SVT rapporterade · Läs hela chatten med religionsforskaren

Hej! Idag klockan 13 svarar Peder Thalén på dina frågor om religion. Innan klockan 13 kommer ingenting att publiceras i chatten – men du kan skicka in dina frågor!
Peder Thalén.
 
13.08
Nu är Peder på plats på redaktionen i Gävle och börjar svara på era frågor.
13.11
Undersöker man hur mycket mer aktiva religiösa personer är på höga positioner i samhället?
Såvitt jag vet finns inga sådana undersökningar i det svenska samhället. Men det vore intressant att veta mer om detta.
13.14
Hur skulle kyrkorna behöva anpassa sin verksamhet för det nya religiösa landskapet?
Det beror på vad man menar med att anpassa. En anpassning skulle kunna vara att man inom kyrkan tar större hänsyn till att många människor ställer sin andliga/religiösa frågor utanför ett traditionellt kristet ramverk och istället ställer sin frågor utifrån en mer "nyandlig syn". det innebär att man inte kan använda en traditionell begreppsapparat för att möta människor, utan måste vidga sitt språk.
13.17
Ofta när jag stöter på ateister i samhället verkar deras uppfattningar vara helt beroende av kristendomen. Dessa ateister verkar inte ha särskilt mycket "eget material" att luta sig emot utan handlar snarare om "kristendoms-kritik" än ateism. Är detta något specifikt svenskt?
Det är inget typiskt svenskt. Även inom ateismen är man medveten om att man har haft svårt att formulera el "alteranativ" livssyn, även om försök gjorts.
13.20
Religion handlar om att förklara världen och om livets mening. Vetenskapen har mycket mera trovärdiga förklaringar på hur världen ser ut än de traditionella religionerna.
Livets mening är svår att se ur ett individperspektiv. Det är mycket lättare om en ser sig själv som en del av en större gemenskap. Människan är en flockvarelse som bygger samhällen.
En fundamental mening med livet är att det ska fortsätta med nya generationer. Egna barn och andras ungar är en självklar mening med livet. Det är medfödda flockbeteenden som styr.
Även för de som inte tror på någon gud är kärleken störst. Den har biologiska förklaringar.
Kärleken går att att dela upp i fyra delar:
Kärleken i ett parförhållande; utan den får inte barnen en bra start i livet innan de kan klara sig på egen hand.
Kärleken inom familjen och nära släktingar ger stöd och omsorg.
Kärleken till nära vänner och inom grupper; det är det sociala nätverket som stöder både barn och vuxna. Samhället bör fungera som en trygghets och välfärdsförsäkring.
Kärleken till mänskligheten. Utan den blir världen otryggare och den totala välfärden sämre.
Det finns en djävul också, det är egoismen.
Alla religiösa skulle inte hålla med om att religionens främsta uppgift är att förklara världen. Någon skulle kunna säga att religionen uppgift är att lära oss att leva på ett bra sätt, dvs ha en mer praktisk infallsvinkel. Annars är ditt betonande av kärleken som central samstämmig med mycket religion.
13.33
Hur ser det vetenskapliga underlaget ut som politiker och myndigheter baserar sina beslut, lagar och regler på rörande de utgifter, kostnader och allt annat som är i kategorin tomtar, troll och anndra fantasier? Eller är det så att det är OK att kostnader och hänsynstagade till orgundade fantasier kan fritt förfoga över skattemdel på bekostnad av andra verksamheter där det finns vetenskaplig grund, så som exempelvis sjukvård?
Inte helt enkelt att svara på din fråga. Människor är inte eniga om vad som är ogrundade fantasier och vetenkapen kan inte alltid avgöra vad som är fallet.
13.36
Följdfråga till ateismen som "kristendoms-kritik"; Hur kommer det sig att de mest kritiserar kristendomen och inte t ex islam, hinduism, buddism, new-age i samma omfattning?
Den nya ateismen som dyker upp på 2000-talet är mer inriktad på islam och i viss mån New Age - här har det skett en rätt stor förändring i alla fall på ett internationellt plan. Liberala former av kristendom bryr man sig inte om så mycket.
13.40
1. Är vissa höga positioner i samhället blockerade av personer som har en religion eller vissa sorters religioner?
2. Bör vissa positioner i samhället blockeras av personer som har en icke vetenskaplig grund för sina beslut?
Vet ej om detta är ett svar på din fråga.  lagen om religionsfrihet från 1951 innebär att personer med en viss åskådning inte kan eller bör blockeras från en tjänst.  En annan sak är att personer med extrema åsikter är olämpliga.
13.45
Varför är människor som tror att utomjordingar finns livrädd att Gud finns?
Att det är en Högre Makt som styr klimat förändringar till exempel.
Att denna Högre Makt skickar välsignelser eller straff beroende om hur människor bete sig på jorden?
Många människor vill inte av olika skäl  att det ska finnas en Gud. Men hur detta ska kopplas till tro på utomjordingar kan jag inte svara på.
13.48
Om jag startade en skola med politisk inriktning som grund skulle jag bli anmäld. Borde inte religiösa skolor då också vara förbjudna då politik och religion är båda baserat på personlig tro?
Om du redan har fått tillstånd att starta en skola och det visar sig att lektionerna rymmer politisk propaganda skulle tillståndet dras in efter en tillsyn. Vad jag vet måste religiösa friskolor följa den svenska läroplanen, dvs innehållet som lärs ut på lektionstid får inte vara konfessionellt präglat.
13.50
Religiösa, av alla trosinriktningar jag stött på, verkar paniskt rädda för att kritisera sin egen uppfattning och blir väldigt stötta när någon ifrågasätter dem, som ateist tycker jag det enbart är uppfriskande att stöta och blöta min inställning så till min fråga är troende ovanligt enkelspåriga?
Inom mer slutna religiösa rörelser med lågt i tak kan man ogilla kritiska frågor men om du träffar exempelvis en präst i Svenska kyrkan så blir den personen förmodligen inte paniskt rädd. Tvärtom. Och det finns nog också en del ateister som också kan ha ömma tår.
13.56
Hej. Det var väl en sak att tro på gudar(t ex asatron) förr när ingen visste ens vad ett moln var, än mindre vad som fanns ovanför. Men hur kan folk fortsätta(nu när man vet så mkt mer) tro i nutid på dessa fantasifoster? Och, det gick ju att sluta tro på asarna, eller hur?
Asatro är inte mitt område men jag tror att man kan vara asatroende utan att bokstavligen tro på Tor eller Oden. I så fall handlar det mer om en vilja att se naturen som helig eller genomsyrad av gudomliga makter. Asatron får alltså ett lite annat utförande när den återuppstår i en modern kontext.
14.02
Vilka olika inriktningar finns inom dagens ateism? Är någon grupp dominerande?
Det finns åtminstone tre grupper. Vi har de sk gammelateisterna som har naturvetenskapen som förebild och främst siktar in sig på kristendomen. Sedan har vi de sk nya ateisterna som dök upp efter 2000 och var en reaktion på den religiösa terrorismen. De siktar in sig på islam, New Age, och  postmodern relativism. Och efter 2010 har vi de sk nya nya ateisterna som är öppna för att låna vissa delar av religionen. Exempel är Sam Harris som influerats av buddhismens syn på jaget.
14.16
Tack för era frågor, nu stänger vi chatten.