SVT rapporterade · Rättegången mot Daniel Kindberg

08.30
Godmorgon!
Vi är på plats i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand där rättegången inleds klockan 9.
08.37
Peabmannen anlände tidigt, nyss anlände även Daniel Kindberg. Han drog sig genast tillbaka till ett enskilt rum med sin advokat.
08.38
Kindberg hade en kort kommentar:
- Jag förväntar mig att bli frikänd.
08.45
Börjar bli rätt intensivt. Tingsrätten i Härnösand är inte stor och det ser ut att bli fullsatt
08.46
Många journalister på plats
08.55
Nu väntar vi på att klockan ska närma sig 9 och att rätten ska kalla in parterna i sal 1. Det är där det kommer att utspela sig.
08.57
Pressuppbådet är stort vid rättegången
 
09.17
Hör reporter Marie Selander på plats i tingsrätten i Härnösand. 
09.08
Nu är vi igång.
Parterna har kallats in i rättssalen och rättens ordförande inleder. Nya regler för elektronisk utrustning gäller från halvårsskiftet och  reglerna för detta dras. Journalister är undantagna från de nya striktare bestämmelserna. Lite formalia alltså, så här i inledningen...
09.11
09.12
Daniel Kindberg företräds av Olof Kullinger, Stockholm. Peabmannen av Jan-Åke Nyström, Östersund samt Sollefteåföretagaren av Jonas Granfelt, Stockholm.
 
25 vittnen ska höras under rättegången.
09.15
Nu inleder åklagaren:
Åtalet gäller grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet.mot huvudman m.m. Alternativt grovt bedrägeri. Denna del rör 36 falska fakturor.
 
Brottet ska ha begåtts under tiden juni 2013 till april 2017. 
09.21
Daniel Kindberg förnekar brott på såväl "objektiv som subjektiv grund". Även Sollefteåföretagaren förnekar vilket även Peabmannen gör.
09.25
I åtalets del 2 som rör skada som uppstått i Peabs bolag Fältjägaren 7 rör det 18 påstått falska fakturor för 3,6 miljoner. Enligt åklagaren har beloppet satts ned något från ca 3,8 till 3,6 miljoner jämfört med åtalet från i december förra året.
09.25
Kindberg förnekar.
09.28
Sollefteåföretagaren påstås också ha skrivit falska fakturor för 5,5 miljoner på instruktion av Kindberg och att dessa inte skulle bokföras. Här gäller åtalet grovt bokföringsbrott. Även här förnekar båda.
09.29
Intresset för dagens rättegång är stort. Rättssalen är fullsatt till sista plats.
09.33
Nu är vi framme vid åtalspunkten 7 som rör ÖFK-bolaget driftaren. Åtalet rör 15 osanna fakturor för 3,9 miljoner. Kindberg är åtalad för grovt bokföringsbrott. Han förnekar
09.34
Kinderg nekar till anklagelserna gällande Driftaren punkten 7 på både subjektiv och objektiv grund. Kindberg medger att han varit formell men inte faktiskt företrädare och kunnat ha sådant inflytande som åklagaren påstår.
09.36
Punkt 8. Grovt skattebrott. Sollefteåföretagaren som påstås ha utelämnat en aktieutdelning på 2,1 miljoner utan att skatta. Sollefteåföretagaren medger.
09.39
Åklagaren förordar att Sollefteåföretaget föreläggs företagsbot på fyra miljoner och yrkar näringsförbud på sju år. Åklagaren yrkar även att Daniel Kindberg beläggs med näringsförbud på sju år liksom den tidigare Peab-anställde.
09.39
Åklagaren förordar att Sollefteåföretaget föreläggs företagsbot på fyra miljoner och yrkar näringsförbud på sju år. Åklagaren yrkar även att Daniel Kindberg beläggs med näringsförbud på sju år liksom den tidigare Peab-anställde.
09.41
Nu tar även Johan Lavås till orda. Han företräder Östersundshem och Peab som tillsammans kräver drygt 20 miljoner i skadestånd för de ekonomiska skador de åsamkats.Skadeståndet ska betalas solidariskt, menar advokat Johan Lavås.
09.41
Skadeståndsyrkandet bestrids oavsett utgången, svarar försvaret.
09.48
Detaljer i skadeståndsanspråket reds ut. Det tar en stund.
09.54
Åtalet är nu presenterat av åklagaren Niklas Jeppson. Vi kan konstatera att de tre åtalade nekar unisont.
 
Nu en kort paus, sedan ska åklagaren göra sin sakframställan vilket kommer att ta ett par dagar. Då ska han redovisa detaljer och konkreta bevis.
09.56
Vi träffade Daniel Kindberg i pausen och bad om en kommentar.
- Nej, tyvärr. Inte så länge rättegången pågår. Men efter rättegången (oktober) är jag beredd att prata.
09.58
Det är alltså detta upplägg som åklagaren ska försöka bevisa. 
10.01
Vad kostar rättegången med åklagare och advokater?? De handlar väl om mer pengar än 20 mille?? Och vem får betala de??skattebetalarna?
10.06
Vi fick en fråga...
Normalt är att förlorande part står för rättegångskostnaderna. I det här fallet har Peab och Östersundshem dessutom begärt att få sina rättegångskostnader täckta och det ingår i de krav man riktar mot de tre åtalade. Är det svar på frågan?
10.16
Vilka dagar kommer rättegången att hållas? Vad jag förstår är det ca 12-13 dagar?

-Paul
10.16
Totalt är 15 rättegångsdagar avsatt med sista dagen i början av oktober.
10.22
Nu är pausen slut.
Niklas Jeppson börjar med att beskriva Sollefteåföretagaren. Han är företagare med ett par bolag i Sollefteå men har också drivit en restaurang Alma sjöutsikten där också Daniel Kindberg förekommit i bolaget. Det är en av flera affärskopplingar mellan de båda.
 
Sollefteåföretagaren har nolltaxerat flera år
10.23
Kan förklara begreppen: Han förnekar brott på såväl "objektiv som subjektiv grund"
10.23
Riskerar de åtalade fängelsestraff?
10.24
Åklagaren redogör vidare för Daniel Kindbergs bakgrund, att han har militär bakgrund och var extern vd för Peab-ägda bolaget Fältjägaren, som köpte gamla I5-ormådet för att bygga bostäder på området, det som numera kallas Stadsdel Norr.
10.25
Januari 2014 blir Kindberg vd i Östersundshem.
 
2010 tillträder Kindberg som ordförande i ÖFK. Han är under 2007-2013 även ledamot i ÖFKs bolag Driftaren AB.
10.26
Åklagaren har också redogjort för Sollefteåföretagarens olika bolag och kopplingen mellan honom och Daniel Kindberg.
10.30
Vi har fått en fråga om de åtalade riskerar fängelsestraff. Svaret är ja.
Om det ex bli fällande domar för grov trolöshet så ligger straffskalan på fängelse mellan 6 månader och 6 år. Så risken finns.
10.30
Åklagaren fortsätter nu med att berätta om Peab-mannens bakgrund, att han haft en chefsfunktion inom företaget.
10.32
Peab-mannen har lärt känna Daniel Kindberg genom jobbet, där Kindberg varit beställare av olika uppdrag. Peab-mannen har också haft en yrkesmässig kontakt med Sollefteåföretagaren där den senare varit entreprenör åt Peab.
10.32
Det åklagaren gör just nu är att han skissar kopplingen mellan de tre åtalade personerna, hur de känner varandra och hur deras bekantskap uppstått.
10.34
Förklaring av begreppen "objektiv och subjektiv grund". På begäran av Håkan B.:

"För att en person ska kunna straffas för ett brott krävs att de objektiva och subjektiva rekvisiten är uppfyllda. 

De objektiva rekvisiten kan förklaras som att den handling som gärningsmannen begår måste falla under en straffbestämmelse. För att exempelvis en person ska kunna dömas för misshandel krävs att gärningsmannen har slagit en annan person och att skada har uppstått. 

De subjektiva rekvisiten innebär istället att, när det är fastställt att en gärningsman har begått en handling som faller under en straffbestämmelse, så måste gärningsmannen även anses ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna straffas. De subjektiva rekvisiten kan förklaras som att gärningsmannen måste ha insett vad han gjorde eller att han i vart fall har haft en aning om att det han gjorde kunde få en viss konsekvens."

Källa: Lawline.se
10.36
Åklagaren beskriver brottsupplägget: att Kindberg har skickat instruktioner om hur olika fakturor ska upprättas av Sollefteåföretagaren och sedan har Sollefteåföretagaren i sin tur skickat fakturor till Peab som därefter skickat dessa fakturorna vidare till främst det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Enligt åklagaren har fakturorna varit osanna, det vill säga avsett arbete som aldrig, eller bara delvis utförts. Pengarna för arbetena har sedan betalats till Peab som i sin tur betalat underentreprenören Sollefteåföretagaren.
10.41
Vid fällande dom, kommer ÖFK att påverkas på något sätt?
10.41
Såhär resonerade Daniel Kindberg inför rättegången som skulle ha inletts i april, men som flyttades fram till september. (Ur SVT Jämtland 20:e mars.)
10.43
Brottet har enligt åklagaren skett i stadsdel Norr.
Fältjägaren som ägde marken delade upp sig i mindre bolag 2013, bland annat F7AB med Tallbacken, Jägarvallen, Tallåsen och slakteriområdet. Under 2013 sluts ett avtal med Peab om att de ska exploatera området. Både Peab Kindberg och Peabmannen finns med när detta avtalas. Sollefteåföretagarens bolag Nordic Moving får jobb på området. 2013 ger Nordic Moving sken av att vara en underentreprenör som fakturerar jobb på området. Under den här tiden skickar även Driftaren fakturor till Nordic Moving på fyra miljoner.
 
Åklagaren menar att detta är ett upplägg för att överföra pengar till ÖFK-bolaget Driftaren
10.47
Åklagaren redogör för olika beslag. De gjordes husrannsakan 10 april 2017 hos Sollefteåföretagaren och sedan 17 april hos Daniel Kindberg och Peab-mannen. Då görs spegelkopior av mobiltelefonerna för att hitta mail, sms och annat som kan vara av intresse och även hitta raderade meddelanden.
10.48
När området sedan övertas av Östersundshem fortsätter faktureringen enligt upplägget. Totalt har 20 000 arbetstimmar som aldrig utförts fakturerats av företaget, menar åklagaren.
10.53
Vilka dagar kommer rättegången att hållas? Vad jag förstår är det ca 12-13 dagar?
@Paul - Det är avsatt 13 rättegångsdagar, samt ytterligare 2 reservdagar.
11.00
Nu går åklagarsidan in på en detaljstudie av Sollefteåföretagarens.
Bolaget har omsatt 4-7 miljoner per år med låga personalkostnader. Resultatet har också varit blygsamt.
 
Försvaret undrar varför siffrorna redovisas och åklagaren svarar bara att det rör sig om ett "kallt konstaterande".
 
Själv har Sollefteåföretagaren tagit ut relativt små summor i lön. Vissa år inget alls. Något år upp till 130.000 kronor/år.
 
11.00
Är det inte konstigt att inget hittades vid husrannsakan, men när Ö-hem städade kontoret hittade man handskrivna lappar helt öppet?
Husrannsakan som gäller Daniel Kindberg gjordes första gången på hans kontor på Östersundshem. Då hittades inget som ansågs av betydelse, däremot, när Kindbergs kontor senare städades, hittades två dokument som åklagaren nu åberopar som bevisning. Beslag av dator och annat gjordes också när Kindberg greps. / Marie Selander, reporter
11.10
Nu går åklagarsidan igenom den skattepromemoria som rör granskningen av Sollefteåföretaget. 
Bolagets sponsring är en sak som väckt uppmärksamhet som uppgick till 220 000 (2013/2014) för att stiga till 2,4 miljoner två år senare och 3,2 miljoner ytterligare ett år senare.
11.16
Håller med J. En husrannsakan ska väl sopa helt rent?
@MatsOlofsson - Här går det att läsa mer om vad som gäller för en husrannsakan: https://www.aklagare.se/ordlista/h/husrannsakan/
11.23
Sollefteåföretaget: Det var en av många pusselbitar som kommer att presenteras under den här rättegången. Vad redovisningen av detaljerna kring företaget syftar till är förmodligen att visa att företaget i praktiken är ett litet bolag, men som ändå - på pappret - hade en verksamhet och sponsring som översteg sin kostym.
11.31
Har berörda bolag varit föremål för revision?
@Aake - Sollefteåföretagarens bolag Nordic Mooving har granskats av Skatteverket. Det var så härvan uppdagades. Östersundshem och Peab har sedan låtit revisionsbyråer gå igenom bokföringen för att se var pengarna tagit vägen.
11.34
Åklagaren visar nu en första faktura från Sollefteåföretagaren på en skärm och slår samtidigt fast att rent generellt så har Sollefteåföretagaren inte kunnat ha så mycket arbetskraft att de kunnat utföra de aktuella arbetena. Det saknas uppgifter om kostnader för arbetskraft och drivmedel. Underlaget är bristfälligt överhuvudtaget, anser åklagaren. Det saknas inte minst uppgifter om vem som har utfört vilka arbeten. Uppgifterna på fakturorna kommer inte heller från företagsledare utan från Daniel Kindberg, anser åklagaren - och vidare menar att det finns ett samband mellan utbetalningarna från Sollefteåföretagaren och sponsring till ÖFK.
11.37
Åklagaren har en delikat uppgift att på ett överskådligt och pedagogiskt sätt redogöra för det ekonomiska upplägget, som han menar har många olika turer.
11.39
Eftersom rättssalen är fullsatt så har det hållits ett par pauser redan för att alla församlade ska kunna upprätthålla koncentrationen, inte minst domstolens ledamöter.
11.40
Det rör 36 fakturor i åtalspunkt nr 1. Mönstret är lika.
Faktura 1. Juni 2013 skickar Kindberg som vd en instruktion.till sollefteåföretaget med detaljer om projekt och belopp. Vidare finns i mailet en instruktion om att det finns underlag för ytterligare sex fakturor. I förundersökningen finns också anteckningar som tagits i beslag och som ingår i förundersökningen. Enligt åklagaren har åtminstone två osanna fakturor upprättats till följd av mailet och anteckningarna.
 
I ett SMS från Kindberg till Sollefteåföretagaren undrar Kindberg: "Morrn, vad står det..." och vill ha ett förtydligande om vad jobbet som fakturerats vid ett tillfälle var angivet som. Sollefteåföretagaren svarar kortfattat.
 
Fakturan attesteras sedan av Peab där Kindberg är vd. Även om Peabmannen inte attesterat den aktuella fakturan menar åklagaren att det är han som i praktiken godkänt den för betalning.
11.41
Nu visas fler fakturor på skärmar i rättssalen för att det ska vara lättare att följa med i åklagarens redovisning av fakturerade markarbeten mellan Peab och Sollefteåföretagaren och Östersundshem.
11.51
Nu visas mail från Daniel Kindberg till Sollefteåföretagaren med instruktioner om olika fakturor, om vart de ska skickas och hur de ska utformas. Det gäller fakturor om olika konsultarbeten. Ett första mail med instruktioner skickas i augusti 2013. I samband att mailet skickas sänds även ett sms från Sollefteåföretagaren till Kindberg med fråga om mobilnummer och Kindberg svarar med ett telefonnummer som går till Peabmannen. Enligt åklagaren skapas härmed kontakt mellan Sollefteåföretagaren och Peabmannen.
11.54
Enligt åklagaren har inget underlag hittats till den faktura som skickades i slutet av augusti 2013 från Sollefteåföretagaren till Peab, alltså uppgifter som mer specifikt redogör för vad det rör sig om för arbeten och vilka som utfört dem.
11.58
Hör Östersundshems och Fältjägaren 7 AB ombud Johan Lavås om skadeståndskraven.
12.00
Åklagaren visar nu upp ett antal fakturor som visar att jobb delas upp i flera fakturor och hävdar att det sker genom ett nära samarbete mellan Sollefteåföretagaren och Peabmannen. Nu finns också Peabmannen med som attestant hos Peab.
 
Återigen betonar åklagaren att det är få uppgifter i fakturorna. De är få specifikationer vad det är som kostat pengar i form av personal, maskiner och övriga resurser.
12.02
Åklagaren betonar också att det är märkligt att Sollefteåföretagaren behöver instruktioner om vilket jobb som ska ha utförts när han sammanställer fakturorna.
12.06
Nu blir det lunch.
Paus till strax efter 13 då öppnar vi på nytt.
12.24
Vad kommer hända ÖFK om Kindberg blir dömd?
@Olof - Det går inte att veta, men ÖFK:s bolag Driftaren kan få en företagsbot på 500 000. Sportsligt kan Svenska fotbollsförbundet straffa enskilda eller föreningar om föreningen gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. Då skulle förbundet kunna fatta beslut om att utdöma böter eller flytta ner ÖFK i seriesystemet.  
12.27
SVT fick en kommentar av Daniel Kindberg i samband med en paus i rättegången. 
13.22
Nu är vi tillbaka efter lunchen.
Åklagaren fortsätter att redovisa fakturor, nu rörande projekt på Jägarvallen och Infanterigatan.
 
13.28
Olof undrar vad som händer om Kindberg blir dömd.
Det kommer att dröja åtskilliga veckor innan vi vet hur rätten ställer sig till anklagelserna, men vad vi vet är ju att åklagaren menar att Kindberg och de båda medåtalade gjort sig skyldiga till brott med fängelse i straffskalan. Vi vet också att Peab och Östersundshem kräver skadestånd.
 
Det är inte heller helt osannolikt att det här är ett mål som överklagas till hovrätten innan parterna är nöjda. Svaret på frågan är alltså att det finns många om och men innan vi vet vad som händer.
13.32
Jag tror att eventuella PR-vinster för Östersund är en helt annan fråga än den som avhandlas här idag. 
Såg i morse att repr för Östersunds kommun säger sig ha lidit skada på mer än 100 millioner kr. Värderar med den positiva text och tv massa som Östersund fick under ”storhetstiden” torde Kommunen vara skyldig ÖFK millioner.

-Carl Edblom
13.34
Åklagaren tog upp samma fråga under förmiddagen då det konstaterades att Sollefteåföretagaren inte haft någon personal anställd i bolaget som fakturerade jobb på stadsdel Norr.
Var finns arbetsstyrkan,som utfört alla dessa arbeten

-Hasse
13.36
I rätten finns en ordförande, en protokollförare och tre nämndemän (varav två är kvinnor) precis som på vilken rättegång i tingsrätten som helst. Reservbänken gapar tom. ;)
 
Hur många är det i rätten? 1 jurist och 3 nämndemän och en protokollförare eller är det mer folk, för att slippa ta om allt om någon blir sjuk

-Polandkoh
13.42
Åklagaren redovisar flera exempel som han anser belyser det faktum att det är Daniel Kindberg som gett instruktioner till de övriga två misstänkta om hur fakturorna ska upprättas. Åklagaren lyfter till exempel fram en faktura och vill där att rätten ska fundera över hur Daniel Kindberg kunde veta redan i december 2013 hur stort beloppet skulle bli av det arbete som utfördes i januari 2014?
13.50
Hör SVT:s reportrar sammanfatta rättegångens första förmiddag. (foto Mats Andersson/TT)
13.51
Stefan: Kan jag inte tänka mig. UG innehöll visserligen en del nyheter men det mesta som kommer att presenteras  vid rättegången har i stort varit känt sedan december förra året. Det var då åtal väcktes och det var då förundersökningsprotokollet blev offentligt för vem som helst att läsa. Fakturorna fanns redovisade redan då, om det är dom du tänker på.
 
Det finns emellertid en viktig rättsprincip i Sverige att ha i åtanke när det gäller rättegångar rent generellt. Det är dels att rätten BARA har att ta ställning till det som presenteras vid rättegången (omedelbarhetspricipen) och att försvaret ska ha rätt att i god tid förbereda sitt försvar. Här förekommer inga överraskningsmoment eller utspel. Det går helt enkelt lugnt och stilla till.
Kan uppdrag granskningsdokumentären förstöra för rättegången?

-Stefan
13.55
Vet inte. Det förekommer helt enkelt inte.
Varför finns det inte två ordförande? med tanke på storleken och att om han blir sjuk så kan hela rättigången behövas ta om?

-Stefan
13.58
När Daniel Kindbergs kontor städas ut hittas anteckningar varav det på en handskriven lapp står skrivet hur belopp ska fördelas, enligt åklagaren, med anteckningen "luft" och beloppet uppgår till totalt 1,5 miljoner. Olika projekt står uppradade: bland annat "Jägarvallen 337", "Jägarstigen 435" "Omflytt massor 352" och ytterligare en adress med siffran "387".
Samtliga fakturor som upprättas utifrån anteckningarna attesterades senare av Peabmannen, enligt åklagaren.
14.00
När fakturorna skickas trycker Kindberg på - i ett mail till Peabmannen - i syfte att betalningen ska ske fort. Eller som det står, "asap"
14.05
Ja Leffe, vad tror du? En tes är ju den som prövas här i Ångermanlands tingsrätt.
En fundering ,vad kommer alla pengar ifrån, som gjorde det möjligt med denna jättesatsning.En klubb som var konkursmässig?

-Leffe
14.14
Fakturagenomgångarna fortsätter och nu blir det en paus. Åklagaren Niklas Jeppson flaggar för att han har en längre genomgång efter paus.
14.27
Pausen slut.
Vi passade på att prata några ord med Sollefteåföretagarens advokat vid kaffemaskinen. Fåordig. Det kommer strax ett klipp här på sajten.
14.34
 
Niklas Jeppson fortsätter med ett mail från ÖFK till Daniel Kindberg och några andra funktionärer i klubben i maj 2015..
Mailet börjar "Hej, det är tufft med ekonomin just nu..." Det saknades 2,9 miljoner som skulle redovisas senast 31 augusti.
 
Daniel K svarar "vi fixar det"
 
Enligt åklagaren förbättras ÖFKs ekonomi snabbt. Det första mailet är daterat 11 maj 2015 och två dagar senare skrivs ett sponsorsavtal med Sollefteåföretagarens företag. Avtalet ska ha ingåtts redan i januari samma år, men åklagaren hävdar att det är en efterkonstruktion.
 
Avtalet är på 1,5 miljoner i sponsring, men enligt åklagaren har Sollefteåföretagaren helt enkelt inte pengar till detta. Men pengarna betalas ut. Hur kan det gå till undrar åklagaren retoriskt?
14.49
Något senare fakturerar Sollefteåföretagaren drygt 3.000 arbetstimmar för jobb på Tallåsen och Jägarvallen m.m. Fakturorna är specificerade transportmassor, bil och släp.
Betalningarna till ÖFK sker i princip vid samma tidpunkt som Sollefteåföretaget får betalt för fakturorna till Peab.
 
Åklagaren menar att Peabmannen samtidigt gör justeringar i betalningsplanen. Beloppen har ökats på så att Peab kan fakturera Östersundshem.
- Det kan ha skett justeringar i betalplanen tidigare också, säger åklagaren, men här sker en drastisk ökning.
 
Peab får på det här sättet tillbaka pengar som de betalat ut till Sollefteåföretagaren
14.53
Men klubbens ekonomiska problem upphör inte här.
I juni 2015 hamnar ÖFK hos kronofogden. 31 augusti måste ÖFK ha nollsaldo hos kronofogden.
Beskedet från klubben är att det behöver "gnetas ihop" 2,9 miljoner till utgången av augusti 2015.
14.55
Sollefteåföretagarens advokat: Min klient är ingen nyckelperson.
14.58
Nu tecknas ett nytt sponsoravtal med Sollefteåföretagarens bolag om ytterligare 1,5 miljoner, uppger åklagaren. Bland annat ingår en bonus på klubben om de uppnår vissa publiksiffror eller tabellplaceringar.
Avtalet ska ha ingåtts i april 2015 vilket åklagaren ställer sig tvekande till eftersom företaget redan tecknat ett annat sponsorsavtal.
 
De båda avtalen omfattade i princip hela Sollefteåföretagets omsättning.
15.08
Nu fakturerar Sollefteåföretagaren 2.513 arbetstimmar för bil och och släp fördelat på sex fakturor.
Hur dessa fakturor skulle utformas och vilka projekt på stadsdel Norr som skulle belastas finns enligt åklagaren skickat till Sollefteåföretagaren i ett MMS från Kindberg.
 
Samtidigt betalas det från Sollefteåföretagaren - under tiden 18 juni till 29 augusti 2015 - ut tre miljoner kronor till ÖFK.
 
Alltså bra precis dom pengar som klubben sa behövde "gneta ihop".
15.48
Förlåt, det har varit en paus utan att jag berättade om det.
Vi är inne i sluttampen av dagen och kommer snart att avrunda härifrån..
15.53
Ja, det är en tajming som väcker frågor. Samtidigt ska man komma ihåg att det är mycket stök kring klubben just nu. Ghoddos-affären förra veckan finns också med i bilden liksom att det rent sportsligt och publikt varit en tung säsong för klubben.
Är det bara jag eller känns det inte lite lustigt att nuvarande VD för ÖFK kliver av sitt uppdrag precis när denna rättegången börjar? Man får lite känslan av att ÖFK har ett större samband med detta en vad som kommit fram utåt och att VDn inte vill bli smutskastad för detta. För det blir man oavsett om man var med när det hände eller nu. Bara en tanke.

-Lucky13
16.04
Det handlar nu om fakturor från 2016 och 2017
 
Åklagaren uppger att initiativet hela tiden kommer från Daniel Kindbergs sida.
 
 
16.08
Nu är det dags för åtalspunkterna 2 och 7.
 
Den fråga som tas upp nu av åklagaren om det kan tänka sig att Sollefteåföretagaren tagit in resurser utifrån för att genomföra de påstådda jobben på stadsdel Norr.
 
 
16.18
Kindbergs advokat: Saknas grund för åklagarens påståenden 
16.25
Det för frågan till ÖFK-bolaget Driftaren.
September 2015 är ekonomin i Driftaren under isen. Kronofogden ligger på och hotar med indrivning och i ett mail lovar Daniel Kindberg att fixa fram pengar.
 
Åklagaren lyfter fram omständigheten att Daniel Kindberg har hävdat att han inte varit formell företrädare för Driftaren efter att han lämnade bolaget 2013. Revisorerna hade då synpunkter på att han satt på två stolar genom att företräda både Driftaren och Driftarens affärspartner Fältjägaren 7 AB i vilket han var ordförande. Det gick inte för sig ansåg revisorerna och Kindberg hoppade av.
 
Men i praktiken skedde inget. Åklagaren menar att Kindberg fanns kvar som Driftarens faktiska företrädare även efter att han avgått. I en rad mail vänder sig bolagets företrädare till Kindberg när viktiga beslut ska fattas. De upplever sig också som "målvakter" vilket formuleras i ett mail när kraven från kronofogden intensifieras.
19.15
SVTs utsända sammanfattar Kindbergmålets dag ett.
 

Så var första rättegångsdagen – SVT sammanfattar

Under torsdagen inleddes huvudförhandlingen i Ångermanlands tingsrätt i målet om grov ekonomisk brottslighet mot Östersunds FKs förre ordförande Daniel Kindberg och ytterligare två män. I klippet här sammanfattar våra utsända rättegångens dag ett.
19.41
I och med detta så avslutas vår rapportering från Kindbergrättegången för i dag. Klockan nio i morgon fortsätter huvudförhandlingen - och så också vår direktrapportering här på webben. Tack för att ni varit med oss - väl mött i morgon bitti igen! /Patric Sellén, webbredaktör
08.51
Åklagaren och de åtalade är nu på väg in i rättssalen för att inleda dagens förhandling.
08.54
Ja, här i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand väntar vi nu på att dagens förhandling ska starta.
Dags för Kindbergrättegången dag 2.
08.56
Färre på plats idag, min kollega Barbro Sellin tog nyss en ny bild på Daniel Kindberg.
En leende Daniel Kindberg, bilden kommer snart på sajten.
 
 
09.00
I går var det kanske 30-40 personer som trängdes i foajén innan rättegången startade.Idag är vi ett tiotal som väntar.
 
Vad händer idag då? Ja, till en början fortsätter åklagarens sakframställan och det innebär alltså fler fakturaredovisningar.
09.00
Nu börjar det.
09.04
Lite rättegångsplanering pågår. Det handlar om Stockholmsadvokaternas reselogistik.
09.14
Åklagaren Niklas Jeppson tar vid där rättegången avslutades i går, det vill säga turerna kring ÖFKs bolag Driftaren.
 
Vi tar oss tillbaka till tiden när Daniel KIndberg var vd i Fältjägaren 7 AB och samtidigt styrelseordförande i Driftaren.Februari 2013.
 
I ett mail i februari flaggar klubben för en stor utbetalning på 800 000 kronor.
 
Daniel K svarar med att berätta om en sponsorsfakturering som är på gång. En rad fakturor på över en miljon presenteras av åklagaren samtidigt som han visar upp ett mail från Kindberg till Sollefteåföretagaren, "Hej, här kommer ett antal underlag och det är bråttom som vanligt" I mailet finns också en uppgift att "en avgift till dig" ingår på 100.000.
09.16
De fakturor från Sollefteåföretagaren som sedan når Fältjägaren 7 AB överensstämmer sedan med de instruktioner som angetts i mailet.
09.19
Kom ihåg från igår att det tidigare i rättegången tagits upp att Kindberg vid den här tiden satt på dubbla stolar även formellt. Han var vd i Fältjägaren 7 och ordförande i Driftaren.
09.23
Åklagarens redovisning av betalningsströmmarna visar enligt hans mening att det blir 100.000 kronor "över" till Sollefteåföretagaren.
 
- Jag hävdar att dessa betalningsströmmar inte motsvarar något utfört arbete utan att de bara syftar till att klara ekonomin i (ÖFK-bolaget) Driftaren, säger åklagaren
09.30
Nu flyttar vi oss fram till april samma år, dvs 2013.
Nytt mail från Kindberg till Sollefteåföretagaren och det "är jätte bråttom som vanligt".
 
Mailet finns i förundersökningen. Det är beslagtaget hos Sollefteåföretagaren. Fakturan rör Infanterigatan och är ospecad. Fakturan skulle dock ha motsvarat 200 arbetstimmar enligt Sollefteåföretagarens taxa på drygt 700 kronor timmen, hävdar åklagarsidan.
 
Kom ihåg att åklagarsidan menar att hela svindeln skulle uppgå till 20.000 arbetstimmar som aldrig utförts.
09.34
Juni samma år. Ny faktura som rör Tallbacken. Nytt belopp. Same procedure..
09.37
Åklagaren fortsätter gå igenom dokumentation som beslagtagits hos de misstänkta, dokument som åklagaren anser visar hur Daniel Kindberg gett instruktioner till Sollefteåföretagaren vilka fakturor han ska skicka till ÖFK:s dotterbolag Driftaren. Åklagaren visar det ena mailet efter det andra vilka sedan jämförs med mail som hittats utskrivna i en pärm hos Sollefteåföretagaren. De senare mailen med en hel del anteckningar.
09.39
Åklagaren sammanfattar. Han menar att Sollefteåföretagaren inte har arbetskraft för att göra dessa jobb. En förklaring till transkationerna skulle kunna vara att Driftaren var underentreprenör till Sollefteåföretagaren men det faller enligt åklagaren på att de jobb som fakturerats rör transporter av massa.
09.41
Daniel Kindberg, Sollefteåföretagaren och Peabmannen är alltså åtalade för grova ekonomiska brott som enligt åklagaren sträcker sig från 2013-2017. Åklagaren har i sin sakframställan nu kommit fram till slutet av augusti 2013.
09.52
Det är åtalspunkt 2 som just nu avhandlas som alltså gäller transaktioner mellan Sollefteåföretagaren och ÖFK:s dotterbolag Driftaren och Peabs dotterbolag Fältjägaren under perioden 1 februari 2013 till 16 december 2013. Totalt handlar det om transaktioner på cirka 3,6 miljoner kronor (här korrigerade åklagaren under gårdagen beloppet från det som först uppgavs i åtalet på 3,8 miljoner). Den del som gäller Östersundshem, som gäller transaktioner för omkring närmare 12 miljoner, åtalspunkt 1, har åklagaren ännu inte kommit till.
09.53
Nu flyttar vi oss fram till tiden efter att Daniel Kindberg hoppat av som ordförande i Driftaren.
 
I slutet av augusti skickas en faktura på 250.000 kronor från ÖFK  "enligt avtal".
Samtidigt får Sollefteåföretagaren ett mail från Kindberg där han uppmanas skicka tre fakturor till Fältjägaren på  cirka1,5 miljoner för att täcka "kostnader" i ÖFK och Driftaren.
 
Dessa pengar betalas ut med expressfart den 28 augusti - före sista attestdatum Enligt åklagaren hänger det ihop med att klubbens ekonomi måste vara i ordning senast den sista augusti, alltså bara några dagar senare.
 
(Ni som följde med i rapporteringen från första rättegångsdagen kan konstatera att ett liknande upplägg lades fram av åklagaren rörande sommaren 2015. Då rörde det sponsorpengar från Sollefteåföretagaren i syfte att få ordning på klubbens ekonomi till utgången av augusti det året.)
09.56
Ett litet obs!
Ni som följer den här rapporteringen bör ha i åtanke att det enbart är åklagarsidan som har ordet de två första dagarna. Vilka förklaringar som försvaret har när det gäller transaktionerna får vi vänta med att redovisa till det är deras tur.
09.59
Nu redovisas nya fakturor som rör ÖFK och Driftaren i december 2013.
10.03
Nu ber Daniel Kindbergs advokat om en paus.
10.08
Åklagaren har begärt att ljudupptagningar från hemligt avlyssnade samtal m.m ska behandlas med sekretess under rättegången. Eftersom rättegången är offentlig har vi motsatt oss detta. Avgörandet ligger hos domaren.
10.37
Nu är pausen slut
10.49
Nya fakturor februari 2014. Rör Driftaren.
En chef på Fältjägaren hör av sig till och vill ha några fakturor förklarade. Kindberg förklarar att det rör stormen Ivar.
- Det här är sista insatsen för att störa övriga världen, skriver han.
Fastighetschefen svarar "att det inte känns bra". Kindberg svarar att det behövs för att få in "slantar" till ÖFK och antyder hysch-hysch..
Transaktionen stoppas av chefen på Fältjägaren.
 
Åklagaren konstaterar att syftet var att förse ÖFK med pengar och att Kindberg här fortsatte att företräda Driftaren som han formellt lämnat efter att revisorerna kritiserat hans dubbla roller. 
10.51
Åklagaren:
2013-2013 är 5.000 timmar fakturerade.
2014-2015 är 4.990 timmar
2015-2016 är 5364 timmar
2017 och framåt ytterligare 2770 timmar
 
Totalt 20.000 timmar
10.54
Enligt åklagaren har dessa 20.000 timmar rört transporter av olika slag vilket lett till en utredning av hur mycket drivmedel som Sollefteåföretaget köpt in...i Östersund.
 
Under samma period 2013-2018 har företaget köpt in 282 liter diesel i Östersund.
10.59
Under fyra år har Sollefteåföretagaren alltså tankat fyra gånger I Östersund och totalt tankat totalt 282 liter. "Med 20 000 arbetstimmar i Östersund borde man ha tankat mer än så" säger åklagaren.
10.59
Nästa fråga som åklagaren ställt sig är hur många fordon Sollefteåföretagaren haft tillgång till. Uppgifterna har tagits fram av polisen med hjälp av Transportstyrelsen. Åklagaren visar grafiskt månad för månad, år för år hur företagets fordonspark sett ut.
 
Långa perioder har företaget inga fordon påställda. De är avställda.
- Det är oftare att Sollefteåföretagets fordon är avställda än påställda. Sällan har fler än ett fordon varit påställt.
 
- Kort sagt trots att företaget haft mycket jobb i Östersund har det varit få fordon igång i företaget och dessa har tankats sällan.
 
11.12
Nu sammanfattar åklagaren det han beskriver som Kindbergs modus operandi.
Det rör sig om en serie mail med instruktioner till Sollefteåföretagaren. Först några mail från 2009-2012 och med det visa att fakturerandet pågått även innan den tid åtalet omfattar. Alltså från tiden innan 2013.
11.21
Nu är vi i tidpunkten 2017 och framåt när brottsutredningen väl är igång.
Skatteverket har börjat intressera sig för affärerna och begär in tidssedlar, specifikationer och detaljinformation om vad fakturorna avser, vilken personal som använts etc. Skatteverket vill alltså ha pappren på bordet om vad det är som pågått i Sollefteåföretaget.
 
Man skulle kunna beskriva det som om snaran börjar att dras åt.
 
I kretsen av de tre åtalade stiger nervositeten. SMS-trafik påbörjas.
11.25
Efter att Skatteverket fått upp ögonen för Sollefteåföretagaren har verket också frågor till Peab, som Sollefteåföretagaren fakturerat. Peab skickar svar in till Skatteverket, men verket är inte nöjt med svaren då där saknar uppgifter till exempel om vilka som utfört arbetet. I november 2017 slår skatteverket fast att man vill ha in fler uppgifter. Lite senare i november möts Daniel Kindberg, Sollefteåföretagaren och Peabmannen och enligt åklagaren är syftet att komma överens om hur man ska svara Skatteverket. Senare hittas ett föreläggande från Skatteverket hos Sollefteåföretagaren med handskrivna anteckningar på dokumentet, som åklagaren menar kommer från detta möte.
11.29
Skatteverket tar kontakt med Peabmannen och börjar ställa frågor.
Peabmannen skickar då ett svar med lite mer information som enligt begäran från Skatteverket också ska innehålla specifika uppgifter om vilka individer som utfört jobben för Sollefteåföretagarens räkning. 
 
Enlig åklagaren har man i efterhand försökt få ihop det så att det stämmer. Man har försökt pussla ihop för att kunna svara på Skatteverkets frågor. Det har gjort ett omfattande jobb kring detta, men, som sagt, i efterhand.
11.31
Nu bryter vi lite abrupt för lunch. Rätten behövde en paus.
Åter strax före 13.
 
Som alla förhoppningsvis märker börjar åklagaren nu att knyta ihop sitt case. Pusselbitarna har presenterats nu börjar åklagarsidan att lägga det färdiga pusslet. Mer om detta när vi återupptar rapporteringen.
12.51
Nu återupptar rätten förhandlingarna.
12.58
Den här andra rättegångsdagen är det betydligt färre personer som följer förhandlingarna. Salen är långt ifrån fullsatt.
13.00
Nu ägnar sig åklagarsidan åt Sollefteåföretagarens redovisning av tidssedlar till Skatteverket.
Det kan finnas flera versioner av tidssedlar som rör samma vecka, menar åklagaren. De borde vara identiska.
 
Förare anges bara undantagsvis.
13.01
I mars 2018 inleds en förundersökning, 10 april 2018 anhålls Sollefteåföretagaren för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Han häktas också på sannolika skäl för dessa brott.
13.04
17 april 2018 greps Daniel Kindberg. Han anhölls därefter liksom Peabmannen.
13.09
Marie Selander och Rolf Lunneborg sammanfattar början av rättegångens andra dag. 
13.09
Efter att samtliga tre släppts på fri fot avlyssnas deras telefoner .mellan 18 maj - 28 juni 2018  Åklagaren spelar just nu upp ett samtal mellan Kindberg och Sollefteåföretagaren om ett möte att träffa advokater i Stockholm.
13.09
Peab gör en internutredning.
I rapporten framgår att Kindberg försökt påverka andra misstänkta och då väljer åklagaren att begära hemlig telefonavlyssning.
 Det första är mellan Kindberg och Sollefteåföretagaren:
Nu väntar uppspelning av samtalen:
Kindberg frågar om ett möte klockan 15?
Kindberg: Har du hört något från X (Peabmannen)? Sollefteåföretagaren svarar nej.
13.11
Kindberg vill att de tillsammans med advokaterna ska gå fram med en gemensam utsaga antingen under pågående förundersökning eller direkt efteeråt ska komma fram till något gemensamt. Syftet är att åklagaren ska förstå att det inte är lönt att väcka åtal.
13.13
Det första telefonsamtalet som spelas upp är från 22 maj 2018 och nu spelas ett andra samtal upp från samma dag.
"Viktigaste signalen från dig är entreprenaderna är utförda både hos Peab och Fältjägaren" säger Daniel Kindberg till Sollefteåföretagaren.
13.14
I samma samtal med Sollefteåföretagaren säger Kindberg att det är viktigt att Peabmannen säger samma sak.
13.17
När det andra samtalet spelas upp och rätten får höra Daniel Kindberg säga något om att "det där har de ingen aning om, det är bara nys" och "jag har en jävligt bra advokat".
13.17
Kindbergs advokat Olof Kullinger bryter uppspelningen och vill höra om åklagaren försöker föra in uppgifter advokat/klient-samtal i bevisningen. 
 
- Nej, svarar åklagaren varpå uppspelningarna fortsätter.
13.21
I ett annat samtal hör rätten Daniel Kindberg prata med Sollefteåföretagaren om vad som nu börjat hända i Östersundshem, att de kopplat in en revisionsfirma, vilket han betecknar som "ett generalfel" och han konstaterar också att ingen chef ännu har hörts angående brottsmisstankarna. "Det här kommer aldrig att hålla" säger Daniel Kindberg i en ton som kan uppfattas som att han vill lugna Sollefteåföretagaren.
13.24
Samtalen som spelas upp är inspelade i slutet av maj 2018 och det är samtal direkt efter att de tre åtalade släppts efter att ha varit häktade eller anhållna. Kontakterna är täta.
 
Vid ett tillfälle pratas det om Peabmannen som sitter i förhör. "Det är grymt avgörande vad han säger", säger Kindberg i ett samtal.
 
I ett annat samtal säger Kindberg att det är viktigt att "du och X stöttar honom (Peabmannen) till 110 procent."
 
I ett senare samtal visar det sig finnas en rädsla från Kindbergs sida att Peabmannen ska falla igenom, som det sägs.
13.38
28 maj 2018 ringer Daniel Kindberg till dåvarande kommunalråd i Östersund Annsofie Andersson för att berätta om vad som händer och rätten får höra en del av samtalet. Daniel Kindberg berättar att en nära medarbetare varit på förhör hos revisionsfirman som anlitats av Östersundshem. - De kan ju ingenting, säger Kindberg och fortsätter:  - Entreprenaderna är gjorda.
- Ja, Annars hade de ju inte kunnat skicka vidare fakturorna, säger Annsofie Andersson.
- Det har ju gjorts entreprenader för två miljarder på Stadsdel Norr....och om de har salta räkningar, hur ska jag kunnat veta det?
- Men gud, säger Annsofie Andersson.
Daniel Kindberg fortsätter prata om att de som frågat ut Peabmannen trott att de skulle få honom att berätta mer.
- Nu vill de ha förhör med mig...de har blivit så frustrerade, NN (Peabmannen) stod på sig. Och jag, vad ska jag svara? Det har gjorts entreprenade, det är ju bara gå ut och titta på Batterigatan och på Jägarvallen.
13.45
Efter dessa samtal delges de misstänkta förundersökningen den 6 juli 2018.
I ett svar till Skatteverkets skatteutredning uppger Sollefteåföretagaren att ett företag, Amygo varit underentreprenör och gjort ett par tusen arbetstimmar på stadsdel Norr.
 
Skatteverkets beslut efter att granskat Sollefteåföretaget kommer i mars i år. 
Skatteverkets kostaterar ett samband mellan faktureringarna av Peab och utbetalningarna till ÖFK och Driftaren.
Skatteverket menar också att de individer som utpekats ha utfört jobben inte kunnat bekräfta detta eller behövt hjälp av Sollefteåföretagaren för att bekräfta detta.
Skatteverket undrar också varför deras mailfrågor som de skickat till Peab också fanns hos Sollefteåföretagaren. Skatteverket menar alltså att Peab behövt Sollefteåföretagarens hjälp att besvara frågorna.
13.47
 
I våras sköts rättegången upp efter att ny bevisning inkommit. Det rörde nya fakturor som dykt upp och som skulle visa att Sollefteåföretagaren använt företag i Spanien och Ryssland som underentreprenörer i stadsdel Norr. Det är fakturor som ska visa att det förekommit arbete i stadsdelen.
 
 
13.48
Kvittona som lämnats in skickas till Nationellt forensiskt centrum. Just nu visas de på skärmar i rättssalen. Där står "kontantkvitto" från är skrivna bland annat på spanska.
13.52
De sju kvittona analyseras för att det ska granskas om namnunderskrifter har skrivits dit för hand (det vill säga är originalhandlingar) eller något som framställts bläckstråleskrivare eller kopiator. Slutsatsen från Nationellt forensiskt centrum är att namnskriften inte påförts för hand utan framställts i kopiator eller skrivare. "Handlingar är inte originalhandlingar" slår åklagaren fast.
13.53
Den nya bevisningen fick stor uppmärksamhet i våras och åklagaren tar nu upp att det finns tveksamheter kring dessa fakturor.
 
Polisens NFC - Nationellt forensiskt centrum - har konstaterat att fakturorna är kopior. Deras äkthet ifrågasätts starkt.
 
De namn, företag, individer som finns omnämnda i fakturorna finns inte heller att spåra i mobiltelefoner, datorer etc som beslagtagits hos Sollefteåföretagaren. Alltså det finns inga data som visar att det förekommit kontakter mellan Sollefteåföretagaren och dessa företag eller individer. Inte ett spår har påträffats, säger åklagaren.
14.37
Förlåt, vi har haft en kort paus här..
Men nu är vi tillbaka och det är advokaten Johan Lavås som inleder med att specificera Peabs och Östersundshems krav på de tre medåtalade. Vi har berättat om detta tidigare och slutnotan hamnar på drygt 20 miljoner vilket "i vart fall" ska täcka skadan som drabbat Peab och det kommunala bostadsbolaget.
 
Båda bolagen har gjort internutredningar efter avslöjandet och vänt på varje faktura. Mer om detta senare under rättegången när vittnen framträder här i rätten.
14.48
Kindbergs advokat Olof Kullinger har en fråga och vill veta vad som ingår i specifikation från Östersundshem. Advokaten vill ha specificerat exakt vilket arbete som gjorts inom Östersundshem i utredningsväg.
 
Kullinger ställer också frågan om Östersundshem krävt att få återbetalat från Peab de pengar som överfakturerats?
 
15.05
Jan-Åke Nyström företräder Peabmannen och han framhåller att hans klient inte haft något brottsligt uppsåt.
15.17
Andra rättegångsdagen är nu avslutad.
På måndag är det dags igen och är det försvarets tur.
 
Daniel Kindberg har valt att uttala sig även idag, strax efter rättegångens slut. Den rapporten kommer här på sajten strax,.
 
 
15.30
"En massa powerpointbilder" Daniel Kindberg var inte imponerad av åklagarens bevisning mot honom. 
08.48
Idag, måndag, fortsätter rättegången mot Daniel Kindberg, Sollefteåföretagaren och Peabmannen.
Under dagen är det försvarets tur att redovisa sin inställning till åtalet.
Vår reporter Rolf Lunneborg finns på plats i rättssalen för att direktrapportera.
09.08
Godmorgon. 
Dags för Kindbergrättegångens tredje dag. Idag kommer vi att få lyssna till försvarets syn på de brottsmisstankar som åklagaren lade fram under två dagar förra veckan, men vi börjar i en helt annan ände.
09.10
Sollefteåföretagaren sitter ensam i rättssalen under inledningen av dagen. Han är också misstänkt för grovt skattebrott och det är det som åklagaren presenterar just nu.
09.16
April 2016 betalas det  aktieutdelning och ersättningar till Sollefteåföretagaren för en aktieförsäljning på 2,1 miljoner till honom. Skatteverket har funnit att pengarna aldrig deklarerades och har undandragits skatt.
 
Själv medger Sollefteåföretagaren - via sin advokat Jonas Granfelt (Althins advokatbyrå, Stockholm) - att han fått pengarna men att han inte haft uppsåt att undandra sig skatt. Enligt advokaten är han inte så kunnig på deklarationsfrågor utan har haft hjälp av en bokföringsbyrå. När Skatteverket uppmärksammade honom på att det blivit fel medgav han omedelbart att det blivit så.
09.26
Detta om detta. Nu är åklagaren klar med skattebrottsfrågan och Kindberg samt Peabmannen kallas in i rättssalen.
09.27
Alla ser utvilade ut efter helgen.
09.28
Det verkar som om Daniel Kindbergs advokat Olof Kullinger som inleder.
09.30
Han inleder med beröm till media, inte minst för att åklagaren undvikit att föra rättegången i media. "Snyggt."
09.41
Daniel är 52, separerad, pappa och bataljonschef.
Han har haft högsta säkerhetsklass inom försvaret. 
 
Stadsdel Norr är det område målet handlar om. Försvarsbeslutet 2004 innebar nedläggning av garnisonen i Östersund. FFAB bildas 2005 av Peab och Fabös. Det är ett jättestort område på 220 hektar. För att visa hur stort är det 20 ggr så stort som centrala Härnösand, säger advokaten.
Daniel Kindberg anställdes av Peabs huvudägare, Mats Paulsson 2004. Som vd FFAB skulle han utveckla stadsdel Norr. Det lades upp som en förtroendeentreprenad. Kunden ska ha möjlighet att påverka projektets genomgörande - projektering, planering, uppförande. Parterna sitter alltså på samma sida av bordet.
 
Sammanfattningsvis att FFAB och beställaren har full insyn i projekten.Även ekonomi.
 
2009 blir Peab ensam ägare till Fältjägaren FFAB
09.47
2013/2014 anställdes Daniel Kindberg av Östersundshem.
 
Konstruktionen med förtroendeentreprenad följde med till Östersundshem.
 
Det har investerat tre miljarder å¨stadsdel Norr. Massbalanser har varit viktiga. 145.000 ton har flyttats under perioden och en stor del av detta arbete har utförts av underentreprenörer. Parterna _FFAB, F8AB, F7AB och Östersundshem har valt underentreprenörer.
09.49
Sollefteåföretagaren fick först uppdrag 2005 av Försvarsmakten att flytta ut från garnisonen.
2006 - 2011 har Sollefteåföretagaren fortsatt på området och i huvudsak sysslat med flytta jordmassor.
 
 
09.57
Sollefteåföretagaren ska enligt åklagaren ha saknat resurser, (att fordonen varit avställda och att de tankats sällan, enligt åklagaren 282 liter på fyra år) men advokaten hänvisar till att det funnits fyra lastbilar Volvo FM12 i bolaget.
 
Advokaten visar bilder på lastbilarna inklusive tekniska specifikationer.
 
Det har funnits en farmartank på området. Åklagarens påstående om att företaget haft i medeltal 0,44 anställda kritiseras också. Advokaten visar upp uppdrag som bolaget genomfört för Sollefteå kommun som stöd för att det på pågått verksamhet.
 
Advokaten motsätter sig bilden att Sollefteåföretagaren mesta verksamhet har varit att skriva, som advokaten säger, osanna fakturor.
 
 
09.59
Anbudhandlingar och offerter har varit transparenta och kommunikationen mellan Kindberg och Sollefteåföretagaren helt transparent via SMS, mail etc.
 
Sollefteåföretaget har även sponsrat hockeylaget Modo och bolaget har betalat för att synas på ÖFKs matchdräkter.
10.33
Centrala Härnösand är på 2500 hektar!
 
 
Rolf Lunneborg: Advokaten har definierat området från Ångermanlands tingsrätt, via hotellet där de bor och den absolut centralaste delen.
10.05
I sponsorsavtal mellan ÖFK och Sollefteåföretagaren har ÖFK lovat att rekommendera Sollefteåföretaget till andra tänkbara kunder.
 
Daniel Kindberg har alltså haft ett incitament att förespråka Sollefteåföretaget vilket advokaten sammanfattar som en winn-winn-situation för alla parter.
10.07
Nu redogör för de olika projektområdena som målet berör - Jägarvallen, Infanterigatan, Tallbacken.
10.11
Det har rört sig om omflyttning av stora mängder massor på området. Omlastningsplatsen på området är stor, jämförbar med en fotbollsplan.
10.15
Nu ska vi titta på Peabs fakturor till Östersundshem. Det rör Tallåsen: Stora mängder ska flyttas hävdar advokaten och tar stöd i en geoteknisk utredning.
 
Jägarvallen: Likadant och fakturorna rör omflyttningen av massor.
10.19
Driftaren: 
I styrelseprotokoll 2011-2012 konstateras att stadsdel Norr kommer att leda till stora intäkter. Daniel Kindberg får ansvaret för de arbeten som utförs.
10.46
Att Sollefteåföretagaren bara sysslat med att skriva fakturor och flytta pengar avfärdas av advokaten.
 
Genom att granska årsredovisningarna hävdar han att åklagarens uppgifter om att Sollefteåföretagaren hade en liten fordonsflotta är tillspetsade. 
 
- Jag vill uppmärksamma tingsrätten på att det kan finnas olika förklaringar på de uppgifter åklagaren fört fram.
10.50
På plats idag, ÖFKs klubbordförande Bo Ottosson.
Han är försiktig i sina kommentarar men säger att han vill vara på plats för att det är viktigt för klubben.
- Vi hoppas på en friande dom, säger han. Jag tycker att advokaten fört fram en rimlig bild av vad som hänt.
 
En intervju med Bo Ottosson kommer strax på sajten. Han kommenterar dels rättegången men också klubbens ekonomiska och sportsliga situation.
10.53
Vi har en paus just nu.
Daniel Kindbergs advokat har gått och blivit förkyld över helgen.
10.58
Nu fortsätter vi.
Daniel Kindbergs advokat motsätter sig skadeståndskravet eftersom han personligen inte haft någon ekonomisk vinning av det som påstås.
 
Advokaten ställer sig också frågande till varför Östersundshem inte riktat något ersättningskrav på Peab eftersom det är där som överfakttureringen enligt åtalet ska ha skett.
11.11
Nu är det Sollefteåföretagarens advokat som tar till orda.
 
Jonas Granfelt medger att det inte finns något tydligt avtryck i årsredovisningarna att det skulle ha funnits arbetskraft i Sollefteåföretagarens bolag. Men det behöver inte vara hela sanningen, menar advokaten. Särskilt som det kan ha slarvats med arbetsgivaravgifter m.m.
 
Advokaten redogör Sollefteåföretagarens bakgrund och om hans olika bolag. Det bolag som är aktuellt i åtalet äger han helt själv. Han har haft uppdrag på stadsdel Norr sedan 2005. Han kan området men har inte alltid haft koll på de projektnummer som förekommit på området.
 
Att företaget skulle ha saknat förutsättningar - fordon, personal etc - för att kunna uföra projekten är advokaten tveksam till. Att det bara finns fyra tankningar redovisade under fyra år. Det tankas 11.000, 19.000 16.000 etc de olika åren hävdar advokaten. Sollefteåföretagaren har haft en farmartank.
Den tankades exempelvis med 3.683 liter vid ett tillfälle 2012. Farmartankningarna har gjorts av ett Skellefteåföretag men inte alltid synts i bolagets bokföring. Varförs ska Sollefteåföretagaren själv redovisa under sitt förhör, lovar advokaten.
11.16
2013-2016 har det gjorts 130 löneutbetalningar i Sollefteåföretaget. Det rör ett 80-tal individer varav bara sex hörts under utredningen.
Varför har man inte frågat fler vad de gjort i företaget och var de arbetat, undrar advokaten.
11.26
Sollefteåföretagaren ställdes inför en ny situation när han greps, anhölls och senare häktades. Det var "läskigt" för honom och det kan ha påverkat vad man sagt under förhören. Det kan ha insmugit sig fel i det han sagt.
 
Han blir väckt i sitt hem den 10 april i sitt hem. Klockan är strax efter sex påmorgonen. Det hålls ett kort förhör varefter han transporteras till Sundsvall. Under den här tiden ska han få en offentlig försvarare och kunna rådgöra med denna. I Sundsvall genomförs det andra förhöret tre timmar efter det första. Förhöret pågår i åtta timmar varvid han hans offentliga försvarare ersätts vid ett tillfälle. Han får kall mat. Får sova på en galonmadrass.
 
Det tredje förhöret sker dagen därpå. De tre första förhören pågår totalt 12 timmar under de första 36 timmarna. Förhörsledarna har han beskrivit som drivna med en tydlig hypotes. Själv ska han svara på detaljerade frågor som rör flera års verksamhet.
 
Totalt har 5 förhör hållits som ingår i förundersökningen.
 
I morgon hörs han i tinsgrätten vilket beräknas ta hela dagen.
11.30
ÖFK:s ordförande Bo Ottosson är på plats i Härnösand för att följa rättegången. Hör hans kommentarer här. 
11.32
Nu är det Peabmannens försvarare Jan-Åke Nyström som tar orda.
 
Vi ansluter oss till det som är sagt av de båda tidigare åklagarna, säger han. I faktafrågorna har jag inte så mycket att invända men när det gäller struktural bevisning kan det finns naturliga förklaringar till det som kan tyckas framstå som märkligt. Dit hör tydliga instruktioner till en underentreprenör.
 
Förtroendeentreprenad är specifikt för Peab som företag. Det är också ett upplägg som kräver en annan relation mellan beställare och underentreprenörer.  
11.41
Jag har själv åkt runt på området med min klient och kunnat se hur stora massor som flyttats runt.
Dessutom, att det faktureras när det saknas pengar är inte heller märkligt. Det är när det saknas pengar som det behöver faktureras, men det behöver inte innebära att fakturorna är osanna.
 
Jan-Åke Nyström beskriver Peabmannen som lojal mot sin arbetsgivare. Han har ingen koppling till ÖFK, är inte ens särskilt fotbollsintresserad och har inte tjänat en krona på det som beskrivs i åtalet. Peabmannen har inte varit operativ ute på byggena. Han har räknat på jobb och haft ett övergripande personalansvar.  Han blev sårad när åklagaren förra veckan beskrev hans position på Peab som underordnad.
 
Det är inte bara Peabmannen som attesterat fakturor. Ytterligare två personer har attesterat fakturor. Det har på Peab funnits ett system med dubbla attester som fungerar så att var och en är ansvarig för sina attester.
- Varför är det bara jag som är åtalad, har han frågat sig berättar advokaten.
11.43
Förtroendeentreprenad bygger på alla parters lojalitet med varandra. Min klient har aldrig haft anledningen att ifrågasatt att allt varit korrekt och förtroendet för Daniel Kindberg har funnits hela vägen upp till Peabs högsta topp.
11.48
Peabmannen bor på en släktgård och hade varit ute och tittat efter en skabbräv på morgonen när han där, i skogen fick se en okänd bil...
Det var polisen, och sedan dess har ingenting varit sig likt. Låstes in i en fyllecell med ljuset tänt dygnet runt. I det läget är det lätt att förstå att de utsagor som görs under förhör kan vara färgade av situationen och att utsagorna då kan behöva justeras. 
 
Min klient blev också fullständigt grillad av Peabs internutredning som pågick parallellt med polisens utredning. Han misste sin anställning. "Jag rådde honom att kontakta en arbetsrättsjurist, men han orkade inte. Han sade upp sig själv".
 
 
11.52
Peabmannens advokat kommenterar åklagarens skur av power-point bilder från förra veckan.
- Det gäller att hålla i sär vad som är ostridigt och inte.
 
När det gäller skadeståndet så avvisar Peabmennen dessa krav från Peab och Östersundshem.
11.55
Paus för lunch
 
De första förhören väntar 13.30, men först lite formaliteter som ska redas ut. Då.
 
 
12.12
Vi har bytt några ord med Sollefteåföretagarens advokat, Jonas Granfelt.
Han kommenterar försvarets upplägg och hur viktigt det är att visa att Sollefteåföretagen drev en riktig verksamhet och att det inte bara rörde sig om ett företag som spottade ur sig osanna fakturor. Därav försvarets redovisning av drivmedelsnotor m.m under förmiddagen.
 
Intervjun med Jonas Granfelt kommer om en stund här på sajten.
 
Ses 13.30
12.59
Sollefteåföretagarens advokat: Direkt olämpligt av ekobrottsmyndigheten 
13.21
Hur kommer den här rättegången sluta mot Daniel Kindberg,Peab och Sollefteåföretaget. Vad händer efter dom här dagarna?
@Anneli - Rättegången pågår i minst tio dagar till, en rad vittnen ska höras. Oftast faller dom i målet inom två veckor efter att förhandlingarna avlutats. Domarna kan också komma att överklagas.
13.50
Driftarens ombud bestrider kraven som riktas mot bolaget.
Bolaget bildades för att driva Jämtkraft Arena. Det skulle bli billigare än om den drevs av Östersunds kommun. (Det gjordes fram till 2014.)
Driftaren hade ensamrätt på intäkterna på arenan. Driftaren åtog sig också andra enklare arbetsuppgifter som utfördes av frivilliga i ÖFK.
2011-2012 utökade Driftaren sin verksmhet. Det fanns också arbete att utföra på stadsdel Norr. Driftaren tog på sig enklare arbetsuppgifter som städning etc på stadsdel Norr.
Maj 2013 lämnar Daniel Kindberg ordförandeposten i Driftaren.
Samma år omsätter bolaget tolv miljoner och delar ut 3,6 miljoner av vinsten till ÖFK.
 
Idag är rörelseintäkterna i Driftaren noll och bolaget går mot en förlust på 300.000 kronor.
 
14.11
Östersundshem har idag redovisat uppgifter att man riktat ett anspråk mot Peab som inte reglerats med hänvisning till brottmålet. Detta som svar på frågan från Kindbergs advokat tidigare om Östersundshem krävt Peab på den skada som de påstått falska fakturorna skulle ha orsakat. Dessa falska fakturor skulle ju ha lett till att pengar slussades från Östersundshem, via Peab till Sollefteåföretagaren för att slutligen hamna hos ÖFK.
 
Advokaten Olof Kullinger menar att det är oklart om överfakturering skett. I skriftväxlingen mellan Peab och Östersundshem kring överfaktureringen bestrider Peab, enligt advokaten, att det inte utförts något arbete och att Östersundshem inte heller kunnat visa det.
 
Just den här frågan, har det skett något arbete på stadsdel Norr eller inte är en central fråga för försvaret. Det faktum att Peab och Östersundshem förefaller att vara oense på den punkten blir alltså viktig. 
 
 
14.15
Robert: Något mindre än förra veckan, men fortfarande stort. Vi är ett tiotal från media på plats.
Hur är det med närvaro av media idag, jämfört med förra veckan?

-Robert
14.20
Nu är det kort paus.
Därefter de första vittnesförhören.
14.41
Christer Sundin, Östersundshem finns nu med via videolänk.
Styrelseledamot sedan 2015.
Tillförordnad vd sedan våren 2018. Nu kvar i bolaget för att hjälpa till med målet.
14.47
Mot bakgrund av de anklagelser som riktades mot Daniel Kindberg ansåg vi det viktigt att reda ut om bolaget lidit någon skada, beättar Sundin.
 
Revisionsfirman Ernest & Yong samt stora delar av bolaget satte igång en utredning. Jag deltog samt Christian Olsson samt flera på ekonomiavdelningen. Jag jobbade i princip från sju på morgonen till åtta på kvällen de dagar jag jobbade med Östersundshem. Jag hade ju också ett uppdrag att, inte bara utreda vad som skett i bolaget utan att också driva bolaget framåt.
 
 
14.54
Olof Kullinger som företräder Daniel Kindberg vill ställa några frågor.
Försvaret vill reda ut vilka kostnader för internutredningar som Östersundshem haft. Sundin tar också upp frågan om kraven gentemot Peab som tagits upp tidigare under dagen. Sundin säger att det är beroende av utgången i målet.
14.56
Kort förhör med Sundin som nu är avklarat.
15.04
Jag trodde det var försvarets dag
 
Hej, försvarsadvokaternas sakframställan gjordes under förmiddagen. Nu går förhandlingarna vidare.
@Sune - Enligt huvudförhandlingsplanen för i dag så ska det vara sakframställning av försvararna och motpartsombuden.
15.02
Christian Olsson, tidigare vd-assistent och fastighetschef i Östersundshem.
Hörs i likhet med Christer Sundin som vittne på begäran av Östersundshem. Också i hans fall handlar det om att styrka kostnader som Östersundshem haft för att utreda "härvan".
15.16
Det blev kort med Olsson. Förhöret är avslutat och därmed dagens förhandlingar.
 
I morgon startar rättegången på nytt kl 09. Då viks det mesta, för att inte säga hela dagen till Sollefteåföretagarens vittnesmål.
15.32
Daniel Kindbergs ombud Olle Kullinger om de viktigaste punkterna i sin framställan. 
Teckning: Ylva Holmgren
15.57
Peabmannens advokat: Det finns inget brottsupplägg.
17.32
SVT:s reporter Rolf Lunneborg sammanfattar tredje dagens förhandlingar i Kindbergrättegången.
(foto Mats Andersson/TT)
07.21

Under tisdagen ska den förste av de tre åtalade, Sollefteåföretagaren, ta plats i vittnesbåset. Rätten ska nu få höra hans förklaring till de fakturor han skickat till Peab. var det luftfakturor skrivna på uppdrag av Daniel Kindberg eller var det krav på betalning för utfört arbete.

Hela tisdagen är avsatt till Sollefteåföretagarens vittnesmål. SVT:s reporter Rolf Lunneborg finns på plats för att rapportera direkt från rättssalen.

Förhandlingarna inleds klockan 09:00.

09.05
Godmorgon.
Nu startar dagens förhandlingar och idag är det Sollefteåföretagaren som ska höras i rätten. Det väntas pågå hela dagen.
 
Hans advokat ber om paus varje timme på grund av "anspänningen" för hans klient.
09.07
Sollefteåföretagaren berättar att han har 25 år i åkeribranschen. Jag har gjort många flyttjobb i Sverige och Europa, berättar han. Har även haft en flisbil.
 
Det började med stadsbudsfirma i Ådalen. Det centrala bolaget i åtalet startade han 1997.
09.13
Det är för övrigt åklagaren som inleder förhöret. Han visar en bild som visar Sollefteåföretagarens olika bolagsengagemang. I fyra bolag har han haft engagemang med koppling till Daniel Kindberg. Det är ett restaurangföretag, ett företag som sysslat med husbygg, ett tredje som sålt föreläsningar.
 
I tre av bolagen har han inte haft någon insyn i verksamheten. Restaurangen däremot drev de en tid tillsammans.
09.16
Hur väl känner du Daniel Kindberg, undrar åklagaren.
- Känner honom väl från Sollefteå sedan vi var unga på 80-talet. Han gick vidare i sin officerskarriär och sedan träffade vi på varandra 2005 på I5-området (stadsdel Norr) i Östersund.
09.25
Åklagarens ställer frågor om hur pass väl han känner olika namngivna personer med anknytning till ÖFK. Vissa känner Sollefteåföretagaren väl, medan andra på lite avstånd.
 
Åklagaren ställer frågor som - uppenbarligen - syftar till att klarlägga vilka individer i kretsen av Peab och ÖFK som Sollefteåföretagaren känner och hur kontakterna har uppstått. 
 
Det droppas namn i hög takt.
09.35
Nu kommer vi till det flyttföretag, ägt av Sollefteåföretagaren som är central i åtalet. Det bolag i vilket den påstådda bluffaktureringen ska ha skett.
 
Han berättar om en konjunktursvacka 2008. Han förlorade ett statligt uppdrag med flyttjobb - bla i Östersund - och försökte då få in foten mer varaktigt i Östersund. "Jag såg att det var mycket Peab-jobb och jag knackade på 2006/2007 och erbjöd mina tjänster"
 
Det blev inget omedelbart napp men 2007, typ, fick han ett mindre uppdrag. Snöröjning och sedan började fler förfrågningar att komma in. "Vi körde bort sånt som var nedmonterat på området och som skulle flyttas bort"
 
Snöröjningen blev aldrig av. Firman saknade rätt grejer för jobbet.
 
Vem fick du uppdragen av? Undrar åklagaren.
 
"Ja det var ju Fältjägaren? Det måste ha varit Daniel", svarar Sollefteåföretagaren.
09.37
Åklagaren: Skötte du bokföringen själv?
 Löner, betalningar och faktureringar har han skött själv,, berättar han.
 
Har det förekommit kontanter?
- Ja, någon enstaka gång.
09.40
Å: Hur ser du på åtalet och faktureringen som det här målet gäller`?
- Det har varit många power-point bilder och pilar hit och dit. Det kan kanske se konstigt ut men det är det inte för mig.
 
Å: Har du sett ut så här gentemot andra kunder också?
- Ja, det tycker jag.
09.43
Han beskriver att jobben på stadsdel Norr började med nåt gruslass 2008/2009 och att det sedan ramlat på. Avtal fanns inte men han fick skriva en prislista. Det var muntliga avtal.
 
Å: Med vem?
- Daniel och X och X på Fältjägaren.
09.48
Det blev lite spring där på kontoret. Drack kaffe där och i bland kunde jag få något uppdrag av vaktmästaren.
 
Å Var det vanligt att vaktmästaren ringde?
- Njae.
09.52
Å: Vad har du haft för uppdrag av Peab Anläggning?
- Lite rivningsjobb, mest utomhus. Kanske om det skulle flyttas grejor ur byggnader som skulle rivas. Akutjobb.
 
Å: Du har haft kontor lite här och var. Hur gick det till?
- Via Fortifikationsverket först. Sedan lånade Fältjägaren ut kontor och lager.
 
Å: Har du betala för det?
- Ja, det måste jag ha gjort.
10.02
Å: När jobben blir större, vem får du förfrågan av då?
- Ja, det är svårt att komma ihåg. Men det måste vara X på Peab. Jag kanske var inne och sprang på kontoret och fick frågan om jag kunde köra massor. Då räknade jag på det och de fick ett muntligt pris.
 
- Efter 2013 (från den tid åtalet gäller) har han och jag inte haft mycket kontakt med X. Då har det blivit kontakter med bl.a Daniel.
10.04
Första paus
10.17
Hittills har förhöret till stor del uppehållit sig vid tiden när Sollefteåföretagaren först började få uppdrag i Östersund. Småjobb. Akutjobb.
 
Men, nu närmar sig åklagaren 2013 och de fyra år fram till 2017 som själva åtalet handlar om.
 
Så här har Sollefteåföretagaren svarat yvigt och osäkert på detaljfrågor om vem, vad, hur och varför. Samtidigt är det kanske inte så lätt att komma ihåg. Förhöret har hittills mest handlat om sånt som skedde för många år sedan.
10.34
Pausen över..
 
Å: Du berättar att du från 2013 ska lämna in en prislista till Peab. Var det de priserna som gällde från dess?
- Ja.
Å: Vem fick du flest uppdrag av?
- Daniel. Man sprang in på kontoret för att ta en fika, och där fanns det en karta och det skulle flyttas grejor. Jag pratade med flera på kontoret men mest var det Daniel.
 
- Det kunde gå till på det sättet att jag fick veta att nu ska det byggas där och att 500 kubikmeter ska flyttas och då gjorde vi sånt. 
 
Å: Vem anvisar plats och vad som ska göras?
- Ja, Daniel. 
 
Å: Vem lastade?
- Jag hade en egen lastare.
 
Å: Vi har inte hittat en enda faktura för lastmaskin?
- Ja, det finns en.
 
10.36
Åklagaren hänvisar till vittnesuppgifter från Peabanställda som säger att de inte sett Sollefteåföretagaren där. Åklagaren ber om en kommentar:
 
- Det kan jag inte förstå.
 
10.40
Enligt åklagaren har Sollefteåföretagaren i förhören i förundersökningen tidigare sagt att han fått uppdragen av Peabmannen. Att han skulle ha fått uppdrag av Daniel är en ny uppgift. Är det riktigt, undrar åklagaren.
_ Det kan jag inte svara på, svarar Sollefteåföretagaren.
10.47
Å: Vilka övriga jobb har du haft under den här tiden?
- Ja, bland annat uppdrag för kronofogdemyndigheten i Västernorrland och Jämtland. Kanske 20 uppdrag per år. Det var inget jättebra avtal, men det rullade på.
 
Å: Mer då?
- Inga fasta större kunder men däremot återkommande kunder. Dessutom en flisbil i två-skift i Hälsingland 2017. Även styckegods.
10.48
Å: Var har du dragit in pengarna?
- Ja, mest genom uppdragen från Peab.
11.07
Å: Vad har du haft för fordon och maskiner i bolaget?
- En bil med krok och kran (reg nr), en bil med växelflak (reg.nr), ännu en bil med växelflak (reg.nr) och ytterligare en bil med växelflak (reg.nr).
 
- Två har gått i Östersund, säger Sollefteåföretagaren.
 
Å: Med släp? "Nej" svarar Sollefteåföretagaren varvid åklagaren påpekar att han i den ifrågasatta faktureringen fakturerat med släp. Åklagaren vill också veta om bilarna är märkta med företagsnamnet, vilket de enligt Sollefteåföretagaren varit för det mesta.
 
I bland har Sollefteåföretagaren hyrt in hjälp för uppdragen, bland annat från Crown säger han (vilket är det företag som som finns i de fakturor som dök upp som ny bevisning i våras och vars riktighet ifrågasatts av polisens forensiker)
11.12
Paus igen.
11.17
Sollefteåföretagarens advokat sitter jämte sin klient och lyssnar. Han säger sig inte vilja säga något om förhöret så länge det pågår.
11.20
Å: Har det varit framförhållning på jobben eller har det mest varit snabba puckar?
- Både och.
11.32
Å: Fanns det något krav från Peab att det skulle lämnas tidssedlar med fakturorna. 
- Mindre än hälften av gångerna.
 
Å: Har det överhuvudtaget funnits tidssedlar?
- Jo, chaufförerna har skrivit för att för att få lön. Men det har varit nedkladdat på en lapp.
 
Å: Vi ska titta på en tidssedel som finns i beslaget. (visas på skärm). Vilken bil rör det här? 
- Kan jag inte säga. 
 
Å: Det finns många i beslaget. Är det du som skrivit dessa?
- Ja
 
Å: När skrev du dessa?
- När skatteverket frågade efter dem. Jag renskrev dem när skatteverket frågade.
 
Å: Det står "benämning" på blanketten.  Det står 40 timmar "trp massor". Det saknas uppgifter om vem som kört och var och varför. 
Sollefteåföretagaren instämmer i påståendet. Orginallapparna, det han beskriver som kladdlappar är kastade.
11.35
Å: I torsdags visade vi flera mail med intruktioner från Daniel. Där finns också lappar med detaljerade data. Får du den här typen av instruktioner från någon annan än Daniel?
- Nej.
 
Å: Men varför skickar han de belopp till dig som ska faktureras?
- Ja, han har väl fått beloppen av mig tidigare.
11.41
Å: Ok, men hur gör du när du ska fakturera?
- Jag tar fram lappen där antalet timmar som ska faktureras finns nedskrivna.
 
Å: Ja, men varför får du då uppgifterna från Daniel?
- Ibland är det fast pris och i bland är det fast pris som ska faktureras. Jag har talat om beloppet för Daniel som återkommer till mig om det.
11.45
Å: Det finns många instruktioner om hur saker och ting ska faktureras men vi har inte hittat ett enda exempel på att du får en förfrågan om ett jobb? Hur kommer det sig?
- Det är möjligt.
11.47
Vi pausar nu för lunch.
Åklagaren säger nu att han bara kommit in en tredjedel i förhöret med Sollefteåföretagaren. Tidsplanen är spräckt med andra ord.
11.57
Exempel på mail med instruktioner om fakturering som Daniel Kindberg ska ha skickat till Sollefteåföretagaren. Åklagaren menar att eftersom Kindberg måste tala om för Sollefteåföretagaren vad han ska fakturera tyder det på att fakturan är falsk.
 
12.13
Här ett exempel där Sollefteåföretagaren får instruktioner om att skriva åtta olika fakturor till företaget Fältjägaren 7 AB. I samma mail meddelar Kindberg att ÖFK:s dotterbolag Driftaren AB i sin tur kommer att fakturera Sollefteåföretagaren. Men det blir en "avgift" över till Sollefteåföretagaren.
 
13.05
Nu har rätten samlats på nytt efter lunch.
Förhöret idag drar ut på tiden och rätten behöver nu ta den första reservdagen i anspråk. 
13.08
Sollefteåföretagaren berättar för rätten att det i princip aldrig begärts in några tidssedlar från Peabs sida.
13.12
Å: Du har inte bara fått instruktioner om vilka belopp som ska faktureras, du har också fått veta hur fakturatexten ska se ut. Varför? Du vet väl vad du gjort?
- Jo, men om ett jobb ändrats över tid så kan det finnas ny information. Den informationen har jag fått från Daniel.
 
 
 
 
 
13.16
Å: Varför kommer instruktioner om utbetalningar till Driftaren och ÖFK i samma mail från Daniel som rör Fältjägaren och Peab?
13.23
Åklagaren visar upp ett mail från januari 2011 och undrar om Sollefteåföretagaren gjort det som beskrivs i mailet. Det rörde klubbkostnader för internationella transfereringar, gamla teatern etc..
 
Åklagaren vill veta varför utgifterna i mailet ställs mot intäkter från Fältjägaren och Peab.
 
Enligt Sollefteåföretagaren rörde det nåt sponsorupplägg, men han minns inte säkert.
13.26
Faktureringen till Fältjägarna och Peab har dragit in betydande belopp. Nu vill åklagaren veta vad de gått till.
 
Sollefteåföretagaren medger att stora belopp till ÖFK och Driftaren.
 
Å: Hur har du haft råd med det?
- Ja det har väl funnits pengar, svarar Sollefteåföretagaren.
 
Å: Samtidigt har ditt bolag gått med förlust.
- Ja, men det har väl med min inställning att göra.
13.30
Sollefteåföretagaren berättar att han också sponsrat Sollefteå hockey, Modo, Långsele damfotboll.
 
Å: Men vad har du för motiv att satsa så stora pengar i ÖFK.
 
- Jag fick exponering. Jag ville bygga upp företaget-
 
Å: Gav det resultat?
- Nej, inte än.
13.31
Å: När du tecknar sponsorsavtal vet du då att du kommer att kunna fakturera Peab för motsvarande belopp.
- Ja, när jag tecknade sponsorsavtalen visste jag att jag hade råd.
13.43
I november 2017 skickar Skatteverket ett föreläggande till Peab som rör dokumentation kring företagets kontakter med Sollefteåföretagaren. Skatteverket vill veta om Peab använt egen personal eller om det är personal från Sollefteåföretagarens bolag som utfört de jobb som granskas av myndigheten.
 
Åklagaren undrar hur det kommer sig att föreläggandet till Peab sedan hittas som kopia hos Sollefteåföretagaren. 
 
 
 
13.49
Som företagare själv så har man väldigt svårt att förstå hur man skulle kunna ha så dålig koll som "Sollefteåföretagaren" har haft om sin verksamhet. Även om det rör sig om lång tid tillbaka...
13.55
Å: Du verkar ha schemalagt faktureringen och hur bilarna varit i jobb, påstår åklagaren och visar upp ett schema liknande ett semesterschema. Han visar också upp fakturor med anteckningar om hur många arbetstimmar som fakturerats.
 
Åklagaren menar att det är jobb som gjorts i efterhand för att kunna svara på skattemyndighetens frågor. Sollefteåföretagaren bekräftar att det nog är så.
14.00
Paus
14.16
Hoppas att rättvisa skipas

-Knut Rothoff
14.20
Åklagaren lägger ner ytterligare tid på att gå igenom Sollefteåföretagets tidssedlar. Det finns flera versioner av tidssedlar som borde vara identiska. Det finns olika uppgifter.
 
Å: Återspeglar tidssedlarna verkligheten?
- Jag kan inte svara på det, säger Sollefteåföretagaren
14.29
Åklagaren går nu vidare och vill ställa frågor om de fakturor som dök upp som ny bevisning i våras och som ledde till att hela rättegången flyttades fram i tre månader. 2013-2015 fakturerar spanska företaget "Servi Mudanzas" 2.900 arbetstimmar för arbete utfört på stadsdel Norr.
 
José Rojas var chaufför, han kan också ha haft en kompis med sig, berättar Sollefteåföretagaren.
 
Sollefteåföretagaren säger att de bodde på kontoret och att de inte hade mycket kontakt.
 
 
14.36
Ytterligare en faktura som dök upp som ny bevisning var en faktura från den multinationella flyttfirman Crown. 
 
Enligt Sollefteåföretagaren var det tre förare från öststaterna som kom. Dimitrij skötte kontakten. "Vi kanske träffades någon gång på kontoret". "Pratades nästan aldrig vid"
 
Totalt finns det tre kontantfakturor från Crown.
 
Å: Dimitrij, kan du beskriva honom. Han var ju där hos dig länge.?
- Han var mörk med ett öststatsutseende
14.42
Fler fakturor som de tidigare, från Stauffer och Grupo Amygo.
Åklagaren frågar ingående om de individer från dessa utlandsföretag som enligt Sollefteåföretagaren skulle ha dykt upp som hans underleverantörer på stadsdel Norr. De bor på Sollefteåföretagarens kontor, men de pratar knappt med varandra.
- Det förvånar mig att du vet så lite om dessa personer trots att ni måste ha varit nära varandra under lång tid.
 
Sollefteåföretagaren menar att han har annat för sig än att umgås med folk.
 
 
 
 
14.47
Idag hävdar Sollefteåföretagaren att det är dessa utlandsbolag som gjort merparten av jobben på stadsdel Norr. Åklagaren vill veta varför dessa kontantkvittenser dykt upp och varför Sollefteåföretagaren inte berättade om dessa för skatteverket och polisen.
 
- Jag hade då inte underlag för att backa upp de uppgifterna 
 
Å: Varför har du inte berättat för ekobrottsmyndigheten att utländsk arbetskraft jobbat på stadsdel Norr?
 
- Det kändes sådär att prata med skattemyndigheten om det.
 
Fakturorna var på 2,6 miljoner och de betalades kontant. Åklagaren vill veta var Sollefteåföretagare fått pengarna i från.
- Jag hade dem hemma och lite överallt. 
- Det är gamla pengar. Det är arv, spel, trav, poker, pyramidspel. Det har gett fyra miljoner på 30 år.
 
Å: Pyramidspel? Hur mycket gav det.
- En halv miljon.
Å: Poker då?
- En halv miljon det också. Nätpoker och privata tillställningar.
Å: Travet?
- Vi har haft ett spelbolag.
Å: Vilka fler finns i spelbolaget?
- Tänker jag inte berätta. Jag drar inte in dem i det här.
15.03
Åklagaren förefaller lätt skeptisk till uppgifterna.
Han vill nu veta varför Sollefteåföretagaren betalade bolagets arbetskraft privat.
- Det var ett sätt att få tag på arbetskraft.
 
Åklagaren säger att polisens forensiker kommit till slutsatsen att kvittenserna från Crown är skapad i en bläckstråleskrivare.
 
Crown har förnekat att de haft uppdrag i Östersund. Några spår efter Sollefteåföretagaren utländska kontakter har inte heller kunnat spåras i hans datorer eller mobiltelefoner.
 
15.12
Var det känt för PEAB, Fältjägaren och Östersundshem att utländsk arbetskraft använts och att de vekar sakna riktiga arbetsförhållanden, bott på kontor etc

-Andri
15.13
Andri: Frågan ställdes av åklagaren. X och jag har arbetslett svarar Sollefteåföretagaren.
Hur har de utländska arbetarna fått sina arbetsinstruktioner och av vem?

-Andri
15.18
Thomas: Igår visade försvaret en bild som visade företagsnamnet på ÖFKs spelardräkt, men mer än så har inte sagts om företagets exponering.
Har Sollefteåföretaget syns på reklamplats på ÖFK s arena ?Hur mycket har han sponsrat övriga klubbar med ?

-Thomas
15.31
Vi har haft paus - nu kör vi igång igen
15.36
Å: Vem har arbetslett den utländska arbetskraften.
- Det har X och jag gjort. Det var inte så avancerat. Det skulle bara lastas och köras bort.
15.38

Här är dokumenten som Sollefteåföretagaren hänvisar till

Enligt Nationellt forensiskt centrum, NFC, rör det sig inte om originalhandlingar.
15.39
Sollefteåföretagaren uppger att han haft tre lastbilar och en traktor för det mesta stående i Östersund.
15.55
Nu till frågan om bränsleförbrukningen.
Åklagaren förklarade förra veckan att det tankats 282 liter diesel i Östersund. Enligt Sollefteåföretagaren har han haft tre farmartankar i Sollefteå som fyllts på av en lokal oljetransportfirma.
 
Å: Det syns inte i bokföringen. Varför?
- Firman var skyldig mig pengar. De har levererat diesel för att betala tillbaka ett lån.
 
Bränsleförbrukningen skulle uppgå till 40.000 liter, eller för hela perioden som åtalet omfattar, upp mot 200.000 liter. Värdet två miljoner kronor nämns.
 
Å: Det här lånet. Hur stort var det? Var kommer pengarna ifrån?
- Ja uppåt två miljoner och de kommer från samma börs. Jag har haft som mest 4-5 miljoner kontant.
 
Å: Som kommer från spel?
- Ja.
Å: Har du något som stödjer det?
- Nej, jag vet inte.
15.56
Å: Varför ville du att dieselkostnaderna ska belasta dig privat och inte bolaget?
- Det var en privat grej.
16.02
Nu Driftaren.
Åklagaren frågar om Sollefteåföretagaren använt Driftaren för att få jobb utförda, vilket han bekräftar.
 
Å: Hur har det sett ut när spelare från ÖFK gått in och jobbat?
- I bland någon enstaka, i bland flera.
16.13
ÖFKs bolag Driftaren fakturerar 48.000 för lokalvård i februari 2013. Åklagaren vill att Sollefteåföretagaren ska förklara vad det handlar om.
 
Vid ett annat tillfälle faktureras Sollefteåföretaget 122.000 för maskinhyra/personal. När åklagaren vill veta vad det rör sig om bryter försvaret in och rätten bestämmer att förhöret i den delen ska avvakta till senare under rättegången..
 
16.23
Under 2013-2017 köper Sollefteåföretagaren konsulttjänster av SDAB för 1.350.000 kronor.
Sollefteåföretagaren har medverkat i likhet med Daniel Kindberg.
 
- Jag kanske inte haft någon större nytta av detta.
 
 
06.56
Hej och välkommen till dagens direktrapport från Kindbergrättegången. 
Rättegången inleds klockan 09:00 idag. 
08.59
Som sagt, godmorgon!
Vi väntar nu på att rättegången här i Ångermanlands tingsrätt ska inledas. Idag väntar alltså fortsatta förhör med Sollefteåföretagaren. Inledningsvis är det åklagaren som fortsätter med sina frågor och sedan är det försvarets tur.
09.04
Det är åklagaren Peter Jonsson som har hållit i förhöret med Sillefteåföretagaren. Han fortsätter nu.
09.07
Sollefteåföretagaren får frågor om fakturor från vårvintern 2013. Åklagaren undrar om han minns fakturorna och vilka jobb det handlade om. Det rörde dels flyttjobb och transport av massor. Sollefteåföretagaren får frågan om jobben utförts.
- Ja, svarar Sollefteåföretagaren.
 
 
09.10
En person som återkommer i svaren rör en person som ska ha fungerat som Sollefteåföretagarens kontaktperson och arbetsledare på plats. Denna person är numera avliden.
09.16
Åklagaren kopplar ett mail till de fakturor som nyss nämndes. Det rör en faktura daterad 10 februari 2013.
 
Daniel Kindberg skickar ett mail till Sollefteåföretagaren med innebörden "det är jätte bråttom som vanligt". I mailet nämns ÖFK och Driftaren samt en avgift "till dig på 100tusen till dig själv." 
 
Den här fakturan finns tidigare återgiven i den här livechatten, fjärde rättegångsdagen, för den som vill studera detaljerna..
 
 
09.18
Minns du vilka som körde, undrar åklagaren.
 
Sollefteåföretagaren minns få detaljer kring den aktuella fakturan.
09.22
Åklagaren går vidare. Två nya fakturor.
Kort genomgång av dessa, rörde transport av massor och enligt Sollefteåföretagaren transport av massor.
09.28
Nya fakturor från augusti 2013. Transport av massor stadsdel Norr.
Sollefteåföretagaren försäkrar att jobbet är utfört. Jobbet kan ha påbörjats flera månader tidigare, säger han. Sollefteåföretagaren kan inte svara på vilka som kört men säger att han själv kan ha deltagit i jobbet.
 
Åklagaren tar fram ett mail från Kindberg till Sollefteåföretagaren och undrar om fakturorna och mailet hänger ihop.
 
09.31
Advokaterna Kullinger och Granfelt blir irriterade. Tycker att åklagaren är insinuant i sina frågor och vill att rätten ska ta fasta på hur Sollefteåföretagaren svarar och inte på hur frågorna är ställda.
 
- Ok, säger åklagaren. Jag tar till mig detta
09.45
Februari 2014. Faktura som rör röjning efter stormen Ivar.
Enligt Sollefteåföretagaren var det mest ungdomar (fotbollslag i klubben) som gjorde jobbet som handlade om att plocka skräp efter stormen. 
 
Flera fakturor rör Driftaren. Sollefteåföretagaren minns inte detaljerna, vem som gjorde jobbet eller vem som var kontaktperson hos Driftaren.
 
- Har du betalt det här, undrar åklagaren. Vi har inte hittat något underlag som visar att de är betalda.
 
Åklagaren menar att det innebär att 650 000 kronor på det här sättet inte kommer in i Sollefteåföretagarens företag. Hänger det ihop det här.
 
Vi har inte hittat något underlag till den här fakturorna. Har det funnits tidssedlar och annat.
- Ja, svarar Sollefteåföretagaren. Jag har väl kladdat ner det på någon lapp.
09.53
Åklagaren tar fram ett förhör som hölls med Sollefteåföretagaren den 25 april 2018. Sollefteåföretagaren säger i förhöret att han fått instruktioner. Det mesta är fel i fakturorna. Arbetet har inte utförts, säger Sollefteåföretagaren i förhöret.
 
Känner du igen det här, undrar åklagaren.
- Ja, det gör jag säkert.
 
Åklagaren fortsätter. Och tar upp flera avsnitt ur förhöret där Sollefteåföretagaren säger att fakturor är saltade. Att Daniel Kindberg kände till fakturaupplägget via Driftaren.
 
Sollefteåföretagaren bekräftar att han känner till uppgifterna i förhöret.
 
 
09.57
Varför stämmer det du sa då inte med det du säger nu?
- Jag sa det dom ville höra. 
 
Sollefteåföretagaren satt då häktad på Saltvik och säger att hans advokat gav honom ett dåligt råd. Då sa hans advokat att han kommer nog bli kvar i häktet tills han erkände.
 
Åklagaren: Du berättade alltså det här för att bli släppt.
- Ja.
Åklagaren: Du ljög?
- Ja.
10.02
@Kramkalas - Det är alltid för tidigt att säga något, men så mycket vet vi och det är att Sollefteåföretagaren har få svar på åklagarens frågor. För det mesta minns han inte eller levererar flera tänkbara namn på vilka som han haft kontakt med på stadsdel Norr. Dessutom påstår han nu att erkännandet i polisförhören när han satt häktad förra året var lögn.
Vilka verkar ha övertag i förhandlingen?-Har verkligen åklagaren det som krävs fällande dom? -Kindberg verkar alldeles för oberörd, en fällande dom kommer ju ge honom flera års fängelse...

-Kramkalas
10.07
@Tomas Renhorn - Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har granskat Sollefteåföretagaren i detalj. Exakt vilka åtgärder som gjorts kan jag inte uttala mig om men jag skulle tro att man vänt på alla stenar. Kom ihåg att Skatteverket haft en parallellutredning som är upprinnelsen till den rättegång som nu pågår. Dessutom påstår han nu att erkännandet i polisförhören när han satt häktad förra året var lögn.
Har åklagaren satt sig in i den löpande redovisningen dvs huvudbok beträffande löneutbetalningar samt följt upp hur redovisningen via skattedeklarationer till Skatteverket verkligen gått till?

-Tomas Renhorn
10.19
Vi har haft en kort paus.
10.20
Åklagaren undrar vem Sollefteåföretagaren fick uppdragen att flytta massor på stadsden Norr av.
- Daniel
10.30
Åklagaren undrar hur han fått uppdragen från Daniel.
- Ja, jag har väl varit inne på kontoret och fått en fråga om jag kan flytta det och det. Sedan har jag räknat på det och gjort jobbet.
 
Vilka individer har gjort jobbet?
Här svarar Sollefteåföretagaren med att hänvisa till den utredning som åklagaren gjort och som visade att det funnits 80 anställda (men små löneutbetalningar) i företaget under den period som åtalet handlar om.
- 80 anställda, inte kan jag komma ihåg vilka som gjorde det eller det jobbet. Det är omöjligt.
10.39
Mail 5 juni 2013 från Daniel Kindberg rörande sex fakturor med innebörden att Sollefteåföretagaren måste komma till Östersund för att det ska bli rätt, sägs det. Det behövs också ett möte på banken. Till detta här en kladdig anteckningslapp med projekt summor m.m.
 
Sollefteåföretagaren hävdar att anteckningarna är hans vilket åklagaren ifrågasätter."Det liknar inte din handstil", menar han.
10.47
Ledsen att rapporteringen blir lite enahanda, men kom ihåg att det är påstått  osanna fakturor som är själva kärnan i målet.
 
I åtalet finns 36 plus 18 fakturor som påstås vara bluff.
10.50
Sollefteåföretagaren är ju ett skämt. Det bör ju rimligtvis stå klart för varje normalbegåvad individ hur det här ligger till. Om det skulle bli friande domar, så är det ju i princip meningslöst att driva Ekobrottsmål...

-Lars-Henrik
10.53
Återkommande fråga från åklagaren är: "År det här jobbet utfört"
Återkommande svar från Sollefteåföretagaren: "Ja"
11.08
Sollefteåföretagaren uppger att han nästan genomgående arbetade till fast pris på stadsdel Norr.
Åklagaren vill veta hur det kommer sig att han trots det redovisade i timmar i fakturorna. Enligt Sollefteåföretagaren beror det på att det till en början - under ett uppdrag kunde ha rört sig om timmar som sedan övergick i fast pris.
 
Åklagaren tar fram en timprislista som Sollefteåföretagaren lämnat in till Peab. Denna lista hittades av Skatteverkets i samband med sin skatterevision av Sollefteåföretagaren. Åklagaren tycker att det stämmer dåligt med att faktureringen skulle ha skett utifrån fasta priser.
11.13
Ny paus, pratade lite med Peabmannen och hans advokat Jan-Åke Nyström vid kaffemaskinen.
 
De beskriver rättegången som en kollision mellan två kulturer, mellan juridiken, rättsväsendet och entreprenadbranschen. Två världar. Två språk. Två verklighetsuppfattningar.
 
 
11.34
Åklagaren visar ett MMS (bild) som visar anteckningar om all fakturering under 2015.Det är anteckningar på ett papper som Sollefteåföretagaren sagt sig ha fått från Daniel.
Åklagaren: Är jobben utförda? Sollefteåföretagaren svarar som tidigare, "ja"
 
Åklagaren ställer samma fråga rörande jobben 2017. Återigen svarar Sollefteåföretagaren "ja".
 
I ett mail från Daniel februari 2017 finns underlag för fem fakturor med noteringen att "moms tillkommer". Hemma hos Sollefteåföretagaren återfinns mailet med noteringen "momsfel" vilket leder till ytterligare en faktura eftersom Sollefteåföretagaren glömde att ta ut momsen.
 
11.43
Åklagaren: Det du berättat är att du fått jobben muntligt, att jobben utförts och att det skett till fasta priser och att en handfull individer har utfört arbete.
 
Åklagaren kommer nu att ta upp vad som sades från Sollefteåföretagaren under april förra året när han satt i förhör hos polisen. Åklagaren vill på det sättet visa att Sollefteåföretagaren ändrat sin berättelse sedan dess..
 
Sollefteåföretagaren erkände till viss del bedrägeri och till viss del bokföringsbrott. 
 
Åklagaren: Här säger du också att fakturorna är saltade. Vissa fakturor rör jobb som inte utförts.Pengar har gått ÖFK, kanske 3-4 miljoner. Sollefteåföretagaren känner igen beskrivningen men invänder:
- Jag sade att NÅGRA kunde vara saltade.
- Det kan vara några timmar för mycket. 
 
 
 
 
11.48
Mera ur förhöret förra våren: 
 
Sollefteåföretagaren sa också i förhören att tidssedlarna var påhittade.
 
Fakturor med koppling till tidssedlar är i stort påhittade.
 
Instruktioner kom via Daniel och Peabmannen.
 
Åklagaren frågar om Sollefteåföretagaren känner igen vad han sagt, "ja det gör jag", svarar han.
 
 
11.51
Mera ur förhöret: Sollefteåföretagaren får frågor om tidssedlar, men säger sig ha fått frågan om han kan köra på "luft".
 
Bekräftar i förhöret att det var då det började med de stora pengarna till ÖFK.
 
Det skulle bli pengar över till hans eget företag. Allt? Nej, till ÖFK.
 
Tio procent till han eget företag.
12.01
Sollefteåföretagaren ombeds nu kommentera vad han sagt i förhören.
- Ja, det var pressen. Jag hängde bara på vad förhörsledaren sa. Dessutom fick jag veta av min advokat att jag skulle bli kvar i arresten tills dess jag erkänt.
 
Sollefteåföretagaren blev häktad efter sitt erkännande. Åklagaren menar att han lämnade liknande uppgifter i samband med häktningsförhandlingen.
 
Under häktestiden hölls ytterligare ett förhör som åklagaren nu refererar. Det är uppgifter som rör tidssedlarna. Sollefteåföretagaren säger i förhöret att första gången Daniel ber att han ska salta fakturorna ska pengarna gå till ÖFK. 
 
Sollefteåföretagaren säger i förhöret från förra året att han ska ha fått instruktioner att skicka fakturor till Peab för arbete som inte utförts. 
 
Sollefteåföretagaren säger vidare att han gjort minst i fakturaupplägget men att Daniel gjort mest.
12.04
Åklagaren:
 
- Idag säger du att de här uppgifterna är felaktiga. Det rör sig om flera förhör med gott om tid emellan. Varför kom du inte med invändningarna då?
 
Sollefteåföretagaren:
- Jag satt där i en liten cell med ett fönster. Jag ville åka hem.
Åklagaren:
- Men du blev ju häktad?
- Ja, jo. Men hade jag vetat idag vad jag vet nu så kanske jag gjort annorlunda.
13.19
Åklagaren undrar om någon påverkat honom att ändra sin berättelse efter förhören förra våren.
13.26
Åklagaren hänvisar till de avlyssnade telefonsamtalen och ett samtal mellan Sollefteåföretagaren och Kindberg efter att de släppts av polisen förra våren. I samtalet säger Kindberg att det viktigaste budskapet är att entreprenaderna är utförda.
 
Å: Varför säger han så till dig?
- Det är ju det som är kärnfrågan i detta.
 
Å: Varför säger han så till dig?
- Vi var ju pressade. 
 
Åklagaren vill veta om de träffats och talat om polisutredningen vid flera tillfällen.
 
Å: Har du haft någon kontakt med Peabmannen?
- Ja, jag försökte nå honom men lyckades aldrig.
13.40
Vid samma tidpunkt sker följande, vilket också bygger på hemlig telefonavlyssning:
 
En person säger i ett telefonsamtal, med en närstående till en av de åtalade, att det finns aktiviteter på gång för att hjälpa Sollefteåföretagaren att täcka upp för fakturatimmar som ifrågasatts. I samtalet nämns en resa till Malaga och kontakter med ryska maffian.
 
Kort efter detta nämns spanska företag och Crown för första gången upp i utredningen. Det är Sollefteåföretagaren som nämner dessa bolag för första gången i sitt sista polisförhör. Sollefteåföretagaren har tidigare påstått att Crown, Amygo, Stauffer gjort stora jobb på stadsdel Norr. Det finns fakturor men dessa har Sollefteåföretagaren betalat kontant med spelvinster, påstår han. Dessutom har fakturornas äkthet ifrågasatts av NFC (Nationellt forensiskt centrum)
15.08
Nu fakturerar Sollefteåföretagaren 2.513 arbetstimmar för bil och och släp fördelat på sex fakturor.
Hur dessa fakturor skulle utformas och vilka projekt på stadsdel Norr som skulle belastas finns enligt åklagaren skickat till Sollefteåföretagaren i ett MMS från Kindberg.
 
Samtidigt betalas det från Sollefteåföretagaren - under tiden 18 juni till 29 augusti 2015 - ut tre miljoner kronor till ÖFK.
 
Alltså bra precis dom pengar som klubben sa behövde "gneta ihop".
14.58
Nu tecknas ett nytt sponsoravtal med Sollefteåföretagarens bolag om ytterligare 1,5 miljoner, uppger åklagaren. Bland annat ingår en bonus på klubben om de uppnår vissa publiksiffror eller tabellplaceringar.
Avtalet ska ha ingåtts i april 2015 vilket åklagaren ställer sig tvekande till eftersom företaget redan tecknat ett annat sponsorsavtal.
 
De båda avtalen omfattade i princip hela Sollefteåföretagets omsättning.
14.55
Sollefteåföretagarens advokat: Min klient är ingen nyckelperson.
14.53
Men klubbens ekonomiska problem upphör inte här.
I juni 2015 hamnar ÖFK hos kronofogden. 31 augusti måste ÖFK ha nollsaldo hos kronofogden.
Beskedet från klubben är att det behöver "gnetas ihop" 2,9 miljoner till utgången av augusti 2015.
14.49
Något senare fakturerar Sollefteåföretagaren drygt 3.000 arbetstimmar för jobb på Tallåsen och Jägarvallen m.m. Fakturorna är specificerade transportmassor, bil och släp.
Betalningarna till ÖFK sker i princip vid samma tidpunkt som Sollefteåföretaget får betalt för fakturorna till Peab.
 
Åklagaren menar att Peabmannen samtidigt gör justeringar i betalningsplanen. Beloppen har ökats på så att Peab kan fakturera Östersundshem.
- Det kan ha skett justeringar i betalplanen tidigare också, säger åklagaren, men här sker en drastisk ökning.
 
Peab får på det här sättet tillbaka pengar som de betalat ut till Sollefteåföretagaren
14.34
 
Niklas Jeppson fortsätter med ett mail från ÖFK till Daniel Kindberg och några andra funktionärer i klubben i maj 2015..
Mailet börjar "Hej, det är tufft med ekonomin just nu..." Det saknades 2,9 miljoner som skulle redovisas senast 31 augusti.
 
Daniel K svarar "vi fixar det"
 
Enligt åklagaren förbättras ÖFKs ekonomi snabbt. Det första mailet är daterat 11 maj 2015 och två dagar senare skrivs ett sponsorsavtal med Sollefteåföretagarens företag. Avtalet ska ha ingåtts redan i januari samma år, men åklagaren hävdar att det är en efterkonstruktion.
 
Avtalet är på 1,5 miljoner i sponsring, men enligt åklagaren har Sollefteåföretagaren helt enkelt inte pengar till detta. Men pengarna betalas ut. Hur kan det gå till undrar åklagaren retoriskt?
14.27
Pausen slut.
Vi passade på att prata några ord med Sollefteåföretagarens advokat vid kaffemaskinen. Fåordig. Det kommer strax ett klipp här på sajten.
14.14
Fakturagenomgångarna fortsätter och nu blir det en paus. Åklagaren Niklas Jeppson flaggar för att han har en längre genomgång efter paus.
14.05
Ja Leffe, vad tror du? En tes är ju den som prövas här i Ångermanlands tingsrätt.
En fundering ,vad kommer alla pengar ifrån, som gjorde det möjligt med denna jättesatsning.En klubb som var konkursmässig?

-Leffe
14.00
När fakturorna skickas trycker Kindberg på - i ett mail till Peabmannen - i syfte att betalningen ska ske fort. Eller som det står, "asap"
13.58
När Daniel Kindbergs kontor städas ut hittas anteckningar varav det på en handskriven lapp står skrivet hur belopp ska fördelas, enligt åklagaren, med anteckningen "luft" och beloppet uppgår till totalt 1,5 miljoner. Olika projekt står uppradade: bland annat "Jägarvallen 337", "Jägarstigen 435" "Omflytt massor 352" och ytterligare en adress med siffran "387".
Samtliga fakturor som upprättas utifrån anteckningarna attesterades senare av Peabmannen, enligt åklagaren.
13.55
Vet inte. Det förekommer helt enkelt inte.
Varför finns det inte två ordförande? med tanke på storleken och att om han blir sjuk så kan hela rättigången behövas ta om?

-Stefan
13.51
Stefan: Kan jag inte tänka mig. UG innehöll visserligen en del nyheter men det mesta som kommer att presenteras  vid rättegången har i stort varit känt sedan december förra året. Det var då åtal väcktes och det var då förundersökningsprotokollet blev offentligt för vem som helst att läsa. Fakturorna fanns redovisade redan då, om det är dom du tänker på.
 
Det finns emellertid en viktig rättsprincip i Sverige att ha i åtanke när det gäller rättegångar rent generellt. Det är dels att rätten BARA har att ta ställning till det som presenteras vid rättegången (omedelbarhetspricipen) och att försvaret ska ha rätt att i god tid förbereda sitt försvar. Här förekommer inga överraskningsmoment eller utspel. Det går helt enkelt lugnt och stilla till.
Kan uppdrag granskningsdokumentären förstöra för rättegången?

-Stefan
13.50
Hör SVT:s reportrar sammanfatta rättegångens första förmiddag. (foto Mats Andersson/TT)
13.42
Åklagaren redovisar flera exempel som han anser belyser det faktum att det är Daniel Kindberg som gett instruktioner till de övriga två misstänkta om hur fakturorna ska upprättas. Åklagaren lyfter till exempel fram en faktura och vill där att rätten ska fundera över hur Daniel Kindberg kunde veta redan i december 2013 hur stort beloppet skulle bli av det arbete som utfördes i januari 2014?
13.36
I rätten finns en ordförande, en protokollförare och tre nämndemän (varav två är kvinnor) precis som på vilken rättegång i tingsrätten som helst. Reservbänken gapar tom. ;)
 
Hur många är det i rätten? 1 jurist och 3 nämndemän och en protokollförare eller är det mer folk, för att slippa ta om allt om någon blir sjuk

-Polandkoh
13.34
Åklagaren tog upp samma fråga under förmiddagen då det konstaterades att Sollefteåföretagaren inte haft någon personal anställd i bolaget som fakturerade jobb på stadsdel Norr.
Var finns arbetsstyrkan,som utfört alla dessa arbeten

-Hasse
13.32
Jag tror att eventuella PR-vinster för Östersund är en helt annan fråga än den som avhandlas här idag. 
Såg i morse att repr för Östersunds kommun säger sig ha lidit skada på mer än 100 millioner kr. Värderar med den positiva text och tv massa som Östersund fick under ”storhetstiden” torde Kommunen vara skyldig ÖFK millioner.

-Carl Edblom
13.28
Olof undrar vad som händer om Kindberg blir dömd.
Det kommer att dröja åtskilliga veckor innan vi vet hur rätten ställer sig till anklagelserna, men vad vi vet är ju att åklagaren menar att Kindberg och de båda medåtalade gjort sig skyldiga till brott med fängelse i straffskalan. Vi vet också att Peab och Östersundshem kräver skadestånd.
 
Det är inte heller helt osannolikt att det här är ett mål som överklagas till hovrätten innan parterna är nöjda. Svaret på frågan är alltså att det finns många om och men innan vi vet vad som händer.
13.22
Nu är vi tillbaka efter lunchen.
Åklagaren fortsätter att redovisa fakturor, nu rörande projekt på Jägarvallen och Infanterigatan.
 
12.27
SVT fick en kommentar av Daniel Kindberg i samband med en paus i rättegången. 
12.24
Vad kommer hända ÖFK om Kindberg blir dömd?
@Olof - Det går inte att veta, men ÖFK:s bolag Driftaren kan få en företagsbot på 500 000. Sportsligt kan Svenska fotbollsförbundet straffa enskilda eller föreningar om föreningen gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. Då skulle förbundet kunna fatta beslut om att utdöma böter eller flytta ner ÖFK i seriesystemet.  
12.06
Nu blir det lunch.
Paus till strax efter 13 då öppnar vi på nytt.
12.02
Åklagaren betonar också att det är märkligt att Sollefteåföretagaren behöver instruktioner om vilket jobb som ska ha utförts när han sammanställer fakturorna.
12.00
Åklagaren visar nu upp ett antal fakturor som visar att jobb delas upp i flera fakturor och hävdar att det sker genom ett nära samarbete mellan Sollefteåföretagaren och Peabmannen. Nu finns också Peabmannen med som attestant hos Peab.
 
Återigen betonar åklagaren att det är få uppgifter i fakturorna. De är få specifikationer vad det är som kostat pengar i form av personal, maskiner och övriga resurser.
11.58
Hör Östersundshems och Fältjägaren 7 AB ombud Johan Lavås om skadeståndskraven.
11.54
Enligt åklagaren har inget underlag hittats till den faktura som skickades i slutet av augusti 2013 från Sollefteåföretagaren till Peab, alltså uppgifter som mer specifikt redogör för vad det rör sig om för arbeten och vilka som utfört dem.
11.51
Nu visas mail från Daniel Kindberg till Sollefteåföretagaren med instruktioner om olika fakturor, om vart de ska skickas och hur de ska utformas. Det gäller fakturor om olika konsultarbeten. Ett första mail med instruktioner skickas i augusti 2013. I samband att mailet skickas sänds även ett sms från Sollefteåföretagaren till Kindberg med fråga om mobilnummer och Kindberg svarar med ett telefonnummer som går till Peabmannen. Enligt åklagaren skapas härmed kontakt mellan Sollefteåföretagaren och Peabmannen.
11.41
Nu visas fler fakturor på skärmar i rättssalen för att det ska vara lättare att följa med i åklagarens redovisning av fakturerade markarbeten mellan Peab och Sollefteåföretagaren och Östersundshem.
11.40
Det rör 36 fakturor i åtalspunkt nr 1. Mönstret är lika.
Faktura 1. Juni 2013 skickar Kindberg som vd en instruktion.till sollefteåföretaget med detaljer om projekt och belopp. Vidare finns i mailet en instruktion om att det finns underlag för ytterligare sex fakturor. I förundersökningen finns också anteckningar som tagits i beslag och som ingår i förundersökningen. Enligt åklagaren har åtminstone två osanna fakturor upprättats till följd av mailet och anteckningarna.
 
I ett SMS från Kindberg till Sollefteåföretagaren undrar Kindberg: "Morrn, vad står det..." och vill ha ett förtydligande om vad jobbet som fakturerats vid ett tillfälle var angivet som. Sollefteåföretagaren svarar kortfattat.
 
Fakturan attesteras sedan av Peab där Kindberg är vd. Även om Peabmannen inte attesterat den aktuella fakturan menar åklagaren att det är han som i praktiken godkänt den för betalning.
11.39
Eftersom rättssalen är fullsatt så har det hållits ett par pauser redan för att alla församlade ska kunna upprätthålla koncentrationen, inte minst domstolens ledamöter.
11.37
Åklagaren har en delikat uppgift att på ett överskådligt och pedagogiskt sätt redogöra för det ekonomiska upplägget, som han menar har många olika turer.
11.34
Åklagaren visar nu en första faktura från Sollefteåföretagaren på en skärm och slår samtidigt fast att rent generellt så har Sollefteåföretagaren inte kunnat ha så mycket arbetskraft att de kunnat utföra de aktuella arbetena. Det saknas uppgifter om kostnader för arbetskraft och drivmedel. Underlaget är bristfälligt överhuvudtaget, anser åklagaren. Det saknas inte minst uppgifter om vem som har utfört vilka arbeten. Uppgifterna på fakturorna kommer inte heller från företagsledare utan från Daniel Kindberg, anser åklagaren - och vidare menar att det finns ett samband mellan utbetalningarna från Sollefteåföretagaren och sponsring till ÖFK.
11.31
Har berörda bolag varit föremål för revision?
@Aake - Sollefteåföretagarens bolag Nordic Mooving har granskats av Skatteverket. Det var så härvan uppdagades. Östersundshem och Peab har sedan låtit revisionsbyråer gå igenom bokföringen för att se var pengarna tagit vägen.
11.23
Sollefteåföretaget: Det var en av många pusselbitar som kommer att presenteras under den här rättegången. Vad redovisningen av detaljerna kring företaget syftar till är förmodligen att visa att företaget i praktiken är ett litet bolag, men som ändå - på pappret - hade en verksamhet och sponsring som översteg sin kostym.
11.16
Håller med J. En husrannsakan ska väl sopa helt rent?
@MatsOlofsson - Här går det att läsa mer om vad som gäller för en husrannsakan: https://www.aklagare.se/ordlista/h/husrannsakan/
11.10
Nu går åklagarsidan igenom den skattepromemoria som rör granskningen av Sollefteåföretaget. 
Bolagets sponsring är en sak som väckt uppmärksamhet som uppgick till 220 000 (2013/2014) för att stiga till 2,4 miljoner två år senare och 3,2 miljoner ytterligare ett år senare.
11.00
Är det inte konstigt att inget hittades vid husrannsakan, men när Ö-hem städade kontoret hittade man handskrivna lappar helt öppet?
Husrannsakan som gäller Daniel Kindberg gjordes första gången på hans kontor på Östersundshem. Då hittades inget som ansågs av betydelse, däremot, när Kindbergs kontor senare städades, hittades två dokument som åklagaren nu åberopar som bevisning. Beslag av dator och annat gjordes också när Kindberg greps. / Marie Selander, reporter
11.00
Nu går åklagarsidan in på en detaljstudie av Sollefteåföretagarens.
Bolaget har omsatt 4-7 miljoner per år med låga personalkostnader. Resultatet har också varit blygsamt.
 
Försvaret undrar varför siffrorna redovisas och åklagaren svarar bara att det rör sig om ett "kallt konstaterande".
 
Själv har Sollefteåföretagaren tagit ut relativt små summor i lön. Vissa år inget alls. Något år upp till 130.000 kronor/år.
 
10.53
Vilka dagar kommer rättegången att hållas? Vad jag förstår är det ca 12-13 dagar?
@Paul - Det är avsatt 13 rättegångsdagar, samt ytterligare 2 reservdagar.
10.48
När området sedan övertas av Östersundshem fortsätter faktureringen enligt upplägget. Totalt har 20 000 arbetstimmar som aldrig utförts fakturerats av företaget, menar åklagaren.
10.47
Åklagaren redogör för olika beslag. De gjordes husrannsakan 10 april 2017 hos Sollefteåföretagaren och sedan 17 april hos Daniel Kindberg och Peab-mannen. Då görs spegelkopior av mobiltelefonerna för att hitta mail, sms och annat som kan vara av intresse och även hitta raderade meddelanden.
10.43
Brottet har enligt åklagaren skett i stadsdel Norr.
Fältjägaren som ägde marken delade upp sig i mindre bolag 2013, bland annat F7AB med Tallbacken, Jägarvallen, Tallåsen och slakteriområdet. Under 2013 sluts ett avtal med Peab om att de ska exploatera området. Både Peab Kindberg och Peabmannen finns med när detta avtalas. Sollefteåföretagarens bolag Nordic Moving får jobb på området. 2013 ger Nordic Moving sken av att vara en underentreprenör som fakturerar jobb på området. Under den här tiden skickar även Driftaren fakturor till Nordic Moving på fyra miljoner.
 
Åklagaren menar att detta är ett upplägg för att överföra pengar till ÖFK-bolaget Driftaren
10.41
Såhär resonerade Daniel Kindberg inför rättegången som skulle ha inletts i april, men som flyttades fram till september. (Ur SVT Jämtland 20:e mars.)
10.41
Vid fällande dom, kommer ÖFK att påverkas på något sätt?
10.36
Åklagaren beskriver brottsupplägget: att Kindberg har skickat instruktioner om hur olika fakturor ska upprättas av Sollefteåföretagaren och sedan har Sollefteåföretagaren i sin tur skickat fakturor till Peab som därefter skickat dessa fakturorna vidare till främst det kommunala bostadsbolaget Östersundshem. Enligt åklagaren har fakturorna varit osanna, det vill säga avsett arbete som aldrig, eller bara delvis utförts. Pengarna för arbetena har sedan betalats till Peab som i sin tur betalat underentreprenören Sollefteåföretagaren.
10.34
Förklaring av begreppen "objektiv och subjektiv grund". På begäran av Håkan B.:

"För att en person ska kunna straffas för ett brott krävs att de objektiva och subjektiva rekvisiten är uppfyllda. 

De objektiva rekvisiten kan förklaras som att den handling som gärningsmannen begår måste falla under en straffbestämmelse. För att exempelvis en person ska kunna dömas för misshandel krävs att gärningsmannen har slagit en annan person och att skada har uppstått. 

De subjektiva rekvisiten innebär istället att, när det är fastställt att en gärningsman har begått en handling som faller under en straffbestämmelse, så måste gärningsmannen även anses ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet för att kunna straffas. De subjektiva rekvisiten kan förklaras som att gärningsmannen måste ha insett vad han gjorde eller att han i vart fall har haft en aning om att det han gjorde kunde få en viss konsekvens."

Källa: Lawline.se
10.32
Det åklagaren gör just nu är att han skissar kopplingen mellan de tre åtalade personerna, hur de känner varandra och hur deras bekantskap uppstått.
10.32
Peab-mannen har lärt känna Daniel Kindberg genom jobbet, där Kindberg varit beställare av olika uppdrag. Peab-mannen har också haft en yrkesmässig kontakt med Sollefteåföretagaren där den senare varit entreprenör åt Peab.
10.30
Åklagaren fortsätter nu med att berätta om Peab-mannens bakgrund, att han haft en chefsfunktion inom företaget.
10.30
Vi har fått en fråga om de åtalade riskerar fängelsestraff. Svaret är ja.
Om det ex bli fällande domar för grov trolöshet så ligger straffskalan på fängelse mellan 6 månader och 6 år. Så risken finns.
10.26
Åklagaren har också redogjort för Sollefteåföretagarens olika bolag och kopplingen mellan honom och Daniel Kindberg.
10.25
Januari 2014 blir Kindberg vd i Östersundshem.
 
2010 tillträder Kindberg som ordförande i ÖFK. Han är under 2007-2013 även ledamot i ÖFKs bolag Driftaren AB.
10.24
Åklagaren redogör vidare för Daniel Kindbergs bakgrund, att han har militär bakgrund och var extern vd för Peab-ägda bolaget Fältjägaren, som köpte gamla I5-ormådet för att bygga bostäder på området, det som numera kallas Stadsdel Norr.
10.23
Riskerar de åtalade fängelsestraff?
10.23
Kan förklara begreppen: Han förnekar brott på såväl "objektiv som subjektiv grund"
10.22
Nu är pausen slut.
Niklas Jeppson börjar med att beskriva Sollefteåföretagaren. Han är företagare med ett par bolag i Sollefteå men har också drivit en restaurang Alma sjöutsikten där också Daniel Kindberg förekommit i bolaget. Det är en av flera affärskopplingar mellan de båda.
 
Sollefteåföretagaren har nolltaxerat flera år
10.16
Totalt är 15 rättegångsdagar avsatt med sista dagen i början av oktober.
10.16
Vilka dagar kommer rättegången att hållas? Vad jag förstår är det ca 12-13 dagar?

-Paul
10.06
Vi fick en fråga...
Normalt är att förlorande part står för rättegångskostnaderna. I det här fallet har Peab och Östersundshem dessutom begärt att få sina rättegångskostnader täckta och det ingår i de krav man riktar mot de tre åtalade. Är det svar på frågan?
10.01
Vad kostar rättegången med åklagare och advokater?? De handlar väl om mer pengar än 20 mille?? Och vem får betala de??skattebetalarna?
09.58
Det är alltså detta upplägg som åklagaren ska försöka bevisa. 
09.56
Vi träffade Daniel Kindberg i pausen och bad om en kommentar.
- Nej, tyvärr. Inte så länge rättegången pågår. Men efter rättegången (oktober) är jag beredd att prata.
09.54
Åtalet är nu presenterat av åklagaren Niklas Jeppson. Vi kan konstatera att de tre åtalade nekar unisont.
 
Nu en kort paus, sedan ska åklagaren göra sin sakframställan vilket kommer att ta ett par dagar. Då ska han redovisa detaljer och konkreta bevis.
09.48
Detaljer i skadeståndsanspråket reds ut. Det tar en stund.
09.41
Skadeståndsyrkandet bestrids oavsett utgången, svarar försvaret.
09.41
Nu tar även Johan Lavås till orda. Han företräder Östersundshem och Peab som tillsammans kräver drygt 20 miljoner i skadestånd för de ekonomiska skador de åsamkats.Skadeståndet ska betalas solidariskt, menar advokat Johan Lavås.
09.39
Åklagaren förordar att Sollefteåföretaget föreläggs företagsbot på fyra miljoner och yrkar näringsförbud på sju år. Åklagaren yrkar även att Daniel Kindberg beläggs med näringsförbud på sju år liksom den tidigare Peab-anställde.
09.39
Åklagaren förordar att Sollefteåföretaget föreläggs företagsbot på fyra miljoner och yrkar näringsförbud på sju år. Åklagaren yrkar även att Daniel Kindberg beläggs med näringsförbud på sju år liksom den tidigare Peab-anställde.
09.36
Punkt 8. Grovt skattebrott. Sollefteåföretagaren som påstås ha utelämnat en aktieutdelning på 2,1 miljoner utan att skatta. Sollefteåföretagaren medger.
09.34
Kinderg nekar till anklagelserna gällande Driftaren punkten 7 på både subjektiv och objektiv grund. Kindberg medger att han varit formell men inte faktiskt företrädare och kunnat ha sådant inflytande som åklagaren påstår.
09.33
Nu är vi framme vid åtalspunkten 7 som rör ÖFK-bolaget driftaren. Åtalet rör 15 osanna fakturor för 3,9 miljoner. Kindberg är åtalad för grovt bokföringsbrott. Han förnekar
09.29
Intresset för dagens rättegång är stort. Rättssalen är fullsatt till sista plats.
09.28
Sollefteåföretagaren påstås också ha skrivit falska fakturor för 5,5 miljoner på instruktion av Kindberg och att dessa inte skulle bokföras. Här gäller åtalet grovt bokföringsbrott. Även här förnekar båda.
09.25
Kindberg förnekar.
09.25
I åtalets del 2 som rör skada som uppstått i Peabs bolag Fältjägaren 7 rör det 18 påstått falska fakturor för 3,6 miljoner. Enligt åklagaren har beloppet satts ned något från ca 3,8 till 3,6 miljoner jämfört med åtalet från i december förra året.
09.21
Daniel Kindberg förnekar brott på såväl "objektiv som subjektiv grund". Även Sollefteåföretagaren förnekar vilket även Peabmannen gör.
09.15
Nu inleder åklagaren:
Åtalet gäller grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet.mot huvudman m.m. Alternativt grovt bedrägeri. Denna del rör 36 falska fakturor.
 
Brottet ska ha begåtts under tiden juni 2013 till april 2017. 
09.12
Daniel Kindberg företräds av Olof Kullinger, Stockholm. Peabmannen av Jan-Åke Nyström, Östersund samt Sollefteåföretagaren av Jonas Granfelt, Stockholm.
 
25 vittnen ska höras under rättegången.
09.11
09.08
Nu är vi igång.
Parterna har kallats in i rättssalen och rättens ordförande inleder. Nya regler för elektronisk utrustning gäller från halvårsskiftet och  reglerna för detta dras. Journalister är undantagna från de nya striktare bestämmelserna. Lite formalia alltså, så här i inledningen...
09.17
Hör reporter Marie Selander på plats i tingsrätten i Härnösand. 
08.57
Pressuppbådet är stort vid rättegången
 
08.55
Nu väntar vi på att klockan ska närma sig 9 och att rätten ska kalla in parterna i sal 1. Det är där det kommer att utspela sig.
08.46
Många journalister på plats
08.45
Börjar bli rätt intensivt. Tingsrätten i Härnösand är inte stor och det ser ut att bli fullsatt
08.38
Kindberg hade en kort kommentar:
- Jag förväntar mig att bli frikänd.
08.37
Peabmannen anlände tidigt, nyss anlände även Daniel Kindberg. Han drog sig genast tillbaka till ett enskilt rum med sin advokat.
08.30
Godmorgon!
Vi är på plats i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand där rättegången inleds klockan 9.