SVT rapporterade · Sekohärvan i tingsrätten

09.37
Nu inleds rättegången där det ska undersökas vad som hänt med de 14 miljoner kronor som försvunnit från den lokala SEKO-klubbens kassa i Ljusdal. SEKO har stämt före detta kassören i klubben, Bosse Hedin. Nu ska alla kort upp på bordet i Hudiksvalls tingsrätt där det blir en öppen redovisning av vad som hänt med miljonerna.

Rättegångsprocessen beräknas pågå i fem dagar.
09.40
Inför förhandlingen har det rullats in stora mängder dokument till förhandlingssalen. Det är ett omfattande mål som ska gås igenom.
09.42
Advokaten Charlotte Nothnagel som företräder Seko berättar att deras sakframställan, som är planerad till fyra timmar, kommer ta så lång tid - minst.
09.47
Flera reportrar bevakar det uppmärksammade målet i Hudiksvalls tingsrätt. I början av rättegångsförhandlingen presenteras det hur de talrika handlingarna ska gås igenom och presenteras.
09.59
Tre juridiska ombud företräder Bosse Hedin under rättegången. Efter tjugo minuter är det nu paus på grund av tekniska problem.
10.09
Det är ett komplicerat fall som tas upp. Här kan du läsa allt som SVT Gävleborg har publicerat om Seko-härvan hittills:

www.svt.se
10.14
Nu återupptas förhandlingarna och den fackliga klubbens ombud börjar med sin sakframställan, där de går igenom sin syn på vad som har hänt.
10.16
”Att Bosse Hedin inte har velat berätta vart pengarna har tagit vägen talar sitt tydliga språk. Det här har inte gått rätt till”, säger Charlotte Nothnagel, SEKO:s ombud.
10.24
Enligt SEKO: "Bosse Hedin är skyldig att betala tillbaka pengar och om fritidsföreningen inte kan göra det för att det inte finns några pengar där ska Hedin göra det i andra hand."
10.27
Det som hålls idag är inte en rättegång som handlar om brott. Den polisiära undersökning som har pågått har lagts ner. Detta är ett civilmål som SEKO driver mot Bosse Hedin och fritidsföreningen dit pengarna överförts.

Läs mer om när utredningen lades ner här:
www.svt.se
10.31
Här finns en text som går igenom SEKO:s stämning mot Bosse Hedin: www.svt.se
10.35
Bakgrund: SEKO upptäckte de ekonomiska oegentligheterna i den Ljusdalsbaserade SEKO-klubben Väg och Ban Gävle-Dala år 2015 i samband med en revision. SEKO:s förbundsstyrelse fattade samma år beslut att upplösa klubben.

Bosse Hedin är den före detta kassören i klubben.
10.37
Nu går SEKO:s ombud igenom fackförbundets stadgar och påpekar att alla delar och lokala klubbar står under samma ledning och regelverk.
10.40
Vi som är på plats från SVT i dag har frågat Bosse Hedin om en intervju men han vill inte svara på några frågor, säger han.
10.43
Det är stora mängder dokument i lådor som har burits in i rättssalen på förmiddagen. Många fulla papperspärmar är uppställda nära Bosse Hedin.
10.46
Även fritidsföreningens och Bosse Hedins juridiska ombud har i dag, inför rättegångsförhandlingarna, sagt nej till en intervju med SVT.
10.48
SEKO:s ombud har nu under en tid redogjort för hur organisationen inom facket ser ut: ”Klubbarna har ingen rätt att ändra stadgarna. Inte ens om alla medlemmar i klubben är överens om det”. Detta ska bli relevant senare i förhandlingarna.
10.54
Nu är fackföreningens finansiering i fokus. De lokala klubbarna får pengar både från medlemmar och från medlemmarnas arbetsgivare.

Nothnagel: ”Anledningen till varför den här klubben hade så mycket pengar var för att de hade fått mycket av den särskilda ersättning som klubben fick av arbetsgivare.”
10.58
"Den lokala klubbens kassa är en del av SEKO:s förvaltning. Man ska förvalta pengarna med ett begränsat risktagande", säger Charlotte Nothnagel som är SEKO:s advokat. 

Hon fortsätter:
Om man ska sammanfatta hur klubbens överordnade organ fungerar: Klubbarna är inte autonoma utan styrs av SEKO centralt.
11.09
Ny paus i förhandlingarna. Här kan du läsa mer om SEKO-härvan i sin helhet:
11.20
Nu har förhandlingarna återupptagits i tingsrättssal 2. Charlotte Nothnagel går genom vilka den lokala klubbens ansvarsområden är. "Det strider mot stadgarna att föra över en enda krona till en annan förening."
11.26
Information om civilmål - som det här är - från Sveriges domstolar:

”Rättegången i tvistemål är uppdelad på förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen består av två delar, en skriftlig och en muntlig. När förberedelsen är avslutad kallar tingsrätten parterna, vittnen och andra som ska höras till ett sammanträde som kallas huvudförhandling.”
11.27
Det är inte många känslouttryck som visas i rättssalen. De närvarande har oftast fullt fokus på att hålla koll på de flertaliga dokument som finns på borden och på textgrafiken som projiceras på två av väggarna.
11.30
Inga vittnen kommer att höras i dag. De kommer att börja höras först i morgon, torsdag.
11.31
Klubben var stor, innan den upplöstes, berättar Nothnagel. Den hade 2400 medlemmar varav 1800 var aktiva.
11.34
När den är domstolsprocessen är över har SEKO för avsikt att bilda en ny klubb i regionen. SEKO vill ju att pengarna ska återföras till förbundet. Pengarna kommer i så fall tillfalla medlemmarna i den nybildade klubben igen, säger Nothnagel.
11.36
2008 fanns det 14 848 700 kronor i klubbens kassa. 2014 fanns det drygt 1,5 miljoner kronor, berättar Nothnagel.
11.37
Nothnagel: ”Klubben har inte upprättat verksamhetsberättelser trots upprepade påminnelser från förbundet.”
11.40
Till slut kommer en verksamhetsberättelse över 2014. Nothnagel: ”Det finns inte ett ord om överföringarna till fritidsföreningen.
Medlemmar i styrelsen har i det närmast mörkat överföringarna. Bosse Hedin har varit den drivande kraften i detta.”
11.45
Nothnagel: ”Varför sitter bara Bosse Hedin här? Vi kommer höra andra styrelseledamöter de kommande två dagarna. De kommer berätta att de hade ett väldigts stort förtroende för Bosse Hedin. De blev i princip lurade att tro att pengarna skulle användas för klubbens medlemmar. Vi kommer också berätta vad pengarna har använts till - och det är inte för medlemmarna bästa.”
11.47
"Vi känner inte till hur många medlemmar som finns i fritidsföreningen eller om det ens finns några medlemmar", säger Charlotte Nothnagel.
11.47
Fritidsföreningen är en konstruktion, hävdar SEKO:s ombud.
11.50
Fritidsföreningens kassa har gått från 14 000 000 till 887 887 kronor (2016). Detta visar Nothnagel på väggen i rättegångssalen.
11.52
Nothnagel: ”I fritidsföreningens stadgar framgår det att ett årsmöte när som helst kan besluta om att upplösa föreningen. Pengarna är helt utom SEKO:s medlemmars kontroll.”
11.54
”Förklaringen Bosse Hedin har använt för att övertyga styrelseledamöterna, är att överföringarna har gjorts för att skydda dem. För att Seko centralt annars skulle ta dem.”
11.58
Nothnagel: ”Det ligger viss sanning i det. Pengarna från arbetsgivarna skulle inte längre komma till klubbarna.
De så kallade granskningsarvodena skulle upphöra. Men det skulle kosta klubben 3 miljoner och klubben hade 15 miljoner. Det fanns inga som helst hinder att fortsätta bedriva verksamhet i klubben men de nya reglerna. Så frågan kvarstår, varför bildades fritidsföreningen?”
11.58
Nu börjar SEKO:s ombud delen som handlar om överföringarna.
12.00
Nothnagel om den lokala klubbens överföringar: "De började tre dagar innan fritidsföreningen startade."
12.00
”Överföringarna startade med ett beslut på ett möte i augusti 2008.”
12.09
Bland de 40 överföringar som gjorts från den lokala klubben till fritidsföreningen mellan 2008 och 2014, där SEKO hävdar att Bosse medverkat, har den lägsta summan varit på 15 000 kronor och den högsta på 6 miljoner kronor.
12.11
Förhandlingarna hålls i en mindre sal på Hudiksvalls tingsrätt. Bland åhörarna finns, utöver journalister, några privatpersoner som är intresserade av målet.
12.19
Det har i rättegångsförhandlingarna meddelats att ett par personer som skulle ha hörts som vittnen i ett senare skede har strukits från vittneslistan varför det nu är ett lite luftigare schema än planerat.
12.22
SEKO:s ombud går nu igenom varje överföring för sig och visar att Bosse Hedin, vid varje beslut, har suttit i styrelsen både för fackklubben och för föreningen som tar emot pengarna.
12.26
SEKO yrkar på att föreningen och Bosse Hedin ska betala drygt 14 miljoner kronor till förbundet. Föreningen och Bosse Hedin motsätter sig yrkandena.
12.27
Mest pengar fördes över från klubben till fritidsföreningen under 2009. Då uppgick transaktionerna till 8,6 miljoner kronor.
12.27
Och den polisiära undersökningen har alltså lagts ner. Så här sa åklagaren till SVT Gävleborg i april:
– Jag kan inte bevisa att något brott begåtts med det som kommit fram. Det är viktigt att det kommer fram att jag inte tar ställning till om man gjort rätt eller fel. Jag tar ställning till om det är ett brottsligt förfarande eller inte.
12.29
Det som pågår är inte ett brottsmål utan ett privat mål mellan SEKO och föreningen och Bosse Hedin, där SEKO:s huvudsakliga mål är att få tillbaka pengarna.
12.42
Nu avslutar SVT sin live-rapportering från rättegången där det undersöks vad som hänt med de 14 miljoner kronor som försvunnit från den lokala SEKO-klubbens kassa i Ljusdal till en fritidsförening. Denna första halvdag SVT varit med har SEKO gjort sakframställan och förklarat hur den lokala klubben fungerat.

Det blir i Hudiksvalls tingsrätt en öppen redovisning av vad som hänt med miljonerna under de fyra till fem dagar som rättegångsförhandlingarna pågår. Kommande dagar kommer även Bosse Hedins och fritidsföreningens juridiska ombud att höras. Vittnen kallas in från och med i morgon, torsdag.
09.12
I dag inleds dag två i rättegångsförhandlingarna gällande Sekohärvan och SVT är på plats i Hudiksvalls tingsrätt. I dag kommer Bosse Hedins och föreningens juridiska ombud att höras tillsammans med flera vittnen. Enligt tingsrätten har det planerade schemat redan spräckts efter den första dagen då förhandlingarna drog ut på tiden.
09.18
Sammanfattning av vad målet handlar om: 14 miljoner kronor saknas från en av Sekos lokala fackklubbar som är baserad i Ljusdal. Pengarna överfördes från klubben till en förening där Bosse Hedin, som är före detta kassör i klubben, även haft en central roll. Seko har i åratal förgäves försökt få svar på vad som hänt med pengarna. Men nu tvingas Bosse Hedin och föreningen att öppet redovisa vad som hänt med pengarna i Hudiksvalls tingsrätt.
09.33
Föreningens och Bosse Hedins juridiska ombud går genom stadgarna, klubbens uppbyggnad, verksamhetsberättelser och styrelsens ansvarsfrihet i sektionen.

"Bilden av Sekos organisation som vi fick i går var inte fullständig. Klubben i fråga har fått accept genom passivitet av Seko."
09.52
Nu är det paus i förhandlingarna.
10.06
Nu är förhandlingarna i gång igen. Hedins och föreningens juridiska ombud Mikael Sandy är efter cirka 1 timme och 45 minuter på punkt 3 av 10 i deras sakframställan, vilket är deras skriftliga bevisning.
10.41
Bosse Hedins och föreningens juridiska ombud, Mikael Sandy, går genom kostnader som föreningen och Bosse Hedin har tillåtit. Närmare bestämt gäller det fastighetsköp och skötsel av en fastighet där fritidsföreningen gav Bosse Hedin mandat gällande inköp av bland annat en kursgård. Utöver det gäller det renovering för en miljon kronor av fastigheten. "Tanken var att fastigheten skulle hyras ut under en längre tid."

Seko menar att fastigheten inte har använts av varken klubben eller fritidsföreningen.
10.50
Sandy: "Föreningen beslutade att köpa in två tomter för 150 000 kronor där stuga och garage skulle byggas för maximalt 2 miljoner kronor i Malung. De skulle hyras ut året runt och hyras ut till rabatterat till medlemmar."

Köpet gjordes i Hedins namn och planen var att sen överlåta till föreningen för att inte "torska" förvärvstillståndet.

- Visst, man kan ha åsikter om det, men man visste inte bättre, säger Sandy i tingsrättssalen.
10.58
Mycket av den skriftliga bevisningen handlar om vilka adresser som möten har hållits på av klubben och föreningen. Och till vilka adresser inköpt materiell har fakturerats.
11.12
Styrelsen för fritidsföreningen har beviljat att sälja två bilar för en krona styck. Fem styrelseledamöter var närvarande när beslutet togs.

"Det är en annan person som undertecknat överlåtelsen av bilarna. Det är inte verkställt av Hedin", säger Sandy.

Enligt Seko var de två bilarna bokförda värde vid försäljningstillfället 264 732 kronor. Fordonen registrerades efter försäljningen inte på föreningen, utan på Hedin och en annan person.
11.27
Det är ett snårigt mål som gås genom. Här kan du läsa allt som SVT Gävleborg har skrivit om Sekohärvan hittills:

www.svt.se
11.41
Hedins ombud visar på flertalet styrelsemötesprotokoll där beslut tagits om stora summor pengar som överförts till fritidsföreningen. Protokollen visar att det är andra än Hedin som har kommit med förslagen om att föra över pengarna.

- Det visar att Sekos bild av att Hedin varit styrande inte är korrekt, säger Sandy.
11.54
Bosse Hedin ser ut att följa sin advokats sakframställan med intresse. Han tittar själv hela tiden i de protokoll som hänvisas till och antecknar ibland. Framför honom står sju fullmatade pärmar.

Det är inte många åhörare i tingssalen, en handfull förutom de journalister som bevakar förhandlingen.
11.59
Seko menar att bland annat pengaöverföringar och fordonsförsäljningar fattats av en jävig klubbstyrelse. 

Hedins och fritidsföreningens juridiska ombud Mikael Sandy:
- Jävsreglerna är inte förenliga i föreningsbeslut. Det finns inte några entydiga svar på frågan om vad som kan anses som jäv.
12.10
Sandy tog kort upp angående den paintballutrustning som köptes in till fritidsföreningen och som tidigare varit uppmärksammad i media.
Även här hänvisar han till ett protokoll som visar att fem andra styrelseledamöter varit med och tagit beslutet, inte Hedin själv.
12.22
Sandy:
- Klubben har vid ett årsmöte 2010 fått verksamhetsberättelse godkänd, likaså revisionsberättelse har godkänts. Styrelsen har beviljats ansvarsfrihet. Men här vet man inte vem som har varit närvarade på mötet. Eftersom det beviljades kan man anta att Seko vetat om det, säger han.
12.26
Nu tar rätten lunchpaus till 13:30. Hedins ombuds sakframställan har tagit längre tid än vad som beräknats. Hans bedömning är att två tredjedelar är avklarade. Det betyder att förhöret med Hedin och några vittnen kan bli flyttade till nästa rättegångsdag.
13.30
Nu återupptas förhandlingen igen. Bosse Hedins ombud fortsätter att redovisa deras skriftliga bevisning.
13.36
Bilar ska alltid säljas till marknadsvärde, annars uppstår en förmån och köparen ska då förmånsbeskattas. Antar att skatteverket har intresse av detta mål.
13.37
Nu diskuteras i vilken ordning de vittnen som är kallade ska tas eftersom det blivit stora förseningar. Några som rest långt för att komma hit förväntas inte kunna höras förrän i morgon något som ställer till det för dem.
13.44
13.49
Hedins ombud fortsätter att gå igenom protokoll efter protokoll på inköp, verksamhetsberättelser och årsmöten. Syftet är att påvisa att många har varit med om att ta beslut och har haft insyn i fritidsföreningen.
14.08
Nu redovisar ombudet en mängd olika projekt som fritidsföreningen lagt pengar på som antagligen inte är ifrågasatta. T.ex har föreningen avsatt pengar för blommor till medlemmar som avlidit och till projekt som ska öka säkerheten på vägarna. Min tolkning är att man vill visa att fritidsföreningen funnits till för medlemmarna och inte för att sko sig själv.
14.15
Bosse Hedin förväntas höras senare i eftermiddag när hans ombud är klara med sin sakframställan. Förhoppningen är också att någon av vittnena ska hinnas med idag.
14.34
Vid flera av de beslut som tagits i föreningen menar ombudet Mikael Sandy att Bosse Hedin har avstått från att vara med. Det framgår i många protokoll som han hänvisar till.
14.51
Det krävs en hel del tålamod för oss som sitter här och lyssnar. Några skruvar på sig. Det är hundratals protokoll som lyfts fram och stadgar som läses upp. Ombudet ser väldigt engagerat ut och verkar inte tappa orken. Men nu ber ordföranden om en kvarts paus.

Samtliga lämnar salen för lite luft och kanske en kopp kaffe.
15.12
Nu är förhandlingen igång igen.
15.21
Nu är ombudet klar med redovisningen av alla protokoll.
15.28
Sandy berättar att Bosse Hedin på goda grunder trott att allt har skett på ett riktigt sätt. Han bestrider brott och påtalar att den brottsutredning som polisen startade har lagts ner.

Han medger att det kan vara svårt för utomstående att förstå hur allt har gått till. Allt går inte att redovisa eftersom det har gått många år, det är många som är gamla och inte minns och att det inte är unikt att det ser ut så här i ideella föreningar.
15.42
Ombudet avslutade sin sakframställan med att kritisera Sekos sakframställan som redovisades igår. Sandy säger att de inte redovisat allt, undanhållit bilagor och att de själva inte håller sig till stadgarna.
15.49
Nu förhör med Hedin som får avlägga sanningsed inför domstolen.
15.51
Vilka är dem som ska vittna idag? Om det hinns med
15.52
Bosse Hedin får först uppmaningen från sitt eget ombud att berätta om sin roll i sektionen och hur sektionerna var fördelade i Seko.
15.54
Det har inte framgått ännu vilka av vittnena som de prioriterar att höra idag, @David
15.57
Bosse Hedin berättar med stor inlevelse hur organisationen med klubben och sektionerna fungerade.
16.02
Hedin får redogöra över hur kallelser till sektionen har gått till. Han säger att kallelse har skickats ut till alla berörda och att det stått på hemsidan.
16.13
Hedin får frågan om hur fritidsföreningen startade. Det berodde på att Seko hade fått ett stort medlemstapp och att något måste göras. Vi sneglade på en förbundsanställd som var en riktig idéspruta, berättar han.

Han gav oss redskap om att hitta fler medlemmar. Vi tittade på andra sektioner som bland annat köpt in stugor som stod medlemmarna till nytta.
16.17
Hedin berättar nu om att en annan medlem kom med förslaget att föra över pengar från sektionen till fritidsföreningen. Han har aldrig kommit med sådana förslag.
16.19
Hedins uppfattning är att fritidsföreningen alltid har varit för medlemmarnas bästa.
16.20
Nu får han berätta om inköpet av Vikarudden, den konferensgård som köptes in i Hedins namn.
16.22
- En månad efter köpet kom Länsstyrelsen och sa att en förening inte får köpa jordbruksfastighet, berättar han.
16.23
Men! Det är ju Hedin som har sett till att pengarna förts över till föreningen. Vadå, en annan medlem? Vem då?
16.23
- Då blev lösningen att jag stod som ägare och vi gjorde ett långsiktigt hyreskontrakt där jag skulle gå plus minus noll, säger han.
16.25
@Kalle Hedin nämner ett namn här som vi inte kan offentliggöra. Jag kan inte avgöra vem det är, en medlem skulle jag anta.
16.27
Hedin säger nu att han varit utsatt för en häxjakt av media och att det påståtts saker som inte är sanna.
16.30
Förhöret med Bosse Hedin är inte slut, men jag måste tyvärr lämna tingsrätten för idag och tacka för mig.