SVT rapporterade · Häktningsförhandling för Julian Assange

09.36
Intervju med Lena Holmqvist, universitetslektor vid Uppsala universitet
09.39
En upprörd kvinna klev just nu in i vår direktsändning. Känslorna är höga hos vissa ute i korridoren utanför salarna, budskapet var mera oklart.
09.43
Lena Holmqvist, universitetetslektor vid Uppsala universitet berättar för oss att nu gäller det för åklagaren att bevisa att det finns tillräckligt mycket bevisning att det når upp till sannolika skäl.
09.45
Svt Uppsala är alltså på plats vid Uppsala tingsrätt med fyra reportrar. Jag som ansvarar för detta flöde heter Adam Sjöborg.
09.47
Stämningen här ute i korridoren är nu lugn. Kameror panorerar fram och tillbaka och lågmälda intervjuer sker i olika vrår.
09.52
Vi inväntar nu att få kliva in i rättssalen. Klockan 10 ska dörrarna öppnas.
09.55
Detta gäller saken : Julian Assange, Wikileaks frontfigur och medgrundare är misstänkt för våldtäkt. Huruvida han kan häktas kommer prövas här i dag vid Uppsala tingsrätt.
09.58
Tystnaden ligger som ett täcke här korridoren. Det finns en förvänta här. Kameramän försöker ta sig fram genom den lilla folkmassa som samlats utanför dörrarna. Jakten på den bästa vinkeln är igång. Väl inne i rättssalen råder fotoförbud.
10.05
En kö av människor ringlar nu in i salen. Alla kontrolleras innan de släpps in.
10.08
Media är på plats. Nu släpps allmänheten in. Allt sker under kontrollerade former. Varje stol i salen fylls.
10.15
Åklagare är Eva-Marie Persson. Hon menar att hennes klient befann sig i ett hjälplöst tillstånd då hon sov. Hon menar även att förhandlingarna ska ske bakom stängda dörrar för att värna om både hennes klient och Assanges integritet.
10.16
Advokat Per E Samuelson meddelar att Julian Assange yrkar på att dörrarna ska hållas öppna för ökad insyn.
10.20
Beslut togs om att dörrarna hålls stängda medan de pratar om den själva misstänkta våldtäkten. Vi är åter ute i korridoren medan detta pågår.
10.23
Julian Assange befinner sig alltså inte i Sverige utan är frihetsberövad i Storbritannien.
10.26
Men om han begärs häktad i dag har åklagaren redan meddelat att hon kommer kräva att Assange utlämnas till Sverige.
10.27
På bänken bredvid mig sitter två engelskspråkiga journalister. Fallet har av naturliga skäl fått både internationell och riksmedia att ta sig till Uppsala denna måndag.
10.33
På tal om internationell uppmärksamhet så har såklart även USA en del åsikter om fallet. De anklagar honom för spioneri och dataintrång. De vill att därför att han utlämnas till USA.
10.35
De brittiska myndigheterna kommer behöva ställa den svåra frågan: vilket av brotten har företräde?
10.42
Det är redan färdigriggat inför den avslutande pressträffen.
 
10.46
Efter att Julian Assange spenderat åtta år inne på den Ecuadoriska ambassaden i London sattes bollen i rullning när Ecuador upphävde hans politiska asyl. Nu sitter han frihetsberövad för att ha brutit mot de brittiska borgenreglerna.
10.56
FN riktar skarp kritik, via en rapport mot Sverige, Storbritannien, Ecuador och USA. Han ska ha utsatts för psykisk tortyr, enligt rapporten.
11.07
För er som känner att ni vill ha mer bakgrundsinformation om fallet så finns en länk nedanför till en artikel som ger en mer komplett bild. Rekommenderas!
11.13
För varje kaffedrickande besökare sitter någon och skriver frenetiskt på sin dator. Laddare är inkopplade i varje uttag. Nu har dörrarna varit stängda i en timme.
 
11.24
Julian Assange hälsa ska enligt försvarsadvokaten vara minst sagt bräcklig. Ett normalt samtal ska inte ha gått att genomföra med honom.
11.30
Brottsutredningen mot Assange lades ned 2017 av den dåvarande åklagaren, med motiveringen att fallet inte gick att föra framåt. Men i och med att han greps i år så anser Åklagarmyndigheten nu att förutsättningar har ändrats och det åter finns anledning att driva fallet.
11.44
Vi är nu åter inne i salen.
11.47
Åklagaren inleder med att säga att det finns en flyktfara kopplat till Julian Assange. Hon menar att det är skäligt att häkta Assange. Det allmänna intresset att utreda brottet väger högre än individens integritet.
11.57
- Huruvida det finns en rymningsrisk ska endast ses till i dag. Och i dag sitter han i fängelse, säger advokat Per E Samuelson.
11.59
Advokaten säger: – Det är svårt att frigöra sig från tanken att vi sitter här på grund av våldtäktsanklagelser, utan för att vi vill konkurrera med USA om utlämnandet.
12.01
- Assange vill medverka. En fråga om frivillig medverkan har inte kommit än, säger advokaten.
12.02
- Därför kan vi inte häkta honom av anledningen att vi vill förhöra honom. Vi kan prata med honom via videolänk eller besöka honom, fortsätter advokaten.
12.05
Kvinnan som Julian Assange anklagas för att ha våldtagit finns inte kvar i salen. Pappersnäsdukar står dock utplacerade vid en av de nu tomma stolarna.
12.08
Utredningsorder lyfts av advokaten som alternativ. 
- Det är som gjort för denna situationen. För varför ska man frihetsberöva någon som redan är frihetsberövad? Enda anledningen jag ser är att man vill konkurrera med USA, säger advokaten. 
12.12
- Posta utredningen till mig och till fängelset- jag har adressen här, säger advokaten som fortsätter att presentera sina argument.
12.18
Ett sista argument lyfts av advokat: 
- Min klient måste kunna fokusera sig på att kunna försvara sig mot USA:s utlämningsansökan. 
Nu tar åklagare Eva-Marie Persson över.
12.19
- I samband med tidigare förhör har det visat sig att han inte är så samarbetsvillig. Även om han såklart har all rätt att tiga.
12.21
Hon menar att man även kan se på saken på omvänt sätt:
- En häktning i Sverige skulle inte innebära ett frihetsberövade - då han ju redan sitter i fängelse. 
12.23
- Det handlar inte om att konkurrera med USA, utan om att brottet begicks i Sverige och ska utredas i Sverige, säger hon.
12.28
Advokaten riktar skarp kritik mot åklagarens yttrande om Assange samarbetsvilligighet. Han menar att han under flera år har försökt få den förra åklagaren att komma till London för att förhöra Assange. 
- Det skedde aldrig, säger advokaten. 
Den förra åklagaren är av naturliga skäl inte närvarande här i dag och kan inte kommentera detta.
12.29
Nu ombeds vi åter lämna salen. Besked i fallet ska lämnas klockan 16.00.
12.34
Julian Assange advokat ger några korta kommentarer utanför salen, medan åklagaren är kvar där inne.
12.37
Domstolens besked om Julian Assange ska häktas kommer alltså att presenteras klockan fyra. Efter detta följer en presskonferens.
12.50
Vi återkommer och fortsätter rapportera här närmare fyra.
15.34
Om Assange häktas i dag så har åklagaren sagt att hon kommer att utfärda en europeisk arresteringsorder. Förenklat så innebär det att Sverige kommer begära att Storbritannien utlämnar Assange till Sverige.
15.35
Vi är tillbaka på plats vid Uppsala tingsrätt och inväntar beskedet från Uppsala tingsrätt som ska komma klockan fyra.
15.40
Skulle han inte häktas så innebär det inte att åtalet måste läggas ner. Däremot så kommer inga krav på att han ska föras till Sverige. Däremot kan förhör komma att genomföras i Storbritannien.
15.50
Kamerorna blir fler, mikrofonerna likaså, vid det bord som senare kommer användas i samband med presskonferensen. Men vi rör oss upp till salen igen.
16.00
Julian Assanges försvarsadvokat Per E Samuelson är på plats. Nu borde dörrarna öppnas till salen.
16.03
Högtalarna förkunnade att det är dags för beslut . Alla kring dörren gjorde sig redo. Men det gällde ett annat mål. Väntan fortsätter.
16.08
Dörrarna öppnas. Vi vandrar in.
16.10
Tingsrätten avslår. Julian Assange häktas inte.
16.14
Omständigheterna är sådana att tingsrätten ändå anser att det finns risk att Assange rymmer. Han är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för våldtäkten, mindre grovt brott.
16.17
Enligt europeisk utredningsorder kan förhör fortfarande hållas med Julian Assange. Häktning behövs alltså inte, meddelar tingsrätten.
16.21
Vi har nu lämnat salen och SVT Uppsala intervjuar advokat Per E Samuelson. 
- En stor seger, säger han och betonar vikten av den europeiska utredningsordern.
16.27

Vice överåklagare Eva-Marie Persson kommenterar i ett pressmeddelande:

– Jag har full respekt för domstolens ställningstagande. De har behövt ta ställning till en svår bedömningsfråga som jag ansåg behövde prövas av domstol, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson.

– Nu fortsätter förundersökningen dels med förhör i Sverige, dels kommer en europeisk utredningsorder att utfärdas i syfte att förhöra Julian Assange. Någon tidpunkt för det finns ännu inte. Vi tar ett steg i taget och omprövar utredningsläget fortlöpande.

16.32
Vi närvarar nu vid den avslutande presskonferensen med åklagaren. Hon konstaterar att domstolen delar hennes uppfattning rörande flera punkter. Men, häktning är inte nödvändigt med den europeiska utredningsordern. 
- Förundersökningen fortsätter. Det finns andra vägar att ta i en förundersökning, säger hon. 
16.37
Nu följer frågor på svenska . Svt Uppsala är först ut. 
Varför begärde du Assagne häktad om undersökningen ändå kan fortgå? 
- Det hade gett oss andra verktyg, säger Eva-Marie Persson. 
16.39
På följdfrågan om hon nu planerar att resa till Storbritannien svarar hon att frågan utreds . 
Enligt henne var dagens beslut inget bakslag, utan mera en prövning av proportionalitetsprincipen. 
16.43
Med detta avrundar vi nu dagens rapportering från Uppsala tingsrätt. Jag vill passa på att tacka alla som har följt vår rapportering under dagen.