SVT rapporterade · Dela med dig: Hur har du förändrat dina vanor i klimatkrisens spår?

07.05
Godmorgon och välkommen till detta direktflöde där SVT Nyheter i dag kommer lägga allt krut på klimatet.
07.12
Jag har bestämt mig för att minska på kött och flygresor. Alla måste göra något.
07.15
Likt signaturen "Johan i Norrköping" har gjort står det nu fritt att dela med sig av tips, tankar och trix gällande beteenden och val av vanor i vardagen ur klimathänseende. 

Jag tänkte hålla det möjligt för alla som vill kommentera att göra så, i detta direktflöde under dagen. Kommer publicera ut era kommentarer här löpande under dagen, men kan såklart inte lova att allt får plats. 

Håll till godo!
 
07.16
Jag har bestämt mig 2019 blir mitt klimatår. Redan nu har jag slutat köpa nya kläder - det är bara begagnat som gäller. Vegetarian har jag varit i femton år. Men i och med att vi går in i 2019 tänker jag;
* Plastbanta
* Se över min el och andra typer av innehav att de är klimatsmarta.
* Äta veganskt från och med i sommar
* Odla och börja göra boukash
* Cykla och åka buss till jobbet från och med maj månad
* Stanna på marken det vill säga om jag vill utomlands får det bli i Europa och det får bli kollektivtrafik som tåg eller buss - inget flygande.
* Sist men inte minst gäller det att påverka politikerna. Det handlar det om att engagera sig politiskt för att driva på, på flera fronter.
* Gör som Greta – engagera mig i fridays for future.
* Få med mig minst en till som blir klimatengagerad. Detta kan jag göra genom att tala positivt i stället för att fördöma och i termer av förbud.
* Ställ bilen under milen – cykla i stället.
Detta är mitt bidrag till klimatet - vi alla måste börja tänka på hur vi lever och sluta konsumera. Den här julen ger vi inga julklappar till varandra i min familj. Endast de små barnen får julklappar och dem kan man försöka hitta grejor till på secound hand.
Det som händer när man styr över sitt beteende mot ett mer klimatsmart är att man blir extra medveten. Att odla är inte bara att odla - det är en handling som ökar förståelsen för hur allt hänger ihop.


07.28
De viktigaste åtgärderna är det ingen som tar upp till diskussion. Befolkningsmängden och fabrikernas utsläpp. Det föds alldeles för många barn. Ju fler vi blir desto mer påverkas miljön. Inget konstigt i det. Begränsa barnafödandet till 1 barn per familj. Fabriker ska absolut INTE få slippa undan utsläppen. När det kommer på tal om att de måste dra ner så kommer det magiska ordet: permittering av anställda. Då får de licens för att fortsätta med utsläppen. De är de största bovarna i dramat. Vi måste stoppa skövlingen av våra naturligaste reningskällor. SKOGEN. Om dessa helt försvinner kan nog mänskligheten hälsa hem. Så länge kapitalismen finns blir resultatet sorgligt.
07.37
Minimerar vad jag köper, ger bort sånt jag inte använder, reser kollektivt/cyklar, är vegan och fastar regelbundet (bra för både miljö och hälsa), försöker köpa eko, valt klimatvänlig el..
09.08
Vad säger jag till släktingar och vänner som helt enkelt inte tror på att klimatförändringarna är orsakade av vår livsstil? De resonerar på Trump-nivå och det gör mig otroligt frustrerad. Men jag har sällan enkla, slagkraftiga svar på tal.
Hej Kerstin. Du kan säga att vi sedan 1800-talet känner till växthusgaserna och deras effekter på klimatet. Att fysiken bakom är välkänd. Att vi har mätningar på att koldioxidhalten stiger likaväl temperaturen och att ingen naturligt skeende kan förklara denna temperaturhöjning utan att ta med den stigande halten av växthusgaser. Att 97 procent av alla vetenskapliga artiklar om klimat talar samma språk.
08.03
Varför hanteras klimatfrågor av utrikes- och naturredaktionerna? Kompetensen finns ju hos meteorologerna!?
Hej Leif. Tycker att vi kompletterar varandra. Jag känner att många av de journalister som arbetar inom utrikes- och naturredaktionerna är mycket väl insatta i frågan, både vad gäller effekter liksom förhandlingar och lösningar.
08.04
SVT:s meteorolog Pererik Åberg har tagit plats på onlineredaktionen (den som skymtar i bakgrunden i Morgonstudion)
 
08.05
Hej! Jag är en 16-årig tjej som undrar hur jag kan vara med och minska klimatpåverkan? Hur skulle jag kunna förändra mitt sätt att leva?
Hej Olivia. Tror att du bara genom den tanken redan har ändrat ditt sätt att leva. Var glad över varje liten sak som du kan ändra och ha inte dåligt samvete för det du inte gjort något åt ännu. Utbilda dig mot ett arbete där du kan göra skillnad och välj politiker som vågar ta de svåra besluten. 
08.09
Det har ju pratats länge om hur skövlingen av regnskogen skulle påverka vårt klimat är det möjligtvis det som gör förändringar i klimatet nu,och skövlas det fortfarande regnskog?
Hej Harald. Tyvärr fortsätter skövlingen av regnskog vilket påverkar både klimatet och framförallt mångfalden. Skogskövling har en del i atmosfärens stigande koldioxidhalt att göra tillsammans med våra egna utsläpp.
08.13
Att ni inte begriper att det här med klimatet går i cykler. Det var ju märkligt klimat också i början av 1900-talet med missväxt och snöfattiga vintrar och snö i juni. På den tiden fanns inga utsläpp som "förstörde" klimatet. Hur förklarar ni det?
Hej Larry. Klimatet har förändrats genom historien och till viss del går den i cykler. Men temperaturökningen sedan 1950-talet går inte att förklara med naturliga variationer. I början av 1900-talet hade vi människor redan börjat påverkan av klimatet eftersom de industriella utsläppen startade på 1800-talet. Dessutom har vi ändrat klimatet genom att vi genom jordbruk tagit bort skogar och ersatt dessa med åkermark.
08.17
Stämmer det att Sverige kan få kallare klimat pga försvagad Golfströmmen?
Hej Pontus
Det finns forskningen som pekar mot att Golfströmmen kan komma att påverkas (tror det ligger på en minskning omkring 10 procent) men att temperaturökningen pga av växthusgaser, skogsskövling och dylikt kommer att vara större än temperatursänkningen av en försvagad Golfström.
08.20
En kollega på jobbet påstår att det är försent att vända utvecklingen i klimatet, och att vi redan är dömda som art. Stämmer det?
Hej Alex
Klimatet är under förändring så det kan vara svårt att ändra på men vi kan hejda temperaturökningen. Att intala sig att det är kört leder sällan till att vi finner lösningar. Klimatförändringen är ett problem och de flesta problem som vi människor ställts inför har vi löst på ett eller annats sätt. Tyvärr kommer det ganska stora effekter på djur- och växtliv liksom på oss människor, men att vi redan är dömda som art tror jag inte på i en snar framtid. Däremot kommer vi säkert inte finnas kvar om en miljon år, men det är ett senare problem.
08.25
Hej! jag undade skövlingen av regnskogen fortsätter ju. Och när skog förvinner tas mindre mängd Co2 upp. men samdigt så blir ju marken där träden stod ljusare. och då studsar sol strålarna bort mer. blir det inte +-0 då?
Hej Jesper. Till viss del har du rätt men tyvärr har det visat sig att det inte blir +-0. 
08.27
Solen eller människan? Vad påverkar klimatet mest?
Hej Bo.
Det beror på vilken tidsaspekt du har. I det kortare perspektivet sett över 100 år har människan påverkar klimatet mest. I det långa sett över miljontals år är det naturliga processerna som styr.
08.27
Hur mycket påverkar alkoholen och droger miljön
Hej Anders
Strikt vetenskapligt sett till atmosfären och miljön tror jag inte på någon större påverkan. Alkoholen och drogerna påverkar nog mest på det privata planet och har stor inverkan på individens närmaste omgivning. 
08.28
Hur kommer det sig att det var så varmt i Sverige på 30-talet? Trots accelererande uppvärmning dröjde det ju ända fram till detta årtionde innan rekordet för årsmedeltemperatur slogs.
Hej Nils
Värmen på 30-talet kopplas framförallt till i förändringar av solstrålningen. Men den globala medeltemperaturen under 30-talet var betydligt lägre än den är idag.
08.37
Man hör aldrig något om den läckande metangasen från Tundran i dagens klimatdebatt, går det verkligen att hindra temperaturökningen nu när permafrosten börja släppa?
Hej BC
Tycker att det pratas/skrivs en hel del om återkopplingen att en uppvärmning av permafrosten kommer ge stigande halter av metan. Anledningen till att det pratas mest om koldioxid är att det är den gasen som startar temperaturökningen, vilket i sin tur leder till uppvärmd tundra som därefter läcker metangas. Hur mycket metan som kommer att läcka ur är osäkert liksom hur mycket det kommer att påverka. Det är som ett ospelat kort som kan ha mer eller mindre påverkan. Men om hela tundran smälter blir det inte lätt att hindra temperaturökningen på en tillfredsställande nivå.
08.41
Hur bemöter man argumentet att en isländsk vulkan har skickat ut mer koldioxid under ett utbrott än alla bilar någonsin gjort under historien?
Hej Niclas
Vulkanutbrott ingår i de naturliga skeenden som alltid påverkat klimatet. Bilar är inte en naturlig del och för in koldioxid i kretsloppet som varit frånvarande i flera miljoner år. Sen tycker jag du ska be om siffror på det för det påståendet. Är tämligen säker på att det inte stämmer.
08.43
Kanske en oinsatt och dum fråga. Det här med att temperaturen ökar pga. människans påverkan är jag med på. Men hur hänger det ihop med det här med att det blir oftare extremväder, ex. väldigt kalla vintrar i Sverige, mer kraftiga orkaner osv.?
Hej Markus.
Tycker inte alls frågan är för dum, klimatfrågan är ganska svår. När temperaturen stiger betyder det egentligen att det finns mer energi i atmosfären, energi som leder till fler extremväder. Det betyder att regnen blir kraftigare när de väl kommer osv. Dessutom stiger temperaturen ganska ojämt sett över jorden med de högsta höjningarna vid polerna. Det får de vindar högt upp i atmosfären som styr hur lågtryck och högtryck rör sig på marken, de sk jetvindarna, att röra sig längsammare vilket leder till fler blockeringar. Blockeringar kan ge samma väder under lång tid som, trots att det inte är extremt från dag till dag, ger en extrem händelse sett över längre tid (typ vecka, månad)
08.52
Jag har tänkt mycket på klimatet. Kommer det bli värre väder i framtiden så som varmare sommrar
Kallare vintrar och sådana saker. Kommer vi människor kunna stoppa det vi har gjort?
Hej Robin
Chansen att vi får en sommar likt den vi hade i år ökar och troligen kommer en del somrar bli både varmare och torrare. Men vi kommer även ha tämligen vanliga regniga somrar också. Vintrarna blir troligen varmare och perioden med snö minskar. Var den globala medeltemperaturen kommer landa på beror på väldigt många faktorer. Vilket värde det blir får vi se.
08.53
Det hävdas att Sveriges stora skogar tar upp all co2 som all Svensk biltrafik släpper ut. Stämmer det ?
Hej Anders.
Det beror på vad du gör med skogen. Om du hugger ner den och inte använder den till något som gör att koldioxiden kommer tillbaka i atmosfären igen så kan det säkert stämma. Däremot om den koldioxid som skogen binder kommer tillbaka till atmosfären genom att skogen bränns eller får ligga och förmultna ovan jord ger också Svensk biltrafik ett koldioxidtillskott.
09.02
Är flyget en av dom värsta miljöförstörarna?
Är det sant att vi i Sverige flyger mest i världen?
Hej Fredrik.
Vet tyvärr inte svaret på din andra fråga. Om du jämför flygandet som sker nu med övriga transporter och andra stora utsläppsområden som energi och industri är det inte en av de största miljöförstörarna. Men med det sagt ökar flyget väldigt mycket och kommer att bli en stor spelare inom klimatet i framtiden. De stora problemen med flyget är att det flygs mer och att dess avgaser skickas ut på en höjd där det får stor påverkan.
09.08
Nu låter vi Pererik Åberg besvara de sista frågorna i den här chatten. Är fullt medveten om att många inte har kunnat få svar på sina frågor om klimatet. 

Tack för visat intresse såhär långt!
09.10
Hej
Hur mycket koldioxid släpper en västerländsk människa ut under sin livstid?
Hej Jonny.
Det är en intressant fråga som beror på var i västvärlden du lever. Vi svenskar ligger någonstans kring 12-13 ton per år om du också ser till vad vi köper från utlandet. En Amerikan ligger betydligt högre. En hållbar nivå ligger på ungefär 2 ton per person och år.
 
09.13
Jordens temperatur har aldrig varit konstant, utan varierat helt naturligt.Det finns många faktorer som påverkar klimatet, att hävda att jordens temperaturökning enbart beror på människans utsläpp av koldioxid är inte seriöst. Debatten borde vara mer nyanserad.
Det största hotet mot klimatet och miljön är jordens överbefolkning. Varför pratar ni inte om det?
Hej Kalle
Jordens temperatur har varit tämligen konstant de senaste 10000 åren, dvs under mänsklig civilisation. Det klimatförändring som inträffat efter industrialiseringen kan inte förklaras bara med utsläpp utav koldioxid, och görs inte heller, utan även naturliga effekter tas med. Men sedan 50-talet kan temperaturökningen till största del kopplas till atmosfärens stigande halter av växthusgaser. I många rapporter som ger prognoser för framtiden ingår bland annat befolkningsökningen liksom många andra faktorer.
 Kan tipsa om börja med att läsa igenom den sammanfattning som IPCC gör till beslutsfattare.
09.21
Nu är det återigen fritt fram att dela med sig av tankar om klimatförändringar på ett personligt plan. Hur har du ändrat dina vanor, beteenden och levnadsval? Skriv i kommentarsfältet och delta i diskussionen.

Dock kommer inte alla inlägg att få plats här under dagen (tro mig, det skulle bli otroligt många och svårt att överhuvudtaget få grepp om). Men vi lovar att pytsa ut kommentarer löpande under dagen.

Kul att ni visar engagemang i frågan, och tack för bra frågor till vår meteorolog Per-Erik Åberg.
09.37
Jag åker kollektivt till jobbet, har minskat mitt bil resande med 800 mil om året, men måste ha bil då och då. Äter mera grönt men kan inte vara utan kött helt.
Slänger ingen mat, köper väldigt lite kläder. En ny byxa och en ny skjorta kanske om året.
09.37
Jag har absolut ändrat mina livsvanor, mindre plast, mindre rött kött, mer vitt kött och vegetariska produkter, miljöbil osv.. sol-el nästas, det är nödvändigt.
09.40
Själv har jag beslutat mig för inte skaffa barn, dels pga klimatet men också för att jag inte vill ha några, det är nog den största insatts man kan göra som enskild, utöver det tänker jag inte göra så mycket mer utan fortsätter flyga några gånger per år då jag gillar att resa, jag tycker om kött och äter dagligen och skäms inte för att köra bil (en euro 6 diesel jag tack vare nya skatten fick rejäla rabatter på när jag tog den i drift precis innan den skulle gällt) , jag har redan gjort mitt iom jag inte sätter några avkommor på planeten, som minst av allt behöver fler människor, åker visserligen tåg till o från jobbet men det är mer av praktiska skäl
09.41

Analys av SVT:s utrikesreporter Erika Bjerström:
"Trumps ande vilar över klimatförhandlingarna i Katowice”

Delegaterna kämpar nu med att förvandla Parisavtalet från en tandlös tiger till en handlingsplan som räddar jordens klimat. Samtidigt har USA ingått i en allians med oljenationerna Saudiarabien, Ryssland och Kuwait för att skydda fossila bränslen. Han är inte här men president Trumps ande vilar över FN:s klimatförhandlingar.

09.56
Stänger av spis och ugn och låter maten bli klar på eftervärmen; ris, potatis, ägg .... det mesta funkar. ”Många bäckar små ...”
10.02
Jag är framme i Katowice. Tog tåget. Nu ska jag till kongresscentret och kolla runt hur andra tog sig hit.
 
10.03
 
Detta direktflöde håller, som bekant, på ända fram till i eftermiddag. Nästa stora nummer här äger rum klockan 12.00-14.00, då vi befinner oss på minst 15 platser runtom i landet för att prata med er i publiken om klimatfrågan på ett personligt plan. 
SVT Nyheter Västernorrland förklarar här vad det handlar om. 
10.15
Har börjat äta växtbaserat. Inget kött (inkl fisk och fågel), mejeriprodukter eller ägg.

Vill gärna att det ska finnas en värld för mina barn och deras barn och barnbarn
10.16
Jag använder mindre plast, t ex inga sugrör hemma längre. Sorterar sopor mer. Handlar mer närproducerat och äter (sen länge) mindre kött. Och i veckan hämtar jag min elbil!!!
10.21
För er som undrar vem den skäggige mannen i mössa är, han som syns på bild högst upp i detta direktflöde, så kan jag meddela att det är SVT:s videoreporter Daniel Ivarsson. Han kommer att bevaka klimattoppmötet i Katowice, Polen, den här veckan - och anlände nu under tisdagsmorgonen med tåg.

Under dagen tänker han dra runt på klimattoppmötet för att prata med journalister och andra besökare, för att prata resande. 
10.21
Äter inte nöt- eller fläskkött sedan flera år. Köper så mycket jag kan begagnat, ex möbler, böcker, kläder, presenter, husgeråd, kör inte bil, flyger inte. Förutom bättre för miljön blir det mer över i min privata plånbok. Fina find på seconh hand gör en glad ändå in i själen!
10.25
Har inte ändrat på något och kommer inte ändra på något. Jag har nämligen rest runt i världen och sett med egna ögon hur onda vi i Sverige är. Lägg ner er klimatalarmism, ni är patetiska på SVT.
10.25
Trump har 100% rätt. Sverige borde ha flera politiker som Trump, och SVT borde förbjudas att sprida falsk klimatpropaganda.
10.26
Jag och min familj äter mer vegetariskt (tre hela vegandagar i veckan), flyger inte längre vare sig i jobbet eller privat. Vi cyklar eller åker kollektivt till arbetet eller skolan/förskola. Det tar lite längre tid men man sparar desto mer pengar och ger bättre hälsa genom vardagsmotion. Dessutom diskuterar vi tillsammans med barnen igenom alla inköp av kläder och prylar huruvida vi redan har vad vi behöver. Små steg i vardagen ger en fetare plånbok och bättre hälsa samt ett bättre samvete. "Survival of the fittest"
10.26
Det är jätte gott med blodiga biffar.
10.26
Vi har slutat flyga och bytt till laddelhybrid. De flesta bilresorna blir på el numera. Och jag har minskat ner på köttätandet. Och under hela 2019 ska jag låta bli att köpa nya kläder.🤠
10.50
10.56
Tråkigt besked för er som sitter och väntar på att få ställa frågor till vår utrikesreporter på plats i Katowice. Erika Bjerström skulle ju ha chattat mellan 15 och 16 i eftermiddag, men har dessvärre fått förhinder. 

Vi återkommer med besked om hur det blir med chatt om klimattoppmötet i eftermiddag. Håll utkik här i direktflödet.
10.56
Har inte suttit i ett flygplan på 10 år och har bestämt att inte flyga mer i livet. Äter sedan 2 år inte rött kött och mycket mer vegetariskt. Kommer inte att köpa en ny bil utan behåller en 9 år gammal Golf så länge den håller. Vi har också monterat solpaneler på huset.
11.01
Äter mer grönsaker; helst lokalodlat, ekologiskt & svenskt (men tycker det ibland är svårt att hitta).
Cyklar till jobbet, planerar för semester m tåg (har aktivt valt bort flyg sedan 2 år tillbaka).

Tänker att media kan göra en stor insats med att visa på goda exempel; vad gör andra; vad kan vi göra för miljön?
Annars är det lätt att känna hopp- & maktlöshet och bli apatisk.
11.02
Lägg inte ansvaret på den gemene man!! Varför tar ni inte upp bovarna istället, våra politiker blundar för? Till exempel de många, många, undermåliga lastbilar som smutsar ner vår land och bidrar till klimatkrisen???
Hej Sabine,
Vettig poäng ändå. SVT vill givetvis belysa klimatfrågan och vilka utmaningar vi står inför på så många sätt som möjligt. Just i detta direktflöde handlar det i dag om vad man på ett personligt, vardagligt plan.

Men såklart utgör delen om transporter en mycket viktig del av hela klimatfrågan, vilket vi gör vårt bästa för att belysa i olika sammanhang.
11.09
Kläder, skor, möbler, textilier, köksgeråd - allt köper jag begagnat. Även presenter och julklappar!
11.23
Inget flyg. Tåg när det går. Mest fisk och vegetariskt. Köper julklappar på second hand. Följer vetenskapens uppdaterade rapporter. Försöker hålla nere konsumtionen.
Känner ansvar för mina barn o barnbarns framtid.
11.24
Jag har rensat ut och minskat mitt behov av saker drastiskt, vilket jag tror har större effekt än att köpa begagnat o återvinna onödigt köpta kläder och prylar. Jättebra att skänka och återvinna också, så klart, men vi behöver framförallt förändra våra behov och konsumtionsbeteenden.
11.24

Kommunen vill satsa på klimatet – men eleverna väljer bort maten

En dag i veckan är helt vegetarisk i Luleås skolmatsalar. Anledningen är en satsning på klimatet. Men den vegetariska dagen väljer många av gymnasieeleverna på Kungsfågeln att inte äta i skolan.
11.25

Varmare klimat gör det möjligt att tillverka majswhisky i Järvsö

SVT NyheterGävleborg blir allt varmare och är en del av en klimatförändring som FN försöker bromsa under klimatmötet i Polen just nu. Under tiden går det att dra nytta av värmen, i Järvsö har majs blivit till bourbon.
11.27
Kommer inte ändra mitt levende om jag inte blir tvingad. Fattiga länder kommer aldrig kunna bli klimatsmarta eller länder i konflikt.
11.27
Handlar miljömärkta varor, flyger inte, väljer tåget framför bil när det är möjligt, lär mig mer veganrecept, väljer vegetariskt och klimatsmart mat på restauranger.

Inger
11.28
Hallands reporterteam Nadya Norton och Kristian Åkergren är i Ullared i Falkenbergs kommun. Varuhuset på orten är ett av Sveriges populära besöksmål. Miljontals människor vallfärdar varje år hit för att shoppa.
11.47
Jennie Gällstedt, 41 år, Jättendal:
- Jag köper kläder på second hand, som jag sedan säljer vidare. Källsortera har jag gjort i många år också tar jag med egen kasse när jag handlar.
11.48
Dalarnas reporterteam Martin Trygg och Elin Turpeinen på plats i centrala Falun för att prata med dalfolket om klimatet.
11.54
Umeå. Madeleine Eriksson, 28: ”Jag har inte gjort någon större förändring på sistone mer än att jag tänker på att äta växtbaserat och inte konsumera mer än jag behöver”. 
 
11.55
Svt Nyheter Smålands reporter Rebecca Karlsson är nu på plats vid Älmhults handelsplats för att höra vad människor här tänker kring klimathotet.
11.55Stockholms reporter Jimmy Kirvesmäki är på plats på Bromma flygplats för att prata med resenärer om klimatet.
11.58
Ellen Marin, 16 år, går första året på samhällsprogrammet på Westerlundska gymnasiet i Enköping, och har anpassat sin livsstil till klimatförändringarna. 
12.01
SVT Västernorrlands reportrar Anna Beijron och Eva Harström finns på plats på Birsta köpcentrum i Sundsvall för att prata klimat med dig.
12.01
SVT Östs reporter Patrik Widegren 
 
 SVT Östs reporter, Patrik Widegren, är på plats i Almedalen i Visby för att prata klimat.
12.02
Hej, nu är vi på Storgatsbacken i småländska Värnamo. I kommunen bor cirka 34 000 invånare. Här ska vi under två timmar prata med invånarna om klimatet. Häls Linda & Jeanette
12.02
Inget sjösten Växjö 67 år
- Jag blir rädd av att höra om klimathotet. Det är skrämmande. Jag försöker att inte handla för mycket. Jag tänker klä om soffan istället för att köpa ny.
12.04
12.05
Martina Halvarsson 63 år från Långsele:
- Jag tycker att politikerna borde se till att det finns bättre kommunikationer, både tåg och bussar. Vi får ofta åka tio mil enkel resa med bil för att skjutsa någon som ska med tåget från Sundsvall.
12.06
SVT Uppsalas reporter Märta Gross Hulth är i Blåsenhus - ett av Uppsala universitets campus. Här pluggar omkring 4 000 studenter som ska bli lärare och psykologer. Totalt läser drygt 40 000 studenter på universitetet.
12.06
Lars-Erik Håkansson, Älmhult. “Jag har ingen bil längre”
12.07
ALINGSÅS: Elin Schwartz och Freshta Dost pratar klimat med Alingsåsbor
12.08
Gerd Andersson, 80+, Malmö slänger aldrig mat: 
- Jag är försiktig med vad jag väljer, när jag skulle välja pepparkakor igår valde jag utan palmolja. Jag slänger aldrig mat, inte en enda smula, det har jag aldrig gjort. Det gamla sättet att leva på är mer klimatvänligt.
12.08
Thomas Akander, 63 år, Söråker: “Jag är på väg att köpa en elbil” 
12.09
Merita Bericha, 33 år Värnamo
- Jag försöker tänka på att sortera rätt. Man har ju barn och tänker på hur det ska bli för dem i framtiden. Jag är absolut orolig för klimatet.
12.09
Lamiss Ansari pluggar till förskollärare vid Uppsala universitet. 
- Jag bor i Stockholm, men kör bil. Det tar två och en halv timme att åka kollektivt. Men jag försöker använda bilen så lite som möjligt på fritiden, men man måste ha bilen för att åka längre sträckor. Vi har en biogasbil.
- Vad det gäller maten försöker jag få familjen att äta mera grönsaker. Senast jag lagade rött kött var för fyra, fem månader sedan. Min man gillar kött, men det är jag som står i köket, säger hon och ler. Kyckling äter vi någon gång i veckan, eller varannan vecka.
12.09
VÄRNAMO, Viktoria Krutrök, 40 år: “När jag var ung var det ett slösasamhälle”
12.10
ULLARED, FALKENBERG 69-årige Martti Vaisanen från Jönköping menar att han köper mindre plastpåsar varje år och reser mindre. ”Men man undrar vem i världen som ska betala för att ändra miljön ska bli bättre. Jag tycker det känns som att de fattigaste får betala största priset. De drabbas hårdast”.
12.11
SVT Nyheter Skånes reporter Sofia Ekhem pratar klimat på Malmö centralstation. Härifrån tar tiotusentals malmöbor tåget runt om i landet och ut på kontinenten.
12.11
Åsa  Wirling, 61 Malmö, inspirerades av sina barn att sluta äta kött.
12.11
Hallå! Jag är på plats på Centralstationen i Västerås för att samla in klimatröster från Västmanland. /Karl David Englund SVT
 
12.12
VÄRNAMO, Hanna Johansson, 35 år: “Häller inte ut sånt som inte ska hällas ut i naturen”
12.14
Lisa Heens, 26 år, Vansbro: "Jag är inte så jättemedveten"
12.15
Stefan Manfredsson, 46 år, Hestra
- Man försöker göra så mycket man kan. Exempelvis åka kommunalt. Lite orolig är man för framtiden när forskare pratar om klimatförändringarna.
12.19
Lars-Göran Johannesson, Älmhult. "Man tänker framåt". 
12.19
Emma Persson, 31 år, från Kristianstad berättar att hon försöker tänka mer på matsvinnet: 
- Jag försöker att äta det vi har i kylen och inte köpa nytt inför varje måltid, man får planera inköpen mer. Sen försöker jag också åka mycket tåg och buss, men det är inte alltid lätt med familj och dagis, säger hon.
12.19
Åke Nordling, 73 år, Forsa: ”Att sluta köra bil kräver bra kommunikationer” 
12.19
Yvonne Persson 58 år från Sundsvall:
- Vi har köpt elbil och äter mindre kött. Jag märker också i sociala medier att det inte är lika accepterat att resa mycket. En del kändisar får mycket mothugg av sina fans när de lägger ut att de reser hit och dit. Många fler ifrågasätter nu.
12.22
Umeå. Tora Breitholtz med dottern Majlis: ”Jag försöker minska mitt matsvinn och är bättre på att återvinna. Det behövs göras förändringar känner jag när jag läser om klimathoten. Jag tänker främst på flyget, vi kan inte fortsätta flyga kors och tvärs flera gånger om året”. 
 
12.22
I Hallsberg på perrongen träffar vi en van pendlare som för det mesta har miljön i åtanke. 
12.23
12.26
- Jag gör absolut ingenting för jag tycker att det är rätt överdrivet, säger Patricia Evergren 23 år Kristianstad. 
- Där klart att man inte slänger skräp och att jag sopsorterar men jag tycker att det är lite överdrivet och att det skrämmer upp folk, säger Zandra Paimensalo 22 år Östra Göinge.
12.27
Emilie Melander, 32 år, från Timrå:
- Jag köper mer second hand till barnen och jag märker att det blir fler som gör det. Det har också öppnat ett ”shoppis” där man kan lämna in sina kläder och få hjälp att sälja dem.
12.28
I centrala Värnamo träffar vi Jenny Pettersson, 36 år. Hon vill absolut inte vara med på bild men säger att hon tänker på att vara klimatsmart
- Jag försöker äta mindre kött och sedan kör jag en bil som går på etanol. Det går bra förutom när det är riktigt kallt, men då kan den gå på bensin istället.
12.29
Marie Sundin läser till förskollärare i Uppsala och har jobbat som barnskötare i fem år. - Vi överför ju vårt förhållningssätt till barnen. Nu till julen tänker jag att vi kan göra julpyssel mer ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan påverka barnen och få in det på ett mer naturligt sätt. Jag tror att vi automatiskt äter mindre kött, väljer svensk kyckling och närproducerat. Inte bara för klimatet utan för att djuren får mindre antibiotika här, säger hon.  - Klimatforskning är jätteviktigt, men hemskt. Det är så skrämmande att man knappt vågar se resultatet och vissa politiker i världen blundar för det. Man blir beklämd och ledsen.
12.30
På ett tåg mellan Göteborg och Mariestad, Jan Eriksson, 62 år, som tar tåget varje dag: “Inte försvarbart att köra bil i en region där det finns alternativ”
12.31
Birgitta Lindström 70 år Älmhult
- Jag tycker det är hemsk med klimathotet. Jag sopsorterar men man skulle kunna göra mer. Värst är det med all plast i havet.
12.34
Sture Lundkvist 68 år från Sundsvall:
- Jag sorterar och komposterar och äter mindre kött nu än tidigare. Jag tror att den här uppvärmningsperioden vi är inne i är problematisk.
12.34
Robert Liwinski, 27, Malmö, försöker välja miljömärkt när han handlar.
12.34
Rafal Alshafe, årskurs 3 på D-skolan i Oxelösund. – Man ska inte kasta mat här på skolan, det säger vår rektor. Jag tror att vi kommer att ha våran jord kvar. Alla kommer att hjälpas åt och vara snälla. Foto: Sofia Hårdänge
 
12.34
Två av de besökare som SVT:s Daniel Ivarsson träffade på klimattoppmötet i Katowice tänker till om sitt eget resande och det faktum att så många besökare tagit flygplanet till Polen.  
12.36
Razan Al Haj Ali, 44 år, Malmö tänker på sin plastkonsumtion:
- Jag har slutat använda plast, istället har jag alltid med mig en påse som går att använda fler gånger. Jag är nyanländ och i skolan hade vi en temavecka om återvinning.
12.37
Värnamo: Lisette Funehag, 30 år.
- Jag tänker inte så mycket på klimatet. Vi har inte bil. Vi går och cyklar hela tiden.
12.38
– Jag har drabbats av klimatångest, säger Torun Franzén, 56, i Visby
12.39
Nicklas Jansson, 33 år, från Bosvedjan i Sundsvall:
- Jag och min sambo har valt bort bilen, vi tar bussen istället. Jag har mätt mitt koldioxidavtryck per månad och ligger lite över målet. Nu gäller det att tänka på konsumtionen, inte köpa importerade produkter.
12.40
Emma Björklund, 24 år, Svedala.
- Jag köper livsmedel från Sverige. Det känns mycket bättre att köpa kött och grönsaker som är svenska, även fast det är dyrare.
12.41
Mesriam Tsegay, 16, går på samhällsprogrammet på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Hon har minskat på köttätandet och åker mer buss nuförtiden.
12.43
Daniil Kulikov, 25, ska flyga till Lyon från Bromma och berättar att han försöker vara klimatsmart genom att tänka på vad han äter och på hur mycket vatten han använder. - Jag tror att alla människor måste fokusera på att spara på miljön för nästa generation, säger han.
12.44
Maja Cicek, årskurs 2 på D-skolan i Oxelösund.
- Jag slänger inte så mycket mat, för det är jättedåligt. Jag tror att det kommer att bli bra, bara vi hjälps åt. Foto: Sofia Hårdänge
12.44
Hanna Christensen, 23 år, Värnamo: “Jag koldioxidbantar"
12.45
- Jag åker mer buss och äter mer vegetarisk mat, säger Fia Birgersson från Halmstad.
12.45
Värnamo: Hebba Daboyr, 31 år.
- Jag sorterar soporna. Försöker slänga mindre och även köpa mindre. Jag har alltid tygkasse till affären.
12.47
Jennie Dahlin, 41 år, Sundsvall: ”Jag försöker äta mindre kött” 
12.48
Kerstin Lundkvist 68 år Sundsvall:
- Vi åker tåg när vi kan och dottern som läser miljövetenskap i Malmö har önskat att julklapparna i år ska vara återvunna, miljövänliga eller hemgjorda.
12.49
Umeå. Sven-Erik Forsgren, 73: ”Jag oroar mig för miljön. Jag sorterar ordentligt så att så lite som möjligt hamnar på deponi. Sedan flyger jag väldigt lite, jag tar hellre tåget”. 
 
12.50
12.50
Jag äter knappt kött längre, har i princip slutat flyga och börjat köpa prylar och kläder på second hand istället för nytt. Jag har även blivit engagerad i en förening som arbetar med klimatfrågan.
12.50
- Inför julen känns det onödigt att köpa julklappar bara för köpandets skulle. Det är så mycket konsumtionshets, säger Freja Roos, från Borås.
12.51
Britt Christersson från Helsingborg hoppas att det inte är försent:
- Jag väljer gärna närproducerad mat. Om jag ska köpa tomater tar jag hellre de som är odlade i Viken än de som är transporterade från Spanien. Man hoppas ju på förändring för kommande generationer. Det behövs att man tänker långsiktigt, hoppas att man vaknat i tid och att det inte är för sent.
12.51
Ulla-Britt Brunnström, 66 år, Matfors: “Jag försöker att återvinna mycket” 
12.52
Irene Engström, 66 år, Kollanda: “Jag plockar upp plast när jag är ute och går”
12.53
Emma Vidman 33 år Njurunda
- Jag är noga med att källsortera även om man inte vet hur det hanteras i nästa led. Barnen har gått på grön flaggförskola där det är mer ekologiska matvaror. Jag försöker själv köpa mer närproducerat, till exempel köper jag potatis av min granne som är bonde. Men man kan inte bara köpa ekologiskt man måste också titta på hur långt varorna fraktas.
12.54
 
Jonna Raflund, 24, Visby: – Dels blev jag vegetarian för ett år sedan, jag har alltid med mig tygkassar när jag handlar och efter att jag flyttade till Gotland sopsorterar jag precis allting. Jag tar också cykeln överallt. Jag är faktiskt ganska orolig.
12.55
 Eva Bergkvist, 71, Falun: “Jag har tänkt på det så många år”
12.56
Conny Yu och Pontus Lagernäs går på gymnasiet i Bromma. Båda säger att de tänker på miljön men menar samtidigt att det största ansvaret inte ligger på privatpersoner. - Jag tror att det mer är upp till företagen och stater. Jag tror inte man som privatperson kan göra gigantiska förändringar, säger Pontus Lagernäs (t.h.).
12.58
Cristina Ribeiro: "Man har mycket att lära av Sverige" 
12.58
Jag utmanade mig själv att alltid välja det miljövänliga alternativet. Nu är det helt naturligt att bl.a.
- köpa ekologisk mat i tygpåsar och inte plast
- Köpa ekologiskt och miljövänligt i allt från kläder till ansiktsfärg till barnen.
- ställt om mitt sparande till miljö-och etiska fonder
- jag jag klimatkompenserar
- flyger vartannat år istället för varje år
- åker kollektivtrafik
- bytt till en miljövänlig bil
- äter vegetariskt 6 dagar i veckan
- minskat på matsvinnet
- lagar kläder istället för att slänga och köpa nytt
- handlar på loppis främst till barnen men också second hand till mig själv
- bytt till miljövänlig el
- Försöker inspirera andra och berätta vad jag har gjort.
Det är vad jag kommer på nu. Saken är den att alla kan göra mycket! Med ett steg i taget så har man kommit hen hel väg efter ett tag utan att det känns konstigt.

Jag tycker vi ska sluta skämmas för att vi tänker på miljön och ta bort tönt-stämpel! Det känns bra att göra bra val. Det är bara att göra't.
12.58
Clara Ahlenius, 26, Stockholm: - Nu när jag är student tar jag flyget för det är billigare 
12.59
Jessica Johansson från Vårgårda är i Ullared: “En del bryr sig nog inte”
12.59
Joakim Eckerström, 38 år, Falun: "Försöker cykla till jobbet och käka mindre kött" 
13.00
Hampus Wallin, 17, går andra året på samhällsprogrammet på Westerlundska gymnasiet i Enköping. "Jag försöker cykla så mycket som möjligt", säger han. 
13.00
Veronica Oden 28 år, Ingelstad Växjö kommun
- Klimathotet är underskattat absolut.
Jag har alltid levt ganska klimatsmart och äter mycket veganskt och inte mycket kött. I så fall närproducerat.
13.01
 Tilda Sidfeldt, 19 år, Timrå: ”Jag samåker mer”
13.02
Nigasi Hedgu, 25 år från Gislaved
- Jag går mycket och cyklar. Det är bra för miljön. Jag är inte orolig över klimatet.
13.02
Josefine Larsland, Hallsberg
- Jag källsorterar och här i Hallsberg är det viktigt att sortera i gröna och bruna påsar. På jobbet städer vi dessutom bara med vatten och inget rengöringsmedel.
13.05
Moa Markefjäll, 18 år, Malmö, kommer tänka klimatsmart när hon flyttar hemifrån. 
13.07
Gustaf Wennlund pluggar psykologi och statskunskap vid Uppsala Universitet. Han tycker att det pratas för lite om klimatet. 
13.07
Alexander Olofsson, 32 år, Malmö: 
- Jag sover inte dåligt om natten, men tänker såklart på det. Faktorer och rutiner ändras runt mig, och jag följer med men kommer inte på förändringarna själv.  Vi kommer inte att märka av klimatförändringarna så mycket i vårt närområde, förutom att somrarna blir varmare och gräset brunt. Däremot kommer andra områden att drabbas hårdare, och det känns jättedåligt.
13.09
Martin Blomqvist, 39 år, Värnamo: “Jag funderar på elbil”
13.09
Jennie Tingshagen bor i Hallsbergs kommun där man precis bestämt att ställa in nyårsfirandet med raketer - för miljöns skull. Hon känner sig kluven inför beslutet. - Det finns familjer som inte har råd att själva köpa fyrverkerier och det är framförallt kul för barnen.
 
13.11


Justin Lamotte, 27, Södertälje: Jag tänker mycket på klimatet, det är oundvikligt när det rapporteras så mycket i media. Jag väljer tåg framför bil och återvinner mycket. Vi har bara en planet, vi måste värna om den."
13.11
Bella Lindblom är tvåbarnsmor och läser till grundskollärare vid Uppsala universitet. - Jag äter mindre kött, väljer ekologiskt och svenskproducerat. Nu inför jul väljer jag hellre en klimatsmart gran. Man tänker på livet annorlunda efter att man fått barn. Det svåra är att det är så dyrt. Jag skulle vilja välja ett bättre bränsle, men jag har inte råd. Då försöker man göra de små förändringarna i livet.
13.11
Lotta Blankenburg jobbar på Bromma flygplats och hon vill bli bättre på att tänka på klimatet. - Man tänker men från tanke till handling är det en bit. Om alla tänker lika blir det ju förändringar, säger hon.
13.14
Andreas Stengård är på väg till Visby från Bromma. Han säger att det är svårt att påverka resorna i jobbet, men berättar också om små förändringar han gjort: – Vi försöker att bara laga så mycket mat vi behöver och inte överdimensionera.
13.16
Bernt Olsson, 65 år och Carina Kihlberg är båda från Järvsö:
- Jag tänker mycket på mitt klädval. Jag kan mycket väl tänka mig att köpa en begagnad julklapp och jag försöker att inte slänga mat, säger Carina.
- Det är klart man tänker på klimatet, men jag har inte ändrat mitt beteende precis, säger Bernt.
13.17
13.19
Bernt Sarenberg, Västervik: "Jag gör inga större förändringar" 
13.20
Anna Tellner, 54 år - Jag bor på landet och kör elbil. Jag är inte skräckslagen över klimatet. Jag känner att vi i min familj har kontroll på läget. Det är ingen miljöpåverkan när vi kollar omkring oss där vi bor.
13.22
Olivia Runelöv, student i Uppsala, undviker att köpa onödiga saker. 
 
13.23
Bo Larsson, 77 år, Alingsås: “När forskarna säger samma sak har man en känsla av att någon sätter dagordningen”
13.25
Jonna Andersson 22 år Älmhult
- Jag tänker rätt mycket på klimatet och hur jag lever men tycker det är svårt att veta vad som behöver göras. Det känns så stort.
13.27
 
 – Så många forskare kan ju inte ha fel. Att vara klimatförnekare måste ju vara dumstrut, menar Jonas Jonasson 57, Visby.
– Man borde skaffa mer solpaneler, säger Jonatan Jonasson, 11.
13.31
Alingsås centrum, Monica Lindqvist, 66 år, och Sören Johansson, 67 år, båda från Gräfsnäs. De är oroade över klimatförändringarna. 
- Det är mycket oroande, säger Monica Lindqvist.
- Det borde stå högst på dagordningen, säger Sören Johansson.

Det är ju klimat-toppmöte just nu - är inte det att ställa det högst på dagordningen?
- Det är säkert många stora internationella konferenser men det måste bli mer verkstad lokalt, Sören Johansson.
13.31
Conny Ohlsson 74 år Lucksta:
- För egen del är det väl inte mycket att göra, men jag tänker på barn och barnbarn. Vi har två bilar men de används inte mycket. Kan vi så köper vi närproducerat. Hellre än ekologiskt som kan ha en baksida ur miljösynpunkt.
13.33
Enock Morrison, 34 år, i Malmö tänker på vad han äter: 
- Folk pratar mycket om klimatförändringarna, så jag tänker på det mycket. Jag försöker vara noggrann med vad jag äter och dricker, så att det inte ska ha så mycket påverkan. Om klimatförändringarna blir värre kommer det att påverka många människor.
13.35
Jolene Lundmark, 20 år från Finnträsk: ”Jag har inte tänkt på hur det påverkar mig”
13.36
Max Persson, 16 år, Trelleborg, försöker köpa mer närodlat. 
13.40
 Britt-Marie Pihlström, 69 år, Iggesund: "Jag äter mindre kött och mera grönsaker och frukt"
13.40
Värnamo: Anna Tellner, 54 år 
- Jag bor på landet och kör elbil. Jag är inte skräckslagen över klimatet. Jag känner att vi i min familj har kontroll på läget. Det är ingen miljöpåverkan när vi kollar omkring oss där vi bor.
13.41
Alingsås centrum, Monica Lindqvist, 66 år, och Sören Johansson, 67 år, båda från Gräfsnäs.
- Klimatförändringarna är mycket oroande, säger Monica Lindqvist.
- Det borde stå högst på dagordningen, säger Sören Johansson. 

Det är ju klimat-toppmöte just nu, är inte det att sätta frågan högst på dagordningen? 
- Det är säkert flera internationella konferenser men det måste bli mer verkstad nationellt.
13.41
Jennica Levin i Älmhult: "Försöker tänka på miljön hela tiden".  
13.42
Fadi Fahed, 36, Södertälje: "Jag försöker tänka på hur jag förflyttar mig, väljer cykel eller tåg istället för bil. Och om jag åker bil så försöker jag samåka med flera andra."
13.42
Carolin Vajraca 43 år Alvesta 
- Vi konsumerar inte lika mycket längre. Vi tänker en gång extra innan vi handlar. Framförallt när det gäller plast och så återvinner vi mycket, tänker på värmen där vi bor och pratar med barnen om det.
13.42
Cecilia Eliasson, 41 år från Sörberge:
- Jag handlar mer hållbart och konsumerar mindre. Jag slänger inga kläder utan lämnar allt till second hand.
13.42
Flora Leby, 40 år, Alingsås: “Jag semestrade i Sverige”
 
13.43
Khan Mushtaq från Perstorp ser det större perspektivet: 
- Det här är ett problem som inte bara rör en människa, eller ett land. Vi alla måste gå samman för att det ska kunna lösas, alla måste bidra och leva mer hållbart. Jag ser så mycket människor runt mig som köper onödigt mycket kläder, mat, saker... det är slöseri!
13.46
Elenor Hamberg 42 år från Kramfors:
- Jag tror att vi underskattar klimathotet. Det är bara att titta på hur vi lever. Det måste slita på klimatet. Vi överkonsumerar och titta bara på julhandeln.
13.47
Alingsås centrum, Ivan Helgesson, 82.
- Jag har minskat på användning av varmvatten mycket och slutat köra bil för tre år sedan.
- Jag är inte så insatt i forskning kring miljöfrågor, men jag tycker att det är viktigt att det görs forskning på det.
13.47
Martin Dahlborg, Höör: "Jag tror att folkbildningsinsatsen har börjat fungera" 
13.47Fredrik Lindqvist, 27, Södertälje: "Jag tror största hotet för miljön är smälta polarisar och höjda vattennivåer så kustområdena runtom i världen lär påverkas kraftigt. Jag tror vi kommer se kraftiga klimatmigrationer."
13.47

Daniil Kulikov, Stockholm: - Jag försöker att inte spendera så mycket vatten.
13.50
Umeå. Ebba Olsson, 19 och Ronak Olyaee, 19 
Ebba: ”Jag tänker ofta på klimatet och behöver inte åka bil utan klarar mig ofta med att gå”.
Ronak: ”Jag tänker också ofta på klimatet. Men när jag väl står i regn och slask så väljer jag bilen framför cykeln. Så jag prioriterar mig själv före klimatet, även om jag önskar att det vore annorlunda”.
 
13.51
Victoria Pettersson, 19 år, Timrå:  "Man borde äta vegetariskt två-tre gånger i veckan i skolan"
13.52
Värnamo: Samira Topic, 46 år.
- Jag tänker ofta på klimatet. Jag köper ekologiskt ibland och försöker köra mindre bil. Jag har precis som dotttern börjat äta mindre kött.
13.53
Alingsås centrum, Rasmus Olsson, 18 år, och Emil Bergqvist, 18 år.

- Jag har fått upp ögonen mer för klimatet och tänkt på att minska köttätandet, säger Emil Bergqvist. Jag väljer mer vegetariskt - det är inte så farligt! Det finns många möjligheter för att få en god vegetarisk måltid. 
- Jag väljer också mer vego ibland men jag gillar kött för mycket, säger Rasmus Olsson. 
- Man kan välja en vegetarisk dag i veckan, det är perfekt och nästan alla restauranger har vegetariskt och veganskt nu, säger Emil.
- Ja till och med i skolan (gymnasiet) finns alltid veganskt alternativ, säger Rasmus.
13.54
 Denise Lundmark, 19 år från Finnträsk, på Avion i Umeå: ”Tänker på att dra ned på kött – men det är ju så gott”
13.54
ULLARED, FALKENBERG Ive Svensson, 66, från Lilla Edet köper inte onödiga saker och är noga med maten: ”Jag har bönder i släkten så jag är noga med att inte slänga matrester. De går alltid att tillvarata”
13.56
Halland: Lisett Fast, 24 år från Norrköping är i Ullared: “Jag är lagom miljömedveten”
13.56
14.00
Nu lämnar Linda och Jeanette strax Värnamo efter flera intressanta klimatdiskussioner.
14.00
Tack alla ni här i Alingsås som delat med er av era tankar kring klimat och klimatförändringar!/Freshta och Elin
14.02
Sadja Sami, 20 år köper inte så mycket plast: 
- Jag försöker tänka på att använda mindre plast, till exempel så tar jag inte sugrör. Jag är inte uppvuxen i ett miljömedvetet hem men jag blir mer och mer medveten och lägger mer tid och energi på att tänka på det nu.
14.05
 Nathalie Karlsson, 28 år, Söderhamn: "Det är ingenting jag har tänkt på"
14.07
Malin Tran, 20 år, från Halmstad är i Ullared: “Jag tänker inte på klimatet och miljöfrågor”
14.14
Mikael Gustafsson, 42 år, Umeå: ”Alla måste göra sin lilla del” 
14.17
Anders Sundell, 45 år, Härnösand:” Vi ska försöka undvika att handla så mycket julklappar” 
14.23
 Marika Nilsson, 23 år från Östersund: "Jag köper närproducerat"
14.25
Camilla Rydström pluggar till grundskollärare i Uppsala. Hon tycker att det pratas för lite om klimatförändringarna.
- Det känns som att politikerna lägger locket på.
14.27
Mikael Hagberg, 54 år, från Stockholm: "För mycket snack om vad vi ska göra och inte vad de stora ska göra"
14.30
Camilla Rutfält, 33 år, Alingsås: “Vi köper second hand”
14.42
 Anette Berndt, 75 år, Alnö: ”Försöker åka mindre bil, jag gör flera ärenden samtidigt”
14.45
Nu har våra reportrar, på 15 platser runtom i landet, börjat röra sig tillbaka till sina redaktioner. Vi tackar för visat intresse för denna direktrapportering, och håller öppet kommentarfältet i någon timme till för den som vill dela med sig av sina tankar om klimatet:

Så, hur har du förändrat dina levnadsvanor eller beteenden ur ett klimathänseende?

Chatt inställd: Tidigare annonserades här att vår utrikesreporter Erika Bjerström skulle svara på publikens frågor under eftermiddagen. Bjerström, på plats vid klimattoppmötet i Katowice, har dock fått förhinder och kommer inte kunna chatta.
14.46
Tråkigt att inte alla inlägg kommer med.
Det har kommit in flera hundra kommentarer under dagen, vilket vi givetvis är tacksamma för. Ber om överseende för att vi inte kunnat publicera ut alla. Jag har försökt lyfta in kommentarer som berör det ämne vi avhandlar i denna direktrapportering, nämligen klimatfrågan på ett personligt och vardagsnära plan. 

Fortsätter lägga ut kommentarer löpande här någon timme till.
15.02
Det första vi måste göra är att minska transporterna. Köp närproducerat och då inte bara livsmedel utan allt. Har själv satt som ett mål att jag ska handla det jag behöver inom länet jag bor. Det kan inte vara riktigt att vi handlar varor från när och fjärran när det produceras motsvarande varor här hemma
15.02
Nu får miljömupparna lägga ner! Klimatet är som det är och går i cykler! Jag tänker inte ändra min livsstil!
Lasse
15.08
Sedan ca tre år äter jag ytterst lite kött, max 1/2 kg/år. Kör bil max 100 mil/år och flyger ej.
Köper företrädesvis begagnade prylar.
Förbättringspotential på klädinköpen samt att kraftigt dra ned på mejeriprodukterna.
15.09
Jag flyger inte. Skall jag åka inom Europa tar jag tåg. Det gå alldeles utmärkt. Tänker att ju fler som väljer tåget desto större press blir det på tågbolagen i Europa att göra det enklare och billigare.
15.10
 Mats Ingelsson, 42 år, Sundsvall: "Känns som en ganska stor inskränkning att börja åka mindre bil"
15.14
Gunnar Wallin och Gerd Lindgren, Dorotea ”Vi tänker på när vi kör bil” 
15.17
Sören Mella, 78 år, Pajala: ”Vi förstör vår egen värld” 
15.22
Fantastiskt att så många tror att sopsortering och lite mindre köttätande ska rädda klimatet när vår konsumtion, bil- och flygresande står för minst 80% av utsläppen.
15.22
Jag har inte ändrat på någonting.
15.22
Mindre köp av plastartiklar, svensk mat så långt det går!Endast viltkött! Åker med flyg 1 ggr per år ! Kör mindre bil! Sorterar soporna!
15.22
Jag har sedan 5 åt tillbaka helt bojkottat flygresor. Äter i möjligaste mån vegetariskt och köper inget jag absolut inte behöver.
15.23
Jag undviker att köpa livsmedel som innehåller palmolja. Försöker få in mer vegkost i vår familj.
15.23
Elenor Hamberg, 42 år, Kramfors: "Flyger aldrig - bilen är det lite värre med" 
15.27
Det är stora förändringar jag har gjort sedan 2012. 1. Åker kommunalt. 2. Återvinner 3. Minskad konsumtion av varor.
15.31
Vi sålde bilen i december 2017 och använder sedan dess elcykel och cykelkärra för att ta oss till jobb och förskola. Det fungerar utmärkt även om vi bor i en glesbygdskommun med 6 km till förskolan.

Vi källsorterar också, och äter mycket vegetariskt. Försöker flyga så lite som möjligt, tar alltid tåg inom Sverige.
15.35

Nu har vi nya röster i SVT Nyheters #dinröst-galleri om klimatet - kolla in hela grejen här

16.05
Tack för alla intressanta tankar om klimatförändringar och levnadsvanor på ett personligt plan. Nu rundar vi av denna direktrapportering.

På återseende.