SVT rapporterade · Var finns länets sämsta vägar?

Stort tack för alla vägtips! Vi stänger nu tipslådan för den här gången, men vi går vidare med ämnet under resten av veckan.
/Per
08.53
Skjutbanevägen i Örebro, potthål, gatubelysning som inte fungerar och långtradare som parkerar utan belysning så man ser inget.
Prova att köra från Arboga hållet straxt före 07 när trafiken är hög där...
08.53
Cykelvägen förbi entrén på Gustavsvik är gropig och på flera ställen saknas asfalt.
09.13
På 30 sträckan vid pilängen är det i väldigt dåligt skick och en hel del hål och ojämnheter!
09.27
Flera gator på väster och borta i västhaga på väg mot Willys och stora delar av hertig Karla allé ner körda vägar.
09.36
Riksväg 50 från Grängesberg till norrplan örebro
10.21
Väg 652 och 655 - Sköllersta/Kilsmo, Pålsboda/Kilsmo. Grusvägar som för det mesta är i så dåligt skick att högsta fart är max 30 km/h.
10.50
Väg 604 Mellan Rönneshytta och Mariedamm så dålig och blir bara sämre när dom lagar så är det med att dom sprutar på oljegrus, inte så kul med sönderslagen och prickig bil.
11.24
Det gäller väl större delen av Örebro stads gatunät!!! Generellt i ett uselt skick och borde underhållas bättre.
11.36
Norströmsgatan mitt inne i Askersund. (från Hamnen till Sjöängen)
Fruktanvärt.." OJÄMN"..Gatstensbelägning.!!!
11.49
Hretig Karls All’e, Örebro
12.24
Hertig Karls Allé. Spårig, gropig och stora sprickor.
12.47
Ta en titt på Boskärsgatan ner mot rondellen vid Landbotorpsallén uruselt skick.
12.49
Jag tycker att underhållet överlag försämrats mycket de senaste åren. Framförallt när det gäller skador i vägbanan så är det mer överallt som tar lång tid att åtgärda. Även om man rapporterar in fel så händer inget många gånger, eller det svaras att det finns en framtida plan så ingen akutåtgärd ens görs trotts att framtida planen är orimligt lång för att skippa akutåtgärder (just detta var svar från Örebro kommun). Oavsett var man är i länet så är det övergripande underhållet mycket sämre än det har varit. Jag kör därför SUV med gott samvete eftersom det snart är det enda möjliga transportmedlet om vägarnas förfall fortsätter i denna takt.
12.49
Boskärsgatan från rondell Landbotorpsallén förbi Epiroc upp mot Södermalmsallen. Gropig och stora vattensamlingar. En sträcka där det körs med höga hastigheter dessutom.
12.50
Odalgatan i Örebro!
En grusväg som till varje pris ska bevaras, då det förr i tiden var en by. Men nu är det ju för fasen 2020, vi har vatten, el och bredband och gatan ligger i staden Örebro!
Genomfartstrafik från intilliggande områden, samt tyngre trafik av sopbilar mm gör att det blir potthål överallt som vi anmäler till kommunen. De kommer och skrapar lite på ytan, så går det några dagar och blir lika illa igen. Mer lera än grus dessutom.
Det dammar så fönster, bilar, ja allt blir skitigt.
Asfalt snarast, tack!
13.18
Väg 831 mellan rondellen vid RV 50 och in till Frövi.
13.18
Gång- och cykelbanan mellan Sörbyängen och Ladugårdsängen. Mkt dålig och djupa och farliga sprickor som man kan fastna i hjulet med.
Likaså delar av cykelbanan längs Eklundsvägen som är smal och har längsgående sprickor.
13.25
Delar av Örebros cykelbanor är felbyggda och är för smala samt har farliga och felaktigt byggda kurvor dvs alldeles för liten kurvradie samt skymda kurvor och korsningar. Som tex den som går längs Karldalsallen.
13.37
Politikerna i Örebro verkar skita i potthål och hur vägarna ser ut överhuvudtaget. Men ett kulturkvarter för x antal miljoner går bra att bygga. Och dessutom låta en konstnär från Kina stå för utsmyckningarna. Borde finnas nån lokal konstnär som kunde anlitas.
13.48
Vägen från rv50 mellersta infarten vid rya mot Linde, väldigt spårigt och blir stora vattensamlingar.
13.49
Väg 669, den går mellan väg 207via Norrbyås ut på R 52. Beläggningen är usel på visa sträckor.
14.00
207 genom Odensbacken katastrof
14.16
Helt klart i Odensbacken. Både igenom o gatuvägarna.
14.28
Västhagagatan, mellan Karlslundsgatan och Hagagatan, är bedrövlig.
15.21
Örebro med omnejd
Så dåliga vägar hela centrala
Örebro djupa potthål händer inget
16.25
Hela Hertig Karls Allé i båda riktningarna. Larvigt att lägga ut 750 Mille på ett kulthur hus och sen en elektrisk vägsnutt istället för att underhålla Stadens gator.. / Faceplant
18.14
Vägen mellan granvik och tiveden
18.35
Motorpsvägen i Adolfsberg tillhör en av de sämsta vägarna i Örebro enligt min mening. Flera gatuarbeten är utförda med dålig kvalitet. Det finns gropar i gatan som borde vara uppmärkt med varningsskylt men så icke! Hög tid för vårstädning av denna gata. Ta en sväng hit och få det bekräftat!
Med vänlig hälsning Lena Olowsson
19.24
Hela Hertig karls allé örebro!
Gatan tar även priset som länets fulaste stadsgata!
19.37
Västhagagatan är djupa hjulspår i och förövrigt i dåligt skick. Vid övergångsstället Hagagatan och Alsalamskolan så blir en stor pöl av vatten och gångtrafikanter får halka runt på gräsmattan. Även bakom Alsalamskolan på gångvägen till Risbergska skolan blir det en jättepöl och vid isiga vintrar knappt möjligt att ta sig fram för alla bussresenärer som ska till skolan/or för där finns ingen gräsmatta att kliva ut på. Även vid Willys Västhaga gångbana från parkering till gångbron har i över 20 år stått under vatten vintertid.
20.30
Hela Degefors kommun utan tvekan. Trottoarerna på valla området är inte granna heller inte heller gångbara som är deras syfte egentligen.
08.10
Nyhamarsvägen i Laxå. Istället för fixa vägen så gör den konst och gör om i centrum
09.38
Man behöver göra något åt cykelbanor längs Hertig Karls Alle. Dåligt uppmärkta, olika från sida till sida vilket gör att folk cyklar och kör vespa på TROTTOAREN. En ren dödsfälla för oss som går på trottoaren. Bilvägen är i dåligt skick.
10.18
Riksväg 50 mellan Askersund och Motala, olycksdrabbade väg, när ska trafikverket sätta igång byggandet av nya sträckningen. Hemskt att köra när det är mörkt!
15.11
Arvid Rödings väg i Laxå. Massvis med potthål, sedan många år stora delar av vägen uppgrävd som de nån gång ibland lägger grus i. Ojämnheter, massvis med sprickor och ogräs som växer i vägen. Vissa delar av trottoaren är så hög att bilens underrede skrapar i om man ställer sig för nära.
19.12
Väg 851 Fellingsbro/Tåje/Finnåker.
Enligt Trafikverket så behövs inga direkta åtgärder trots lokala krav i snart 30 år...
Vi är ett tiotal företagare som bor längs denna urusla väg.

Vore jävligt intressant om politikerna som bestämmer kunde ta denna vägen på väg till och från jobbet varje dag så skulle vi kanske få till en förändring snarast!
19.39
Väg 876 Gammelbo / Hägernäs är bedrövlig !Vi har på pekat detta många ggr , men inget görs !
10.09
Väg 572 genom Röfors samhälle. Vägen i väldigt dåligt skick och nu har Länsstyrelsen avslagit begäran om förbjuden genomfart för tung trafik trots att förbifart finns. 35 årsmedeldygnstrafik med lastbilar genomfar villasamhälle med många barn som leker på gatan. Trottoarer igenväxta, träd växer i rännstenen.
10.10
Överlag riktigt låg kvalité och underhåll på vägar i Örebro med omnejd. Mängder återkommande potthåll, sprickor och gupp som både ger slitage på bilar men även bidrar till osäker körning. Gäller både bil- och cykelvägar. Flertal dåliga lagningar som nästan omgående går sönder igen. Flertal olika typer av fartgupp som går sönder omgående. Dax att börja tänka på långsiktiga lösningar vilket ger mindre omkostnader i längden?
10.10
Mycket dålig väg hål ojämn väg och bullor på skolgatan , Vällaregatan i Laxå
10.10
Skulstavägen i Fellingsbro samhälle skulle passa bra som testbana för skogsfordon med 4hjulsdrift
10.10
Väg 851 Fellingsbro/Tåje/Finnåker bör snarast åtgärdas.
10.10
Väg 851 Fellingsbro/Tåje/Finnåker.
10.10
Titta gärna i Sörby. Katastrof!
10.10
Ta vilken väg som helst i Fellingsbro. Bortsett från Lövnäsvägen som blev iordninggjord i somras 👍🏻😊
13.58
Trafiksignalen vid stora korsningen i centrala Örebro.
Grön pil på ett trafikljus har alltid betytt att du har företräde och inga andra trafikanter.
Enda ställe detta inte håller är vid korsningen, där du kör på Rudbecksgatan och skall in på Östra Bangatan mot Oslo. Där har nämligen även den som kommer från Hertig Karls allé och skall på Östra Bangatan också grön pil.
Är detta galet eller har jag fel?
14.54
Cykel och gångvägar är märkta väldigt dåligt vilken sida vederbörande ska vara på då ena sträckan är cykelväg på höger sida för i andra sträckan vara på vänstra. Ett enhetligt system skulle underlätta. Hade vi både höger och vänstertrafik för bilister skulle man tänka sig följderna med det är vad vi har för gång och cykeltrafikanter. En klar säkerhetsrisk.
15.36
Väg 836 ,från Rv 50 till Klysna.
15.38
Cykelbanan Karlsgatan, sträckan längs Tengvallsgatan förbi Trängen, halva banan den är relativt nylagd, det är ojämnheter och gropar hela vägen och cykeln bara skakar när man åker där, under snö och regn så bildas stora vattenpölar i ojämnheterna som kommer bidra till många hala partier under vintern, cyklar där varje dag till och från jobbet och jag liksom andra jag möter undviker att cykla på den nylagda delen.
15.38
Jag tycker att gamla e18 är fördålig främst mellan infarten till vintrosa kyrka och bort till infarten till lanna golfbana. Den är svår att cykla på.
15.38
Vi har farthinder för bilar innan övergångsställen för att få ner farten på bilarna. Men kunde det inte vara bra att också få ner farten på cyklister med någon form av hinder vid övergångsställen. Cyklister kommer ofta i väldig hög fart och har ingen respekt för regler eller sitt liv vid övergångsställen. Ett farthinder för cyklister skulle minska skäcken för att köra på någon för snabb cyklist.
16.34
Bredgårdsgatan i Karlskoga är fruktansvärd. Ser ut som en pansarvagn dragit förbi sträcka ett antal gånger och den har varit så väldigt länge.
07.30
Hej! Fortsätt att tipsa oss om vägskicket i Örebro län. Vilka är länets sämsta vägar? Och hur är vägarna där du bor?
11.07
Väg E18 båda håll Örebro-Karlskoga. Små potthåk och kupera vägspår alltså hårt vägslitna!
15.55
Vägbulorna vid Kumla kyrka är en katastrof!
16.02
På vägarna i Bångbro får man åka slalom mellan alla gropar. Bedrövligt.
17.04
Väg 207 genom Odensbacken. Bedrövlig


19.04
I hela jävla laxå .men vist bygg om postgatan varje år går bra.vist den går ju vid kommunhuset. men övriga vägar är sämre än en folkracebana vill inte ens köra med bilen i Laxå.
20.37
Grenadjärgatan mot CV-gatan. Jättestora hål i vägen där.
20.37
Bistagatan i Örebro, båda riktningar. Och södra vägen.
22.06
Vägen mellan Löa och Ramsberg.
De flesta som känner till vägen, åker andra längre vägar, eftersom vägen är avglömd av Trafikverket.
19.20
Saxlyckevägen, Karlskoga. Vägen böljar fram som ryggen på en kinesisk drake. Potthål som ser som tagna från Sovjet på 80-talet.
19.20
Det e bra
10.09
Hjortstorpsvägen 5-8 potthål
Toringgatan 18-22- potthål, samt att gatan inte sopas/ städas sommartid
13.44
Vägen mellan Fellingsbro och Finnåker.
13.44
Den korta sträckan av Länsväg 207 som förbinder universitetsrondellen och Ica Maxi-rondellen. Hela vägen består i princip av långa och ojämna skåror i asfalten vilket tvingar bilister att ligga väldigt centrerat på vägen.