SVT rapporterade · "Skottlossning, våld och droger" - diskussion vid Uppsala universitet

09.32
Hej,
 
"Hur ska den senaste tidens utveckling med kriminalitet, skottlossningar och gängvåld tacklas?"
 
Vid klockan 10:00 väntas Uppsala universitet hålla ett diskussion om, med hjälp av en insatt panel, i frågan. Vi är på plats och rapporterar ifrån seminariet.
09.52
Hej! Reporter Kina Pohjanen på plats här i universitetshusets sal X där det är fullsatt för dagens högaktuella seminarium.
10.02
Inbjudna i dag är allt från politiker till personal från socialtjänst, polis, tull med flera som jobbar mot den här problematiken. Det är Mathias Hallberg, professor i beroendeforskning, som inleder och konstaterar att man hade fler intresserade än som får plats.
10.08
- Det som dagligen levereras genom media är rapportering om skjutning och droger, säger Fred Nyberg, professor emeritus i beroendeforskning och en av eldsjälarna bakom Ufold, Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende. 
- Finns det något samband mellan tillgången av vapen och droger och utvecklingen? Det ska det handla om i dag. 
10.11
Fred Nyberg, professor emeritus i beroendeforskning, pratar om kopplingen mellan ökad tillgång på vapen och narkotika - och ökade våldsbrott och missbruk.
 
10.18
- Det varierar över tid men i dag har vi ungefär 250 "targetpersoner" som är särskilt intressanta för oss i Uppsala, säger Jale Poljarevius, jobbar leder polisen i region mitts satsning mot grov organiserad brottslighet, Operation Lynx, som just nu riktar in sig Gränby i Uppsala.
10.20
- Nästan alla vi möter hanterar narkotika. Och mixar man ihop med med tillgången på vapen blir det dödlig cocktail, säger Jale Poljarevius. 
Han konstaterar att i år har man haft 12 skjutningar i Uppsala där tio har skadats och två avlidit. 
 
10.22
- För varje gängmedlem som kliver av frivilligt så sparar vi miljonbelopp. Vad det här betyder rent humant och i mänskligt lidande ska vi inte ens gå in på, säger Jale Poljarevius.
10.24
Jale Poljarevius, tidigare lokalpolisområdeschef i Uppsala, just nu stationerad vid ledningsstaben för polisregion mitt berättar om hur man uppfattar läget i dag.
 
10.26
- Jag har dåligt med resurser och personal. Jag har inga särskilda gängpoliser utan jobbar med det vi har och i samarbete med andra.
- Så sent som i går samarbetade vi med andra myndigheter som tullen vid en insats i Uppsalas särskilt utsatta område.
10.31
- Vi har gäng som flyttat till andra områden (vi har också fått någon gruppering från Stockholm t ex där de jobbat aktivt) och ett som faktiskt är borta, blivit förintat, säger Jale Poljarevius.
 
10.39
Mia-Maria Magnusson, narkotikapolis och kriminolog, berättar om hur öppen droghandel finns och funnits på en rad olika platser:
- Man kan jobba med åtgärder med vård av missbrukarna och polisiära insatser. Men än så länge har man inte lyckats stänga en öppen drogscen utan att den flyttat till en annan närliggande plats.
- Om man jobbar med många olika aktörer och under en lång tid har man i internationella studier sett att man fått en minskning även om det inte upphört helt. 
- De kriminella nätverk vi har i Sverige sysslar alla med droghandel. I bostadsområdena ser vi exponering för ungdomar och nyrekrytering till nätverk pågår. 
10.41
- En öppen drogscen är verkligen öppen. Vem som helst kan komma dit och köpa utan att ha kontakter eller så tidigare, säger Mia-Maria Magnusson.
 
10.46
De öppna drogscenerna i Stockholm har ofta funnits i tio års tid eller längre, ligger ofta i bostadsområden och är väl kända för boende och beslutsfattare, visar kartläggning som gjorts. Inte sällan ligger de nära förskolor och skolor t ex. 
- På 70 procent av de öppna drogscenerna har man haft minst en skjutning under 2017. Det spelar roll att det är skjutningar på de här platserna. Vi behöver titta närmare på det här, säger kriminolog Mia-Maria Magnusson.
10.48
Enligt NOA, polisens nationella operativa avdelning, är det så att kriminella nätverk säljer droger i samtliga av de särskilt utsatta områdena i Sverige (där Gottsunda/Valsätra i Uppsala ingår).
10.53
- Det sker fler skjutningar i utsatta områden och fler i öppna drogscener. Och det är större risk att det sker en ny skjutning inom kort tid på samma plats på dessa platser, visar studier vi gjort, säger kriminolog Mia-Maria Magnusson.
10.59
Christian Frödén, chef för Gränspolisens ensamkommandegrupp, om hur vissa ensamkommande barn och ungdomar används av kriminella nätverk. 
- En relativt ny problematik. 
 
11.06
Det finns multikriminella vuxna i den här gruppen som utger sig för att vara barn som är en fara för barnen i grupperna. Därför måste polis och socialtjänst tidigt nå nya ungdomar som kommer in i landet, innan de sugs upp av gäng. 
- Vi måste vara tydliga och tidiga när de här killarna kommer in i landet, säger Christian Frödén.
11.14
För att minska utsattheten för yngre och jobba mot den kriminalitet som de kan vara en del av är det viktigt att agera. 
- När individer har fyllt 18 år, då ska vi ta dem och utvisa dem som inte har rätt att vistas i landet. Man ska ta de mest kriminellt aktiva och lyfta dem ur grupperingen när man kan, säger Christian Frödén. 
Samverkan med det civila samhället är oerhört viktig, gode män, familjehem, boendepersonal, för att få kontakter in menar han.
11.32
Mathias Hallberg, professor i beroendeforskning, konstaterar att vi kanske oftast sammankopplar dopning med elitidrottare, men han har studerat vad som händer i hjärnan när människor begår våldsbrott efter dopningsmissbruk.
- Kopplingen till användningen av andra droger kan ge en ökad aggressivitet. Vid djurförsök har man sett att råttor som går på anabola är betydligt tuffare och mindre ångestbenägna än andra.
- Anabolaanvändare verkar mindre rädda för risker, känner sig mer "odödliga" generellt. 
11.41
Nu har ett par Uppsalapolitiker och tidigare talare kommit upp för ett avslutande panelsamtal:
- Vi har en politisk enighet kring detta med trygghetsfrågorna som kommer vara i fokus framöver, säger Mohamad Hassan (L), vice ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala. 
- Jag har sex punkter som jag tror är medicin mot det här:
* Strängare vapenlagar
* Ökad kameraövervakning
* Fysiskt stadsplanering
* Bostadsbolagens ansvar
* Föräldrarnas inflytande
* Införande av den gamla värnplikten kan också hjälpa till
11.50
Jonas Segerstam (KD) poängterar att polisens arbete är viktigast här men att media, socialtjänst, mfl måste samverka. 
- Det finns väldigt mycket kvar att göra så att man får en konkret effekt. 
Jale Poljarevius håller med:
- Utan samverkan är det här kört.
Christian Frödén vid Gränspolisens ensamkommandegrupp konstaterar att problematiken och kriminaliteten blir allt mer gränsöverskridande och därför kräver stora krav på samarbete även över gränserna.
 
Jonas Segerstam (KD), Mohamad Hassan (L), Jale Poljarevius (Polisen), Mia-Maria Magnusson (kriminolog), Helen Lind-Jaktlund (Nattvandrarna), Christian Frödén (Gränspolisen) och Mathias Hallberg (beroendeprofessor).
 
11.55
Liza Boëthius, socionom och V-politiker i publiken undrar hur Uppsala kommuns avhopparverksamhet funkar?
- Vi ska ta de bästa erfarenheter som finns från landet och ta efter och satsa mer på det framöver, även om det finns verksamhet i dag, säger Mohamad Hassan (L).
- Utmaningen är att ge alternativa nätverk som de här personerna kan komma till, säger Jonas Segerstam (L).
 
11.57
Jale Poljarevius, Polisen, nappar på en fråga från publiken om något bör göras åt lagstiftningen. Han kritiserar bland annat praxis att frige efter 2/3 av strafftiden.
- Jag förespråkar inte att vi ska landa på amerikanska nivåer men inte heller ha den här positionen som vi har i dag i Europa när det gäller straffsatser. 
12.00
Representant från studentkåren undrar om det gjorts någon utvärdering av de kommunala ordningsvakterna i Uppsala och deras arbete. Det efterlyses också en utvidgning till Flogstaområdet t ex.
Jale Poljarevius uppmuntrar till att en utvärdering görs.
- Vi har gjort en kortare utvärdering men det kan behövas mer. Ambitionen är inte att områdena man täcker ska minska utan snarare öka, säger Mohamad Hassan (L). 
12.02
Professor Fred Nyberg frågar om vi kommer åt de som sitter i toppen för det här? 
- Har vi gangsterledare i vårt land som vi inte kommer åt. Som vi ser deras hejdukar men inte dem?
- Vi måste följa pengarna - var de kommer ifrån. Och där har det skett en förändring och en förbättring, säger Mia-Maria Magnusson, kriminolog.
12.04
Finns planer på att knyta samman forskning och praktik vad gäller socialtjänstens arbete - med tanke på att vi verkar i en universitetsstad? undrar någon i publiken.
- Det är klart att man skulle kunna lägga fram ett skarpare förslag på samarbete och att kommunen implementerar den forskning som finns här, säger Mohamad Hassan (L). D
- Syftet är att det ska bli en ökad kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Det finns väldigt mycket att göra på det här området, säger Jonas Segerstam (KD) som även är vice ordförande i socialnämnden.
12.06
Finns en kartläggning av öppna drogscener i Uppsala?
- Vi har klassat resecentrum som en sådan. Vi hade ett öppet opiatmissbruk i början på 2017 och jobbade riktat där. Sedan flyttade scenen mot Påvel Snickares gränd. Flipperkulan studsar även mot stadsparken. Utan att ha forskat på det, säger Jale Poljarevius.
12.06
Nu är det slut här, tack och hej från oss!