan få stöd i hur man hanterar sina röster. Att försöka överrösta en inre röst är nog inte det lättaste men att försöka signalera att man är där genom att t ex fatta en hand och söka ögonkontakt för att bryta en destruktiv röstinteraktion kan vara en tanke
21.41
Hej! Vad är den senaste uppfattningen om drog-utlöst schizofreni? Kan Cannabis (eller andra droger) orsaka schizofreni? Om inte, vad blir skillnaden på en klinisk långdragen psykos orsakad av droger - och Schizofreni?
@EllinorL - Enligt tillgänglig forskning ökar risken för en varaktig psykossjukdom, t.ex schizofreni om man använder cannabis. Detta samband finns inte för andra droger. Amfetamin och PCP (Angle Dust) kan ge schizofreni likande symtom men har inte visat sig ge varaktig psykossjukdom. Alla droger inklusive alkohol försämrar dock prognosen eftersom följsamheten till behandling försämras och att medicinen inte får god effekt
21.42
Har en närstående som får både tabletter och dessutom injektion varannan vecka pga psykos/schitzofreni. Hen har dock ökat mycket i vikt och har en glupande hunger. Hur kan psykiatrin hjälpa där?
@Karin - Risken för metabolt syndrom är överhängande vid intag av viss medicinering. Psykiatrin skall vara observanta på detta
21.43
Kan psykoser "klinga av" eller får man leva med restsymtom?
@Christer - Jag tänker nog att det förekommer, dock kan det krävas en del planering och rutin för att inte all tyngd i vardagen där man är som skörast. Att försöka planera bort det man vet slår mot "restsymtom".
21.44
Kan det vara så att det så kallade personligheterna, kan vara olika former av känslor som ilska, glädje eller tillstånd som fokus, stress eller lugn tex. kan vara en förlängning eller förstorning av det känslan/tillståndet som gör att det blir till en personlighet?
@Maggie - Mycket av ens personlighet är belägen i ett hjärnområde som heter främre hjärnbarken. Detta hjärnområde är påverkat vid schizofreni och detta antas ligga till grund för negativa- och kogntiva symtom.
21.45
Min syster har schizofreni, men har inte blivit diagnostiserad för det utan läkarna kallar det för kronisk psykossjukdom. hon är hemlös och klarar inte av ekonomi, arbete, hygien. hon har inte klarat sitt liv på många år. Familjen vill gärna se att hon får komma till ett stödboende. Hur ska vi gå tillväga för att hjälpa henne till ett sånt?
@J. - En stark rekommendation är att stödja din syster i en kontakt med personligt ombud (fristående, gratis, via kommunen och till för människor med psykisk funktionsnedsättning som inte får det de har rätt till) se www.personligtombud.se 
21.46
Undrar lite om forskning när det gäller gifter och schizofreni? Har läst att det forskats om det i fler länder, hur ser man på det här i Sverige?
/mvh.agneta
@AgnetaTörnfeldt - Både gifter och brister av vissa vitaminer under fosterstadiet och tidigt i livet kan påverka hjärnans utveckling och öka risken för schizofreni men även autism och andra neuropsykiatriska åkommor. Dit hör exempevis opoida peptider. I Sverige finns ingen stark forskningstradition om detta men medvetenheten finns
21.47
Vi behöver tyvärr avrunda om en stund. Experterna svarar på för fullt, det har kommit in jättemycket frågor.
21.48
Hur bör man bemöta en person som är rädd och hör röster? - ignorera dessa, spela med eller på något annat sätt?
@Annika - Att spela med brukar inte leda väl, men att lyssna och vara närvarande är inte fel. 
21.48
Finns det inte risk att om sjukdomen beskrivs så hårt ni gör i programmet med olika skrämmande varelser och musik att uppfattningen om sjukdomen stigmatiseras än mer än den redan är
@Michael - Hej, jag förstår din oro men å andra sidan så är det sällan som personer med den här typen av problem skildras i media. De har svåra symptom, vilket vi sa före filmen just för att berätta om att den visar en tuff vardag. Jag hoppas att skildringarna  skapar större förståelse.
för sjukdomen.
Vänligen, Ulrica, redaktör
21.53
Är psykoser enbart kopplade till schizofreni och bipolär sjukdom?
@Eva - Nej, droger, sömnbrist med mera kan ge upphov till en psykos. Att ställa diagnos och erbjuda rätt hjälp är inte enkelt eller snabbt gjort vid ett första psykostillfälle
21.54
Hur ska man hantera när en vän får psykoser men själv inte tror att upplevelserna hen har är psykoser utan är övernaturliga upplevelser som kommer utifrån? Hen vill inte ta medicin utom i kortare perioder på några dagar i taget när det blir som mest intensivt, men har kontakt med sjukvården åtm sporadiskt. Det verkar komma i samband med maniska perioder, och verkar inte vara lika otäckt som i programmet. Finns det sätt att få personen få mer sjukdomsinsikt?
@--- - Det finns flera sätt att öka den drabbades medvetenhet om sin sjukdom och dess behandling. Dessa är beskrivna i socialstyrelsens nationella riktlinjer och finns att läsa på socialstyrelsens hemsida. Jag kan nämna t.ex IMR (Illness Management and Recovery) som är en samtalsgrupp som många psykosmottagningar kan erbjuda. Den syftar till att öka insikten och motivationen hos den drabbade att hantera sin sjukdom. Andra insatser är s.k. psykopedagogiska som skall erbjudas till både den drabbade och till närstående. Det ökar också medvetenheten. Slutligen kan en s.k. krisplan som bäst upprättas när den sjuke mår bra och kan medverka. Där kommer man överens om vad som skall göras om personen visar tidiga tecken på att återinsjukna. Man bör dock i dessa samtliga fall ha stöd av psykiatrin för detta. 
21.54
Varför finns inte Leponex/Clozapine som injektion?
@Ungkille - Skulle kunna bero på beredningsformen
21.59
Jag frågade tidigare om psykos och ni berättade att jag var tvungen att skilja på tillstånd och sjukdom.

Lite skeptisk till ert svar att psykos är farligt för hjärnan. Det är också en lögn. Det finns ingen dokumentation att en psykos är farligt för hjärnan. Däremot är det dokumenterat att medicinen förstör hjärnan.

Punkt
@Nyfiken - I återhämtningssynpunkt så skadar upprepade psykoser hjärnan. Det finns forskning som tyder på detta och självklart mycket som är oklart.
 
Vi behöver mer forskning kring läkemedel så att vi kan förbättra det vardagliga livet för personer med schizofreni samt minimera den påverkan dessa har på kroppen (ffa hjärta-kärl)
22.00
Nu hinner vi tyvärr inte ta emot fler frågor. Lena, Åsa och Jimmie svarar på några till. Stort tack för er medverkan och alla intressanta frågor!
22.04
Om jag förstår rätt har mN nu kommit så långt att man kan se sjukdomen m h a ”hjärnröntgen”.
Har man också kommit så långt att man kan se sjukdomen innan den bryter ut, dvs en disposition att drabbas eller är det skadorna sjukdomen orsakat man ser? Vet man vilketdera?
@Ulla - Det tvistas om man med hjärnröntgen verkligen kan användas för att "se sjukdomen"
Flera forskargruppen (bla i Sverige) letar efter markörer som skulle kunna hjälpa till med diagnostiseringen
22.05
Hej,
Jag undrar om det är samma fysikaliska processer som ger den här typen av sensoriska ”falska” signaler vid psykos som ger signaler som inte nödvändigtvis är av sensorisk karaktär, exempelvis mycket starka känslomässiga reaktioner vid PTSD?

Jag undrar också hur kriteriet om frånvaro av sjukdomsinsikt hänger ihop med de här processerna och om det finns en skala av psykos, sådan att psykoser kan vara mildare och värre map sjukdomsinsikt?
Mvh, Elin
@Elin - Din fråga är mycket intressant men svår att besvara kortfattat. PTSD och psykos har mycket gemensamt och kan ibland vara svåra att skilja åt just av det skäl som du anger. Det kan t.o.m vara så att PTSD kan vara förknippad med hallucinationslikande symtom. SJukdomsinsikten tar som regel flera år att skapa hos en person med schizofreni. Orsaken är att de upplever sin hallucinatoriska omgivning lika verkligt som vi andra upplever den verkliga världen. Det hotar hela tillvaron att få reda på att de inte kan lite på sina upplevelser. Det är först när det finns ett bättre alternativ som de kan släppa sin uppfattning. Det finns hela spektrat av mildare och svårare fall. Hos individer med kognitiva svårigheter kan det vara svårare att uppnå insikt.
22.07
Hur kan jag stötta min kompis som har schizofreni?, hon har backat från alla vänner, och har nu bara sin kille, jag vill vara där för henne men vet inte vad jag ska göra
@Emma - Kan du hålla igång kontakten över tid och visa att du finns där när om hon orkar kan ta emot ditt stöd längre fram gör du knappast fel. Inte alltid lätt, men värt möda
22.07
Är inte detta väldigt likt vad de flesta av oss då och då drömmer? Bara att vi har turen att inte uppleva det när vi är vakna, typ att hjärnan har för sig detta även för oss "vanliga" nån sort behov för hjärnan.
@Leif - Personligen kan jag dela just den bilden av en upplevelse under psykos
22.11
Kan medicin utlösa psykos och schizofreni?
@IsabellT - Vissa läkemedel kan utlösa psykos, tex ketamin (nedsövning) samt stilnoct (sömntablett). Ett flertal gatudroger kan utlösa psykos.
22.12
Går det att sluta med antipsykotiska mediciner? Min vän hatar biverkningarna och de fungerar inte längre för honom?
@Jon - Läkemedelsbehandlingen behövs för att din vän inte skall få upprepade psykoser. Om han nämner detta för sin läkare så kanske hen kan föreslå en annan typ av läkemedel
22.14
Hej har under många år haft psykoser till o från. Inga av de mediciner jag provat har fungerat däremot har cannabis lindrat. Alkohol är triggade. Cbd som finns i cannabis sägs enligt många forskningsrapporter vara kraftigt antipsykotiskt ändå motarbetas cannabis inom alla områden av vården i Sverige? Har själv sett att det är möjligt för mig att bryta psykos med cannabis framförallt oralt administrerad. De mediciner jag provat har alla kommit med diverse skadliga biverkningar framförallt med avstängning i känsloliv o Depp som biverkningar.
@BiPolarPsykos - Då Cannabis är beroendeframkallande så är detta behandlingsalternativ båsde svårt och oetiskt. Om man kunde utvinna den aktiva substansen av cannabis som fungerar mot psykos så skulle detta underlätta. Cannabis kan också orsaka psykos samt vid intag i ung ålder (innan 15 år) öka risken för att utveckla schizofreni
22.16
Stämmer det att det inte har forskats på medicinering av schizofreni sedan 50-talet?
@Billgren -  Vi är en hel forskarvärld som gör allt vi kan för att få en djupare förståelse för schizofreni och för att komma närmare bättre läkemedelsalternativ
22.17
Vad är skillnaden mellan att vara psykotisk och att vara schizofren? Hjälper det med bältesläggning och inlåsning? Har man hittat mediciner som inte ger en massa biverkningar så att det går att leva ett värdigt liv med medicineringen? Kan barn bli psykotiska eller finns det en minimiålder för när diagnosen psykos kan ställas?
@Jepsen - Psykos är ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar där schizofreni är den största undergruppen. Schizofreni har i allmänhet ett svårare förlopp än de övriga psykossjukdomarna. Enda tillfället att använda bältesläggning och inlåsning är om personen utgör en omedelbar fara för sig själv eller annan. Det är inte att betrakta som en behandlingsmetod som hjälper mot sjukdomen utan kan tvärtom försämra den drabbades förtroende för vården om det används fel eller om man inte förklarar varför man var tvungen att använda det. Det finns idag antipsykotiska mediciner med milda biverkningar. Man rekommenderar idag att välja mediciner i ett delat beslutsfattande med den drabbade utifrån biverkningsinformation och information om effekt. Det är mycket ovanligt att barn får psykos, de har ofta låtsasvärldar och låtsaskompisar, mycket rädslor som gör att man skall vara försiktig med att benämna det psykos. Före pubertetsåldern är det mycket ovanligt med psykossjukdom. 
22.19
Det kommer ny psykofarmaka lite då och då för schizofreni men många har ju svåra biverkningar. Finns det någon medicin i en nära eller mer avlägsen framtid som ni skulle vilja lyfta fram som är bättre än de som finns idag? Finns det någon dröm-medicin som verkar lovande?
@Jonatan - Vi är en hel forskarvärld som gör allt vi kan för att få en djupare förståelse för schizofreni och för att komma närmare böttre behandlingsalternativ
22.23
Kan mobbning av ett barn orsaka psykos/schizofreni senare i livet?
@Anna - Om det är ett långvarigt tillstånd där barnet inte har vuxenstöd eller förståelse kan det mycket väl bidra till att utlösa psykos, speciellt om det finns vissa anlag hos individen
22.23
Tror ni på tcds (Transcranial direct current stimulation) som en möjlig metod för att minska rösthallucinatoner vid schizofreni?
@Ungkille - Det är fortfarande på forskningsstadiet och därmed inte möjligt att rekommendera i vårdprogram eller riktlinjer. Men det är på god väg att i framtiden vara ett alternativ för de som inte får god effekt av medicin. 
22.34
Nu är chatten avslutad för denna gång. Tack för alla intressanta frågor och tack till alla medverkande!