SVT rapporterade · Mobilförbud i skolan – vad tycker du?

Det finns planer på att införa ett totalt mobilförbud under hela skoldagen på Örnaskolan i Hylte.
Hur är det på din skola och vad tycker du – ska mobiler vara tillåtna eller förbjudna i skolan?
11.07
Självklart ska det vara förbjudet att ha mobilen på skoltid om inte det finns undantag att eleven måste ha på mobilen i någon särskild situation.
11.19
Förbud, de är som på en arbetsplats, en kollega som kollar Youtube under viktiga möten är ju inte heller tillåtet
11.19
Det ska inte var nåt j*vlar mobil förbud på örnaskolan
11.20
Det ska inte vara något mobilförbud på skolan.
11.20
Totalförbud lektionstid är självklart.
11.28
Alla ni som röstat på att det ska vara mobilförbud går antagligen inte i skolan och fattar hur det är, tänk så händer nåt på skoltid så vi behöver ringa? All information finns på våra telefoner t.ex mobilnummer, scheman.
11.44
Mobilförbud under lektionstid är logiskt, dock inte på rasterna.
Det borde vara samma regler för vuxna som för ungdomar.
11.54
Tycker att det ska heta "mobilförbud". Ni måste skilja på mobilen som ett verktyg eller som en störande utrustning som borde vara förbjudet oavsett om det är en mobil med ringsignalen på eller något annat som låter.
12.50
Föräldrar som Gates, Zuckerberg m.fl. Sätter sina barn i skolor i Silicon Valley där det är penna, papper och läroböcker som gäller. Vad är det som inte vi förstår?!


12.50
Klokt och bra för elever och lärare. Trivsamma redan för alla.
12.50
Klart skall mobilförbud gälla under lektionerna för totalt intag av lärarens information och utbildning, behövs mobilen för lektionen är det OK. Eleven borde ha ett eget mobilfack för placering av mobilen under lektionen. Sedan på rasterna kunde det vara tillåtet att ha mobilen. Varje lektionssal bör ha en koppling till skolans centralväxel vid akuta behov.
13.09
Kan ungdomarna inte hantera mobiltelefonen på ett sätt som är acceptabelt skall den förbjudas. Mycket bra att man som rektor sätter ner foten.
17.16
Var ska mobilerna förvaras under skoltid? Vem ansvarar för mobilen då? För att förbjuda till och från skolan kan man inte göra! Varför får lärarna ha mobil under skoltid? Många, inte alla, elever jobbar med skolans ipads med internet, då kan de missbrukas på raster? Och det klassiska man kan inte bestraffa alla för att några gör fel. Självklart ett mobilförbud under lektionstid.
21.13
Självklart skall mobilen stanna utanför klassrummet. Där skall läraren ha elevernas fulla uppmärksamhet. Att elever måste ha mobilen på rasten är även onödigt. Det är ju inte främst ringa de gör med mobilen. Om en måste ringa ett samtal till föräldrar kan det säkert lösas med skolans telefon.
21.13
Det är ju på rasterna som mobilen är problemet! Det är då elever filmas o läggs ut på sociala medier mot sin vilja....
07.35
Mer kloka förslag tveka inte att prova!