SVT rapporterade · Rättegången mot Peter Madsen dag 11

08.39
God morgon! I dag börjar rättegången lite tidigare än vad som är brukligt. Man ligger efter i tidsschemat eftersom genomgången av den rättspsykiatriska undersökningen inte blev klar förra rättegångsdagen 5 april. Dagens förhandling startar klockan 9 och väntas på hålla på till klockan 16. Efter genomgången av Peter Madsens mentala status väntar pläderingar, där både åklagare Jakob Buch-Jepsen och försvarsadvokaten Betina Hald Engmark ska argumentera för och emot i skuldfrågan. Det är också möjligt att Peter Madsen själv kommer att få säga några ord.
08.45
Utanför tingsrätten står ett flertal mediebolag för att sända live. Intresset skruvas upp ytterligare nu mot slutet av rättegången. Bredvid mig i rättssal 60 sitter en dansk tecknare och skissar i sitt block. Det är ju förbjudet att ta bilder här inne i rättssalen under rättegången. Även ljudupptagningar är förbjudna.
08.46
Madsens försvarsadvokat Betina Hald Engmark är tidigt på plats som vanligt. Åklagaren Jakob Buch-Jepsen har inte anlänt ännu. Vaktmästaren stänger fönstren i rättssalen. Här brukar bli syrebrist efter ett par timmar, så i varje paus passar man på att släppa in frisk luft.
08.48
Nu kommer åklagaren med sin rullväska där förmodligen förundersökningen ligger. Han kommer i sällskap med ett par polisutredare.
08.52
Under förhandlingen 5 april användes de sista 20 minuterna till att börja genomgången av den rättspsykiatriska utredningen. Åklagaren pratade mycket fort eftersom han var i tidsnöd. Till och med våra danska kollegor hade svårt att hinna uppfatta allt. Nu hoppas jag att genomgången fortsätter i ett något lugnare tempo.
08.57
Rättegången hålls i den här salen.
 
09.02
Peter Madsen är nu på plats i rättssalen. Han sitter till vänster tillsammans med sin advokat. Till höger sitter åklagaren och i mitten kommer rättens ledamöter att ta plats alldeles strax.
09.04
På åklagarens bord ligger en hög trave med olika mappar. Det är rimligen förundersökningen som innehåller förhör, obduktionsrapporter etc.
09.05
Nu börjar det. Åklagaren tar till orda.
09.13
Det handlar alltså om den rättspsykiatriska utredningen. I den sägs att Peter Madsen framstår som intellektuell. Han talar om parteringen med en distans. Han är uppvuxen hos sin åldrade far sen han var sju år. Han är upptagen av att hans livsprojekt ligger i ruiner. Han ville ha ut liket ur ubåten. Han har hävdat att sticken mot underlivet var ett sätt att få bålen att stanna på havsbottnen. Han framstår som pervers och svårt sexuellt avvikande. Han är starkt självupptagen.
09.16
Han saknar ett känslomässigt djup. Han visar inga tecken på psykos, men har psykopatiska och narcissistiska drag.
09.19
Den känslomässiga kontakten sker helt på Peter Madsens premisser. Han uppfattas som svårt personlighetsmässigt avvikande. Han är gränslös.
09.23
Peter Madsen beskriver sin sexualitet som öppen och experimenterande. Det finns en hög risk för framtida kriminalitet om han befinns skyldig, är rättspsykiatrikernas bedömning.
09.26
Han utgör en fara för andras liv och hälsa.
09.33
Det är en omständighet som talar för att det kan bli tal om förvaring, som är tidsobestämt straff, om Peter Madsen döms för mord och sexualbrott.
09.35
Nu verkar genomgången av den rättspsykiatriska undersökningen vara klar. Åklagaren har gått över till att prata om innehållet på Madsens datorer.
09.40
Advokaten ska nu ställa en del personliga frågor till sin klient.
09.41
Peter Madsen har tagit plats vid vittnesbordet, klädd i kavaj.
09.46
Det handlar bland annat om vad Peter Madsen hade på sig under den rättspsykiatriska undersökningen, en grön klädedräkt, något som noterades i undersökningen. Av allt att döma en overall av den typ som vi har sett honom i. Han menar att han inte hade tillgång till några andra kläder vid tillfället.
09.47
Nu tar rätten en kort paus.
09.52
Efter paus väntas det bli pläderingar. Det åklagaren som ska starta.
09.56
Madsen eller hans advokat har råkat välta ut vatten på bordet framför sig. Advokaten går med snabba steg för att hämta pappershanddukar att torka upp med.
09.58
Åklagaren menar att det finns starka bevis för att Madsen är skyldig på alla punkter, till mord, sexualbrott, brott mot griftefriden och mot sjöfartsbestämmelserna. Han kommer nu att prata i två timmar. Han pratar med hög och klar stämma.
10.03
Åklagaren säger att det som drabbade Kim Wall är fruktansvärt. Att han som åklagare saknar ord för de skador som han menar att Peter Madsen har åsamkat Kim Wall.
10.05
Peter Madsen är farlig för sina medmänniskor, säger åklagaren.
10.07
Den rättspsykiatriska undersökningen har betydelse i skuldfrågan och är fasansfull, säger åklagaren.
10.10
Det kan finnas tvivel om Peter Madsen har dödat Kim Wall genom strypning eller att skära halsen av henne, men det finns inget tvivel om att han har dödat henne med vilje, säger åklagaren. Det har funnits ett sexuellt motiv, menar åklagaren.
10.13
Det finns tvivel om Madsen har filmat Kim Wall med mobil eller med kamera men det finns inget tvivel om att han har dödat henne, säger åklagaren.
10.14
Peter Madsen är en patologisk lögnare och har ändrat sina berättelser. Hans trovärdighet är inte bara låg, den är icke existerande, säger åklagaren.
10.16
Peter Madsen tittar ned i ett dokument medan åklagaren talar. Det kan vara så att han följer med i texten.
10.17
Man ska höra mycket innan öronen trillar av, säger åklagaren om Madsens förklaring att han av hänsyn till Kim Walls anhöriga ändrat sina uppgifter.
10.19
Verka Madsen berörd av det som sägs?
@Maria - Nej, han ger inte uttryck för några känslor.
10.22
Peter Madsen har bara velat se hur långt han kunnat driva det här. Det passar ihop med hans psykologiska profil, menar åklagaren.
10.23
Det kan inte finnas något som helst tvivel, i vart fall inget rimligt tvivel, om att Peter Madsen har gjort sig skyldig till det som han har åtalats för, säger åklagaren.
10.26
Mordet och det sexuella våldet hänger ihop, menar åklagaren. Handlingen är mer eller mindre planlagd. Det är inget problem att man inte kunnat fastställa dödsorsaken med säkerhet, säger åklagaren. Han redogör för domar där man dömt för mord trots att man inte har funnit liken.
10.29
Här har vi ju funnit kroppen, säger åklagaren. Vi kan se ganska många skador som indikerar att hon utsatts för en allvarlig förbrytelse. Vad är det som gör att man inte kan fastställa dödsorsaken? Peter Madsen har försökt begå det perfekta brottet. Liket har delats så att det nästan har tömts på blod och har legat i vattnet, menar åklagaren. Det har försvårat den rättsmedicinska undersökningen.
10.32
Åklagaren kommer nu till det centrala beviset för att skadorna på Kim Walls underliv inte kan ha tillfogats henne i samband med styckningen. Det handlar om stick och snitt som Kim Wall fick i samband med att hon dog och inte långt senare när kroppen styckades. Peter Madsen har uppgett att det gick ett antal timmar mellan att Kim Wall dog och att han delade kroppen. Hans förklaring håller alltså inte, säger åklagaren.
10.33
Peter Madsen hade ett sexuellt intresse att spetsa kvinnor, påminner åklagaren.
10.35
Knivskadorna mot halsen är den mest troliga dödsorsaken, möjligen i kombination med kvävning. Det sammanfaller med Madsens intresse för halshuggningar, säger åklagaren.
10.41
Den 10 augusti sökte Madsen på en filmsekvens som visar hur en kvinna får halsen avskuren. Madsen hade spår av sperma i kalsongerna. Åklagaren beskriver återigen Madsen som sexuellt avvikande.
10.44
Åklagaren menar att Kim Wall kan ha varit vid liv till långt in på natten.
10.47
Peter Madsens förklaring från 14 oktober om förgiftning av avgaser har avvisats av rättsmedicinaren, menar åklagaren, eftersom det skulle ha medfört en värmeutveckling i ubåten och det finns inga tecken på att Kim Wall utsatts för mycket stark värme.
10.49
De avskurna spännbanden som hittats i mässen på ubåten och på havsbottnen är ytterligare ett bevis som åklagaren lyfter fram.
10.51
Det fanns märken på anklar och handleder som stämmer överens med spännbanden. De ser annorlunda ut än de märken som finns efter buntbanden som använts efter att fästa sänken på kroppsdelarna.
10.55
Inte ens Peter Madsen har kunnat förklara hur han kunnat instruera Kim Wall hur hon skulle göra för att stoppa motorerna, säger åklagaren. Det handlar alltså om Madsens förklaring att han befann sig ute på däck när luckan till ubåtens inre sögs fast genom undertryck. Här har ett vittne förklarat att man inte kan höra genom skrovet vad som sägs utanför ubåten när motorerna är igång.
10.59
Vittnet från teknologiska institutet har berättat att det inom några minuter skulle ha blivit en våldsam värmeutveckling. Peter Madsens förklaring är en efterhandskonstruktion, menar åklagaren.
11.02
Peter Madsen har ett fasansfullt intresse för att spetsa kvinnor i underlivet, säger åklagaren.
11.04
Åklagaren går igenom grunderna för sexualbrottet. Här är den danska strafflagen lite annorlunda formulerad än den svenska.
11.08
Nu har åklagaren kommit till sin sista punkt, skuldfrågan.
11.12
Den 26 juli sökte Peter Madsen också på avrättningsfilmer och försökte, dagarna omkring det datumet, locka med sig kvinnor ombord på ubåten, säger åklagaren. 8 augusti blev raketuppskjutningen på Bornholm inställd. Då försökte han också bjuda in olika kvinnor att åka ut ensam med honom. Det lyckades inte, men plötsligt ringde Kim Wall till honom 10 augusti. Åklagaren har tidigare förklarat att det var en slump att det blev just Kim Wall.
11.15
Det finns inga andra förklaringar till att Peter Madsen behövde ta med sig en såg och en skarpslipad skruvmejsel ned i ubåten annat än att begå ett brott, menar åklagaren.
11.22
Åklagaren vill att Peter Madsen i första hand ska dömas till livstids fängelse, i andra hand förvaring. Åklagaren framhåller att även om livstid i Danmark främst utdöms när det handlar om mord på flera personer, så är det befogat i det här fallet, med tanke på omständigheterna.
11.24
Han hänvisar till rättspraxis och föredrar straffsatserna i olika fall.
11.26
Man ska se hans argumentation i ljuset av att livstids fängelse inte är lika vanligt i Danmark som i Sverige. I Sverige har livstids fängelse närmast kommit att bli normalstraffet för mord. Så är det inte i Danmark och därför argumenterar åklagaren för att rätten ska döma till livstid om Peter Madsen befinns skyldig.
11.27
I Danmark är livstids fängelse förbehållet de värsta morden.
11.34
Skulle man vara oenig om livstid, förordar åklagaren förvaring framför ett tidsbestämt straff.
11.37
Varför yrkar åklagaren på livstid och inte förvaring? Livstid är väl tidsbestämt till skillnad från förvaring?
@Amanda - Livstid är inte tidsbestämt till en början men kan så småningom omvandlas till ett tidsbestämt straff.
11.39
"Peter Madsen är farlig för samhället. Om han inte får livstid, ska han ha förvaring", säger Jakob Buch-Jepsen.
11.42
Peter Madsen betraktar åklagaren.
11.44
Vad exakt innebär förvaring?
Om man döms till förvaring, var placeras man då?
@GM - Förvaring är ett straff som inte är tidsbestämt. Sverige hade tidigare något som kallades internering. I Danmark finns det kvar men kallas förvaring. Personerna sitter på en särskild anstalt. Straffet tar sikte på personerna som är farliga för andra och riskerar att återfalla i brottslighet. Tanken är att de ska hållas inlåsta tills de inte längre utgör någon fara.
11.50
Enligt Danmarks Radio är den genomsnittliga tiden för förvaring 15 år. Det görs alltså en omprövning av straffet. När det gäller livstidsstraff kan man sitta uppåt 30 år i Danmark, samma som i Sverige, sa en jurist som jag talade med häromdagen.
11.53
Åklagaren lägger mycket tid på att argumentera för förvaring ifall rätten inte vill döma till livstid.
11.58
Han pratar om olika domar för att visa på rättspraxis. Tanken är att åklagaren ska avsluta sin plädering och sedan blir det lunchpaus. Därefter är det advokaten Betina Hald Engmarks tur.
12.07
Åklagarens plädering är en sammanfattning av vad han menar talar för att Peter Madsen är skyldig. I eftermiddag kommer vi att få höra advokatens bästa argument för att Madsen inte ska dömas. Hon kommer att peka på de svagheter som hon ser i utredningen.
12.10
Teckning från tidigare rättegångsdag. Foto: TT
 
12.15
Tecknaren bredvid mig använder flytande tusch som han har i en burk på golvet. Han har tre olika block som han arbetar med parallellt för att skildra Peter Madsen och advokaten i olika poser.
12.16
Ubåten och innehållet ska konfiskeras, kräver åklagaren.
12.17
Han har sökt inspiration till handlingen genom filmer, därför ska hans datorer också konfiskeras, säger åklagaren.
12.18
Nu blir det paus till klockan 13.
12.19
Strax börjar vår livesändning som ni kan se här ovan.
12.21
Under tiden kan ni läsa Ylvas krönika om hur det har varit att bevaka rättegången.
13.01
Vi väntar nu på att advokaten Betina Hald Engmark ska påbörja sin plädering. Åklagarens tog två timmar. Advokatens plädering kommer förmodligen ta lika lång tid. Hon förväntas skjuta in sig på svagheterna i bevisföringen.
13.09
Det är nu rätten ska få en överblick över det som har skett, säger Betina Hald Engmark. Det finns en massa anklagelser men inga bevis. Det är inget tvivel om att han (Peter Madsen) har handlat irrationellt men åklagarmyndigheten har inga bevis. Det är en fin konstruerad historia som åklagaren har presenterat, men den bygger inte på fakta.
13.11
Hon menar att Peter Madsens version om händelseförloppet på ubåten inte kan avvisas.
13.12
Vi vet inte var i ubåten olika föremål låg innan den sjönk, säger advokaten och syftar på att vatten har sköljt igenom ubåten. Det finns varken DNA eller fingeravtryck på spännbanden.
13.15
Hon påminner rätten om vad som gäller för bevisvärdering i danskt rättsväsende.
13.17
Det är bara upplysningarna som kommit fram under rättegången som ska värderas, säger Betina Hald Engmark. Det har talats mycket i pressen, fortsätter hon.
13.19
Det är upp till rätten att avgöra om bevisen håller och bevisbördan ligger på åklagaren. Att fallet har varit omskrivet i hela världen ändrar ingenting. Viktigaste principen är objektivitetsprincipen, säger advokaten.
13.21
Har det rent objektivt varit fråga om ett mord? frågar advokaten retoriskt.
13.22
Var Kim Wall i livet när hon fick sticken? Har hon blivit utsatt för sexualbrott? fortsätter advokaten.
13.29
Det ställs mycket höga krav på bevisföring. Det är en absolut nödvändighet i ett rättssamhälle för att undvika justitiemord, säger advokaten.
13.32
Bevisen ska ha sådan styrka att det inte finns rimligt tvivel om att den åtalade är skyldig.
13.34
Man får inte släppa på beviskraven på grund av bevakningen som den här historien har fått, säger advokaten.
13.37
Att Madsen har skiftat förklaringar är inget bevis i sig. Madsen ville gärna hem, därför sa han att han hade satt av Kim Wall, menar advokaten.
13.44
Åklagaren och polisen skickar gula lappar med kommentarer till varandra när de lyssnar på advokaten. Kanske rör det sådant som åklagaren kommer att replikera på.
13.53
Man har inte funnit ett endaste DNA från Kim Wall på spännbanden, säger advokaten.
13.55
En animerad film av en rysk konstnär, säger Betina Hald Engmark om en av de tecknade filmerna som visar våld mot kvinnor.
13.59
Ubåten hade varit nere på den kalla havsbottnen, därför är det inte säkert att det blev så hett inne i båten. Ubåtsexperten och experten på förbränningsmotorer, som båda vittnat under rättegången, var inte eniga på alla punkter, argumenterar advokaten.
14.09
Det är en lång plädering och syrebrist i lokalen, men advokaten talar engagerat.
14.11
Nu blir det fem minuters paus.
14.16
Det återstår att se om de bli klara idag. I annat fall fortsätter rättegången på onsdag.
14.18
Är det troligt att Peter Madsen begått liknande brott tidigare, har polisen försökt matcha honom med tidigare ouppklarade försvinnanden eller mord?
@Ofelia - Det är en fråga som polisen har ställt sig. Man har jämfört hans DNA med ouppklarade mord men inte fått träff. Madsen är ostraffad.
14.19
Är Madsen intresserad av skräckfilmer?
@Ante - Inte fiktiva skräckfilmer, däremot har han haft ett intresse för verkligt våld, t ex avrättningsfilmer.
14.20
Vårsolen skiner in genom fönstren och värmer luften i rättssalen. Rättegången återupptas nu efter paus och vädring.
14.23
Det hade varit intressant att veta vad dödsorsaken är men det verkar fullständigt underordnat, säger advokaten.
14.26
Hon hänvisar till domar där man inte kunnat med säkerhet fastslå dödsorsaken och där det haft betydelse för utfallet.
14.32
Rättsmedicinaren kan inte avvisa att dödsorsaken kan ha varit förgiftning (av gaser). Det är lika möjligt som de dödsorsaker som åklagaren har pekat på, menar advokaten.
14.43
I fem procent av alla dödsfall kan rättsmedicinarna inte säga vad dödsorsaken är. Finns det tvivel ska det komma min klient till godo, säger advokaten.
14.49
Hon lyfter fram att många vittnen inte betraktar Peter Madsen som en våldsam person.
14.53
Beträffande de kvinnor som han bjudit in till segelturer kan man inte vara säker på att det var fråga om att de skulle vara ensamma med Peter Madsen i ubåten, hävdar advokaten.
15.00
Det fanns 13 500 filer på hårddisken. Vi talar promille här, säger hon och syftar på det våldsamma materialet som hittats hos Madsen.
15.06
Varför har Peter Madsen överhuvudtaget intresserat sig för dödsvideor? undrar advokaten och går över till att prata om våldsamma spel som spelas av miljoner människor, däribland barn.
15.10
Advokaten berättar om journalister som har skrivit om att de tittat på IS-filmer på avrättningar, i ett försök att normalisera Peter Madsens intresse för den här typen av våldsamt material.
15.19
Hon understryker att de kvinnor som berättat om våldsamt sex, har försökt förmå Peter Madsen att utföra handlingar, som att lägga handen på en kvinnas hals. När det gäller en sms-konversation om att spetsa en kvinna, uppmanades Madsen av kvinnan att hota henne. Advokaten påminner också om att Peter Madsen blev utesluten ur ett BDSM-sällskap, eftersom han ansågs för passiv, stod bara och tittade på.
15.20
Märkena i Kim Walls ansikte kan ha uppkommit vid ett fall, säger advokaten.
15.31
Advokaten menar att man endast har funnit blödningar vid ett stick på Kim Walls kropp. Hon menar att just det sticket kan ha utförts från magen och inåt i kroppen och ifrågasätter därmed om det motivet var sexuellt. Därför kan man inte döma honom för sexualbrott, argumenterar hon. Vi har tidigare hört rättsläkaren vittna om att blödningar uppstår när en levande människa skadas, dvs när cirkulationen fortfarande fungerar.
15.35
Hon yrkar på ett kort frihetsstraff för Peter Madsen, omkring sex månaders fängelse. Advokaten menar att han inte kan dömas för mord och sexualbrott.
15.41
Klockan går och det börjar bli allt mer osäkert om rättegången kommer att bli klar i dag. Advokatens plädering har nu pågått i gott och väl 2,5 timmar. Just nu går hon igenom andra rättsfall som hon menar är relevanta vid bestämningen av straffet.
15.46
Hon går också igenom de livstidsdomar som åklagaren har hänvisat till. Det gör hon ifall rätten ändå skulle komma fram till att Peter Madsen ska dömas för mord.
16.02
Advokaten tycker inte den rättspsykiatriska undersökningen kan användas som ett bevis.
16.03
Hon tycker också att den står i kontrast till hur Peter Madsen beskrivs av personer som känner honom.
16.07
Advokaten behöver ytterligare cirka tio minuter. Rättens ordförande har flaggat för att man ska sluta senast 16.15 i dag. Det betyder nog att man inte blir klara i dag. Efter pläderingarna är det nämligen repliker, där åklagare och advokat ska få möjlighet att kommentera varandras påståenden. Sist ska också Peter Madsen beredas möjlighet att säga något.
16.13
Nu är pläderingen klar. Rätten drar sig tillbaka för att diskutera.
16.19
Nu är rättegången avslutad.  Dom kommer klockan 13.00 på onsdag.
16.21
Det blir inget replikskifte. Sista ordet gick till Peter Madsen som sa  "Jag är verkligen ledsen över det som skett".
16.22
Nu måste jag lämna rättssalen. Tack alla som följt rapporteringen!
16.26
Missa inte: Klockan 16.30 direktsänder vi från Köpenhamn.
16.36
Det verkar som att vissa inte får igång vår livesändning. Vi jobbar med att lösa problemet.
16.55
Vi avslutar nu vår direktrapportering. På onsdag klockan 13 kommer domen. Tack för att ni följde oss.