SVT rapporterade · Igångsättningar, fosterrörelser, förlossningsrutiner – ställ dina frågor till experterna

Har du frågor om graviditet, förlossning, minskade fosterrörelser, överburenhet eller om att förlora ett barn? Anestesiläkaren Malin Asp och överläkaren Anders Linde från Spädbarnsfonden ger svaren.
Ställ dina frågor redan nu. Svaren kommer i chatten  kl 13 på fredag.
08.27
Om det nu finns tydliga forskningsresultat om att det är säkrare för barnets överlevnad att sätta igång en förlossning i V41 istället för i V42. När planerar vi att förändra detta i Sverige och justera så att igångsättningar sker v. 41 istället?

Hej Elin, Spädbarnsfonden arbetar för att det ska tillkomma en nationell riktlinje så att gravida kan erbjudas igångsättning i v 41+0 i hela landet så snart som möjligt. 

Vad vi förstått så pågår det nu intensiva diskussioner i alla regioner om förändring av rutinerna. Om det kommer nationella riktlinjer så kommer de att följas i hela Sverige. /Malin och Anders

18.55
Bor i Dalarna och här sätts man igång i v41, men vad betyder det egentligen? Sätts man igång 40+0-6 eller i vecka 41+0-6?

Hej Lina, Det menas i det här fallet efter 41 fullgångna veckor dvs från v 41+0. 

(Egentligen är detta i den 42:a veckan. V 40+0-6 är definitionsmässigt den 41:a veckan. Det är lite rörigt med veckonumreringen.) /Malin och Anders

 
08.52
Hej! Hur ofta ska barnet röra sig i magen egentligen? Kan man kolla hemma själv eller behöver man kolla med sin barnmorska??

Hej Malin,

Svårt att säga generellt. Barn är olika och rör sig olika mycket. Det kan vara bra att lära känna just ditt barns rörelsevanor i magen för att kunna upptäcka en förändring. Ett tips är att ta en stund varje dag från ca v 24-25, lägga sig ner på sidan och koncentrera sig på att känna barnets rörelser. Bra om detta är ungefär samma tid varje dag, många barn i magen har en lite aktivare period på kvällen då det kan vara lämpligt.

Är du som gravid orolig över ditt barns rörelser eller tycker du märkt av en förändring ska du kontakta din barnmorska.

08.52
Hur ofta dör barn i magen i sverige?

Hej Anna, Ca 1 barn av 250 som föds, dör innan det föds. Dvs ungefär 4 barn dör per 1000 förlossningar i Sverige. Det blir kring 400 barn varje år som dör i magen.

08.52
Var kan man bli igånsatt tidigt nu? Och vem bestämmer om man kan bli det?
Om det är olika på olika ställen så vet man inte vad som gäller????

Hej, De regioner/sjukhus som gått ut med att de ska ändra sina rutiner för igångsättning och börja erbjuda alla igångsättning från v 41+0 är hittills: Falun, Sahlgrenska och Uppsala.

08.53
Detta är gammalt, mycket gammalt. Det hände 1973 respektive 1978.
Mitt första barn sattes igång efter 2veckor. Det blev en komplicerad förlossning, långdragen med dålig hjärtverksamhet. Slutade med sugklocka och syrebrist då flickan hade navelsträngen runt halsen. Då fick jag höra att moderkakan fungerat dåligt sista tiden och att hon tappat i vikt. Trots allt har det gått bra för henne, men jag tror alltid att det kunde varit bättre. Hennes 2 barn som är födda med snitt har båda IQ 130.
Min son som föddes 1978 sattes igång efter 16 dagar och är född efter 17. Den förlossningen gick snabbt och problemfritt. Men han var mycket torr i alla hudveck och detta förklarades då med överburenhet. Vad saknas hos mig eftersom förlossningarna inte startat av sig själv?
Av detta framgår klart att förlossningarna borde startats tidigare. Jag kan inte ha varit ensam om dessa erfarenheter. Varför har man inte tänkt om tidigare?

Hej Inger,

Det är svårt att säga varför vissa förlossningar inte sätter igång av sig själv. Fortfarande vet vi inte exakt vad som startar förlossningen.

Det som hänt sedan 70-talet är att gränsen för igångsättnings har sänkts. Tidigare kunde gravida få gå ända till v 43 innan de sattes igång.

09.44
Jag blev igångsatt efter två veckor 1993, hade gärna sluppit det. Kommer reglerna ändras även i norra Sverige?

Hej Nina, Spädbarnsfonden arbetar för att alla regioner i landet ska erbjuda igångsättning från v 41 + 0.

09.44
Jag är gravid i v. 38 och jag undrar om jag kan nu bestämma själv om jag vill bli igångsatt tidigare nu. Jag bor i Gävleborg och då är det fortfarande efter v. 42. Kan jag bestämma nu själv att få igångsättning redan efter v. 41?

Hej, Du bör ta ett samtal med din barnmorska på mödravården. I möjligaste mån tas hänsyn till den gravidas önskemål.

10.29
Minskade fosterrörelser nämns ofta, men kan ökade fosterrörelser också vara ett tecken på att något är allvarligt fel?

Hej Emma, Det finns studier som visat att en plötslig episod av ökade rörelser också kan vara tecken på att barnet i magen inte mår bra. Plötsliga förändringar i barnets rörelsemönster bör bedömas av barnmorska eller läkare.

10.29
Varför låter man inte barnen komma ut när de är redo? Det känns inte så naturligt att starta en förlossning på ett bestämt datum.

Hej Sissela,

Om förlossningen inte startar av sig själv är det i vissa fall nödvändigt att ”hjälpa naturen på traven” dock är inte igångsättning något den gravida tvingas till, mår du bra och är bekväm med att vänta längre så går det ju i många fall bra.

10.29
Väntar barn i februari, behöver jag göra något eller ansöka om jag vill få förlossningen innan v42. Är så nervös att det ska hända något!!!!!

Hej Nadja,

Du bör ta ett ordentligt samtal med din barnmorska på mödravården och förhoppningsvis kan ni komma fram till en plan som känns bra för dig. Det är inte något du ansöker om utan du pratar med MVC och framför dina önskemål.

10.29
Jag blev igångsatt efter att jag gått över två veckor och en dag. Tog över ett dygn med svaga värkar och fick aldrig krystvärkar, en mardröm då jag var helt utmattad och skulle krysta utan krystvärkar, tre försök med sugklocka, ruptur och ett barn med med mycket dåliga värden sedan urakut kejsarsnitt. Tack och lov gick det bra med min dotter. Men, varför fick jag aldrig krystvärkar? För övrigt anser jag att det borde vara lag på v 41.

Hej Linn,

Mycket svårt att svara på varför inte just du fick krystvärkar. Särskilt utan att känna till hela ditt förlopp.

Vi i Spädbarnsfonden håller med dig om att det borde erbjudas från v 41 till alla.

10.53
Hur vanligt är det att man behöver en sådan igångsättning?? Föder inte de flesta av sig själva?

Ungefär 9/10 föder utan induktion/igångsättning.

10.53
Blev i gångsatt, det var vidrigt. Varför görs inte kejsarsnitt i stället?

Så tråkigt att det blev en besvärlig igångsättning för din del. Kejsarsnitt är dock en stor bukoperation och kan i sig medföra komplikationer

10.53
Om ett barn mår dåligt i magen och rör sig mindre än vanligt. Hur görs bedömningen att sätta igång kvinnan? Hur snabbt går det? Och från vilken vecka är det ofarligt?
Eller väljer man hellre kejsarsnitt om barnet inte mår bra?

Hej Jennie,

Om en gravid kvinna söker för minskade fosterrörelser görs bedömning i första hand av en barnmorska, de undersöker, lyssnar på hjärtljud, tar CTG och i vissa fall görs ultraljud. Ibland kopplas även förlossningsläkare in. Flera saker spelar in i bedömningen om förlossningen ska sättas igång, så det är svårt att svara generellt. Väldigt individuellt hur lång tid en igångsättning tar.

 

Igångsättning innan v 37 verkar kunna öka risken för flera typer av komplikationer. Från ca v 39 anses det säkert med igångsättning.

 

Om det går att se tecken på att barnet mår akut dåligt så görs i vissa fall urakut kejsarsnitt.

11.14
Hur lång tid efter fosterdöd startar värkarbetet spontant i 39+6?

Hej Lena, När ett barn dör i magen behöver kroppen ofta hjälp med att sätta igång förlossningen, för en del kan det starta spontant, har tyvärr inga siffror på detta men vet att det brukar vara rutin att göra igångsättning inom ett dygn efter att det konstaterats att barnet inte lever.

12.01
Finns det riktlinjer hos sjukvården hur man bemöter föräldrar efter att ett barn dött strax före, under eller strax efter förlossningen? Har två erfarenheter från 1967 och 1988, det första barnet fick jag inte ens se, dog efter ett andetag pga obotlig hjärnskada, medan mitt sista barn var friskt men dog under förlossningen för att barnmorskan inte ville ordna kejsarsnitt i tid. Det blev akut snitt men för sent. Då fick vi barnet till oss, påklädd och med blöja, personal som visade hur vi kunde ta upp honom och hålla, ta foton och flera samtal med läkare efteråt. Att sjukvården lärt sig är tydligt men - är det lika bra runt om i landet? Alla mina 4 barn har varit överburna och vägt kring 4 kg.
De två änglapojkarna blir aldrig glömda... Bra att uppmärksamma brister i förlossningar och göra dessa barn också synliga.

Hej Helena,

Beklagar så att du mist två fina pojkar, det borde ingen människa behöva genomgå. De barnen glöms aldrig av sina föräldrar och vi tycker de är värda att uppmärksammas av fler än sina sörjande föräldrar. Det har blivit mycket bättre med bemötandet och omhändertagandet då små barn dör, men det finns fortfarande utrymme för fler förbättringar. Spädbarnsfonden jobbar mycket aktivt för att förbättra bemötandet. Vi delar ut våra minnespåsar till alla förlossningsavdelningar i landet och vi åker runt och föreläser och pratar med personalen om bemötande.

Just nu gör Socialstyrelsen en granskning av vården och bemötandet i samband med att små barn dör och Spädbarnsfonden är involverad i det arbetet. De flesta av oss som jobbar ideellt eller är anställda inom Spädbarnsfonden har egen erfarenhet av att ha mist barn.

12.01
Jag tycker det känns väldigt otydligt vilken vecka i graviditeten man refererar till. Kommer man nu ändra till att graviditeter sätts igång senast 7 dagar efter BF? Alltså vecka 41+0 (några kallar detta vecka 42 och några kallar det 41).

Ja, Kristina, vi håller med om att det kan vara svårt att förstå vilken vecka som avses. Säger du 42:a veckan menas v 41+0-06, men säger du vecka 41 menas oftast samma sak dvs v 41+0-6.

12.01
Efter Sahlgrenskas studie blir man onekligen betänksam. Mitt första barn föddes i v. 42 på egen hand, samma dag som jag skulle träffa BM för att diskutera igångsättning, alltså inte ens för att det skulle ske då utan ännu senare. Vi planerar nu ett syskon och jag kommer att be min BM att sättas igång i v. 41 om inget hänt naturligt innan dess. Frågan är, kan jag kräva detta eller kan de tvinga mig att vänta? Som patient ska jag ju ha rätt att ta beslut kring min egen vård och detta borde vara en nollfråga, alla som vill borde få välja tidigare igångsättning. Jag hoppas att riktlinjerna för detta ändras nationellt, och mycket snart. Jag känner verkligen med de som förlorat sina barn, både pga sen igångsättning och de som deltog i studien.

Hej Katarina

Du har absolut rätt att påverka din vård och viktigt att ta diskussionen med din barnmorska. Vi vet att diskussionen om förändring av rutinerna pågår på sjukhusen i hela landet och hoppas att det snart blir förändring.

12.53
Ni som är oroliga, ta med er oro till barnmorskan ni besöker, får de ner oron ”på papper” kan de önskemål ni har kring förlossningen tas i beaktande, vården är inte svår att övertyga om de bara vet vad som önskas. Det kräver kanske lite mer förberedelse att föda planerat än sponant. Man kan alltid vända sig vidare till ett ”second opinion”om man inte får det svar man vill ha.

Hej Nina, Vi håller med dig om att den som är gravid och har funderingar kring detta bör vända sig till sin barnmorska på mödravården i första hand.

13.23
Jag förlorade mitt barn i v24 pga moderkakan som hade utvecklats fel, nu är jag gravid igen och undrar vad sannolikheten är för att det skulle hända igen? Jag får naturligtvis specialvård denna gång.
Hej Lotta!
Det är bra att du får specialvård denna gången så att du kan känna dig trygg i din graviditet. 
Eftersom det bildas en helt ny moderkaka vid varje graviditet så är risken för att det skall hända igen minimal.